Гастроэнтерология

10.03.2023


  • IMG_5975.JPG
  • IMG_5971.JPG
  • IMG_5978.JPG
  • IMG_5983.JPG
  • IMG_5980.JPG


Gastroenteroloji

Ankara Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği 07/02/2019 tarihinde hizmete başlamıştır.

Klinik, araştırma hastanesinin birleşmesi sonucu oluşmuştur. Atatürk, Numune Araştırma Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi. Kliniğin yataklı ve ayakta tedavi hizmetleri genel hastane binasında verilmektedir.Ayakta tedavi bölümünde konsültasyon hizmetleri verilmektedir. Ayrıca onkoloji hastanesi binasında hepatoloji (karaciğer hastalıkları), inflamatuar barsak hastalıkları ve pankreasın özel bölümleri bulunmaktadır.

Kliniğin kadrosu profesörler, doçentler, araştırmacılar, gastroenterologlar, junior terapistlerden oluşmaktadır.
Tanı ve tedavi ile yapılan hastalıklar;

Gastroenteroloji Bölümü yemek borusu hastalıkları, mide-bağırsak hastalıkları, karaciğer, safra kesesi ve safra yolları hastalıkları, pankreas hastalıkları ile ilgilenir.

Gastroenteroloji Klinik İşlemleri:

Üst Gastrointestinal Endoskopi (Yemek Borusu, Mide ve Duodenal Analiz)

Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG)

Alt Gastrointestinal Endoskopi (Kolonoskopi) (Kolon Analizi)

Çift Balon Enteroskopi (İnce Bağırsak Analizi)

Endoskopik Ultrason muayenesi (Yemek borusu lezyonlarının değerlendirilmesi) , mide, pankreas ve safra yolları)

Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) (safra yollarında ve pankreas kanalında taş veya tümöre bağlı tıkanıklıkların tanı ve tedavisi)Gastroenteroloji kliniğine özel işlemler:


Tedavi amaçlı ERCP (ERCP, sistogastrostomi, nekrozektomi, papilektomi vb. anatomisi bozulmuş hastalarda )İleri Terapötik Endosonografi (Sistogastrostomi, Nekrosektomi, Kist Örnekleme)

Terapötik Çift Balon Enteroskopi

Endoskopik Mukozal Rezeksiyon (EMR)

Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD)

PEG ve PEJ Uygulaması

Dar Bant Görüntüleme (NBI)Bölüme bağlı Üniteler: Genel hastanenin

B1 katında 6 adet poliklinik odası, 2 adet

inflamatuvar barsak hastalıkları odası, 2 adet hepatoloji odası, 1 adet pankreas odası bulunmaktadır.

Genel hastane binasında 66 yataklı yataklı tedavi bölümü bulunmaktadır.

Onkoloji hastanesinin binasında 21 yataklı ayakta tedavi bölümü ve karaciğer nakli için yatan hasta bölümü bulunmaktadır.

Gastroenterolojik endoskopik ünitede: GIS için endoskopik odalar, endosonografi, ultrason ve karaciğer biyopsisi, ERCP ve motilite laboratuvarı.

Новости клиники

27.05.2020