Эндокринология

10.03.2023


  • endokrinkliniği.JPG
  • Biyopsi.JPG
  • Usg.JPG
  • Endokrin Kliniği4.JPG
  • Endokrin Kliniği 3.JPG
  • Endokrin Kafeterya.JPG
  • Endokrin Kliniği Kafeterya.JPG

 

 

 

Klinik hakkında genel bilgiler

Ankara Şehir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Kliniği 07.02.2019 tarihinde açılmıştır. Kliniğin kadrosu, kendi adını taşıyan Araştırma Hastanesi'nin endokrinoloji kliniklerinden araştırmacı ve deneyimli uzmanların birleşmesiyle oluşturulmuştur. Ankara'da Atatürk, Numune Araştırma Hastanesi ve Endotem Bölge Kliniği. Kliniğin yataklı ve ayakta tedavi bölümleri Genel Hastane binasında yer almaktadır .

Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Anabilim Dalı , kana hormonlar gibi oldukça aktif biyolojik maddeler salgılayan endokrin organların hastalıkları ve ayrıca yağ, protein ve karbonhidrat üretimi ile ilişkili metabolik bozukluklarla ilgilenir . Uzmanlarımız, endokrin sistem hastalıklarının tedavisi alanında bilimin en son başarılarını kullanır. Bu bölümün özelliklerinden biri de uyarıcı veya baskılayıcı testler (dinamik testler) yapılarak hormon düzeylerinin ölçülmesidir. Testler , hastanenin ayakta veya yatarak tedavi bölümlerinde aşamalı olarak gerçekleştirilir . Aşamaların tamamlanması , bazen çok zaman alır zaman.

Başlıca tanı ve tedavi yönleri:

1. Diabetes mellitus
2. Obezite
3. Hiperlipidemi, gut gibi metabolik hastalıklar
4. Tiroid hastalıkları (guatr, tiroid nodülleri, tiroid disfonksiyonu, tiroid kanseri) 5. Paratiroid bezi hastalıkları (Kalsiyum düzenleyici hastalıklar) 6. Osteoporoz gibi metabolik kemik hastalıkları 7. Hipofiz bezi hastalıkları 8. Adrenal bez hastalıkları 9. Hormon kaynaklı üreme bozuklukları
10. Erişkinlerde Cinsel Bozukluklar Klinikte hangi hastalıklar tedavi edilir?: Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Kliniği, iç bezlerin ve tümörlerin aşırı veya işlevsiz olduğu hastalıkları tedavi eder. Aşağıda alfabetik sırayla sıralanmıştır: Adrenal Yetmezlik Adrenal Tümörler Amenore Anoreksiya Akromegali Obezite Cerrahisi Büyüme Hormonu Eksikliği Cushing Sendromu Diabetes Mellitus Diabetes Insipidus Guatr Hasta Hastalığı Feokromositoma Hipotiroid Hipertiroid Hashimato Hastalığı Hipofiz Eksikliği Hipofiz Adenomu Hipoparatiroid Hiperparatiroid

Hipoglisemi Hirsutizm Jinekomasti Klinefelter sendromu Metabolik sendrom Obezite Osteoporoz Polikistik over sendromu Prediyabet Primer Aldosteronizm Tiroid nodülleri Tiroid kanseri Turner sendromu

Endokrinoloji Kliniğinde yapılan özel işlemler: 1.Ultrasonografi (ultrason): Tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde ve tiroid nodüllerinin saptanmasında sıklıkla kullandığımız noninvaziv bir görüntüleme tekniğidir . Lenf düğümleri, tüm lenfatik sistem boyunca yer alan küçük oval veya yuvarlak bezlerdir. Tiroid düğümleri oldukça yaygın bir hastalıktır. Görsel bir muayene ile tiroid düğümlerinin sadece% 5'i, ultrason yardımıyla% 50'si bulunur. Malign lenf düğümleri olan hastaların sürekli izlenmesi gerekir. Malign lenf nodlarının saptanması cerrahi yaklaşımı etkileyebilir ve lenf nodu diseksiyonu gerektirebilir. -de

Tiroid kanseri olan hastaların ameliyattan sonra nüks etmesi nadir değildir. Kötü huylu nodülleri tanımlarken yapılacak ilk şey ultrasondur ve ardından ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) yapılır. 2. Ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) (Lenf nodu aspirasyon biyopsisi). Bu, (benign veya malign) lenf düğümlerini teşhis etmenin basit ve ucuz bir yoludur . İnce iğne aspirasyon biyopsisi anestezi olmadan ayakta tedavi bazında yapılır. 3. Kalsitonin ve tiroglobulinin ultrasonun etkisi altında lenf düğümlerinden veya tiroid düğümlerinden yıkanması : Tiroid kanseri sıklıkla oluşur

tiroid bezinin düğümlerinde ve boyundaki lenf düğümlerinde nüks eder . Bu, malign tiroid nodülleri ve lenf düğümlerinin tanısında önemlidir . Teşhis yapılırken sitolojik inceleme yeterli olmazsa ek olarak yıkama yapılır. Sitolojik yıkama sırasında metastatik lenf düğümlerinin saptanması %100'e ulaşır. Kliniğimizde hem tiroid bezi bezlerine hem de lenf bezlerine tiroglobulin ve kalsitonin yıkama işlemleri yapılmaktadır. Klinik ile ilgili bloklar: Poliklinik 1. Ultrason ekografi (2 oda)


2. Biyopsi (2 oda) 3. Tanita analizör tartısı (1 oda) 4. Test odası (1 oda) Yataklı bölüm (MH1-B3) 1. Ultrason ekografi - biyopsi (1 oda) Endokrinoloji ve MetabolikPolikliniğineHastalıklar iki şekilde yapılabilir: Kliniğin kayıt bölümünden bir numara alın 182'yi arayarak veya internet üzerinden merkezi sistemle (MHRS) iletişime geçerek Kliniknika 18 yaş ve üstü hasta kabul etmektedir . NOT: Hastalar randevuya gelmeden önce (bir endokrinolog veya dahiliye doktoru tarafından) yeşil listeye alınmalıdır.


Hastaneye yatırılması gereken hastalar hemen yatan hasta bölümüne yerleştirilmekte veya listeye alınarak aciliyet ve müsaitlik durumuna göre bölüm sekreterliği tarafından hastaneye çağrılmaktadır. İşlemler İnce iğne aspirasyon biyopsisi isteyen hastalara 1 nüsha ve biyopsi ile ilgili tüm bilgileri içeren bilgilendirici Onam Formu verilir , randevu gününde hasta Onay Formu'nun imzalı bir nüshası ile gelir.

Endokrinolojik test atanan bir hastaya diyete uyması gerektiği konusunda bilgi verilir, ilacı değiştirmek gerekirse onu bilgilendirirler. İthal ilaç kullanılması durumunda rapor ve ilaç reçetesi düzenlenir. İlacı aldıktan sonra, hasta bir hemşire gözetiminde ayakta veya yatarak tedavi edilir, bir test yapılır.

 

Справочник здоровья

14.04.2020