Клиника оториноларингологии (ЛОР)

10.03.2023


Klinik Hakkında Genel Bilgiler:

Kliniğimizde 9 Profesör, 7 Doçent, 1 Doktora Öğretim Üyesi, 2 Asistan, 11 Tıp Uzmanı, 17 Asistan görev yapmaktadır. Klinik, genel hastane binasının 7. katında yer almakta olup, yataklı bölümün 3 kanadını içermektedir. Tek ve çift kişilik odalar, toplam 66 yatak.

Kulak Burun Boğaz Polikliniği Genel Hastane'nin B2 katında yer almaktadır. Poliklinik, internet, merkezi hizmet sistemi (MHRS) üzerinden kayıt yaptıran hastalara, poliklinik kayıt odası ve infomattan numara alan hastalara, Mediko-Sosyal Uzmanlığın yetişkin hastalarına ve başka kurumlardan konsültasyon için sevk edilen hastalara hizmet vermektedir. poliklinikler.

Genel Hastane binasında B2 katında odyolojik ünite bulunmaktadır. Bölümde 12 ses teknolojisi uzmanı ve 5 odyolog hizmet vermektedir. Bölüm yetişkin hasta ve çocukların işitsel durumunu, timpanometri testleri, ses analizi, dil konuşma değerlendirmesi, konuşma terapisi, denge testleri ile değerlendirmektedir. Bölüm, koklear implantlı hastalar için planlanmış konsültasyonlar sağlar.

Genel Hastane'nin A kanadı 7. katında uyku ünitesi bulunmaktadır. KBB kliniği uyku testi için 2 yatak tahsis etti. Test sonuçları değerlendirildikten sonra hastalar polisomnografik test için yönlendirilir.

Kliniğin 4 ameliyathanesi bulunmaktadır. Haftada bir robotik cerrahi ayrı bir ameliyathanede yapılmaktadır. Ayrıca acil serviste Kulak Burun Boğaz Kliniği'nden bir grup doktor tarafından 24 saat hastalara hizmet verilmektedir.


Klinik aşağıdaki hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşmaktadır;

• Kulak hastalıkları: Orta kulak iltihabı, dış kulak iltihabı, otoskleroz, ani işitme kaybı, baş dönmesine neden olan iç kulak rahatsızlıkları, doğuştan işitme kaybı, kolesteatom, iyi huylu ve kötü huylu kulak tümörleri, ileri derecede kulak şekil bozukluğu.
• Burun ve paranazal sinüs hastalıkları; burun kemiği kırıkları, akut ve kronik sinüzit, septal girintiler, nazal polipler, Konka hipertrofisi, burun ve paranazal sinüslerin iyi huylu ve kötü huylu tümörleri,
• Ağız ve boğaz hastalıkları; bademcik hastalıkları, büyümüş adenoidler, nazofarenks anjiyofibromu, nazofarenks kanseri, dudakların iyi ve kötü huylu tümörleri, dilin iyi ve kötü huylu tümörleri, çene kemiklerinin iyi ve kötü huylu tümörleri, konuşma bozuklukları, periferik felç Yüz siniri.
• Boyun hastalıkları; solungaç kisti, tiroid kisti, lenfanjiyom, hemanjiyom, larenks düğümleri, polipler, gırtlak kanseri, hipofarengeal kanal kanseri, tiroid hastalığı, boyun şişmesine neden olan lenfoma, tek veya çift taraflı ses teli felci, künt ve delici boyun yaralanmaları.

Spesifik Operasyonlar:

• Otoskleroz cerrahisi
• Kronik orta kulak iltihabı için mikroskobik cerrahi
• Koklear implantasyon
• Dış kulak atrezisi
• Kolesteatom cerrahisi
• Glomus cerrahisi
• İnverted papilloma endoskopik cerrahisi
• Anjiofibrom endoskopik cerrahisi •
CSF fibula endoskopik rekonstrüksiyonu
• Septal perforasyon
• Tiroidektomi
• Kısmi/total larenjektomi
• Kısmi/total parotidektomi
• Servikal damarların diseksiyonu
• Maksillektomi
• Mandibulektomi
• Robotik cerrahi baş ve boyun kanseri
• Robotik uyku apnesi cerrahisi
• Sfinkter faringoplasti genişletme
• Dil kökü küçültme
• Videonistagmografi (VNG)
• Konuşma terapisi
• Koklear implantlı hastaların gözlemi
• Polisomnografi (PSG)

Poliklinik ile ilgili bloklar:

• Poliklinik: Genel Hastane MH1, B2
• Çocuk KBB Polikliniği: Çocuk Hastanesi MH4
• Yataklı Servis: Genel Hastane MH1, 7. kat, kanat A, B , C
• Çalıştırma; MHC 1. kat
• Uyku bloğu: MH1 genel hastanesi, 7. kat, A kanadı
• Odyoloji bloğu: MH1 genel hastanesi, B2 katı

Doktor randevusu nasıl alınır?

  • MHRS hizmetini kullanabilirsiniz

  • Tek merkezden telefonla - 182

  • poliklinikte infomat


Аудиологические услуги

27.05.2020