Внутренние болезни

10.03.2023


  • İç Hastalıkları Kliniği.JPG
  • Dahiliye Kaynaşma Toplantı Toplu Resim.jpeg
  • IMG_9529.JPG
  • İç Hastalıkları Kliniği Hemşirelerimiz.JPG
  • İç Hastalıkları Kliniği2.JPG

Klinik hakkında genel bilgiler:

Ankara Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Polikliniği, ayaktan ve yatan hasta servislerinde, acil servislerde ve yoğun bakım ünitelerinde uzman yetiştirme ve hastalara hizmet verme konusunda kapsamlı çalışmalar yürütmektedir.

Bölüm uzmanları yerel ve uluslararası bilimsel konferanslarda aktif olarak yer almaktadır. Nitelikli personel, bilimsel ve teknik buluşları yakından takip ederek hastaların teşhis ve tedavisinde kullanır.

Kliniğimizin doktorları, nadir görülen karmaşık hastalıkların tanı ve tedavisine kapsamlı bir yaklaşım sergilemekte, gerektiğinde en uygun tedavi yöntemlerini seçmek için ilgili kliniklerden uzmanlara danışmaktadır.


➢Hastaların organik, psikolojik sorunlarını çözebilecek yeterlilikte geniş niteliklere sahip olmak,
➢Tanıya kapsamlı, güvenilir, makul ve bilimsel bir yaklaşım sergilemek, ➢Hastalıktan
korunma ve tedavi için ilaç ve diğer yöntemleri doğru seçim yapabilmek,
➢Göstermek birleşik, organik bir yaklaşım,
➢Klinik, klinik kaynakları etkili bir şekilde kullanan profesyoneller hazırlar.
Klinik, ulusal ve uluslararası öneme sahip çok sayıda ortak klinik laboratuvar çalışması yürütmektedir.
Tüm araştırmacıların klinik deneylere katılımı garantilidir.

Новости клиники

27.05.2020