Психиатрия

10.03.2023


Psikiyatri Kliniği

Ankara Şehir Hastanesi'nin açılışına bağlı olarak Ankara Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği kurulmuştur. Bölüm, 2019 yılında hastanenin psikiyatri kliniğinin birleşmesi ile açılmıştır. Atatürk ve Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniği Kliniğin idari sorumlusu Prof.Dr.Erol Göka'dır. Ali Çaykoilu, Doçent Dr. İ. Tunser Okay, Doçent Dr. Görkem Karakaş Uğurlu, Doçent Dr. Mustafa Uğurlu, Doçent Dr. Olabilmek. Kliniğimizde iki profesör, beş doktora doçent, ayrıca on bir uzman ve asistan psikiyatrist, çeşitli uzmanlıklarda rotasyon asistanları ve klinik psikologlar görev yapmaktadır. Psikiyatri kliniğinde bir yataklı tedavi bölümü ve bir ayakta tedavi kliniği bulunmaktadır.

Yataklı bölüm 45 yataklı olarak tasarlanmış olup genel hastane binasının 2. katında yer almaktadır. Poliklinik aynı binanın B2 katında yer almakta olup 11 odadan oluşmaktadır. Yatan hasta bölümünde gerekirse anestezi altında elektrokonvülsif tedavi yapılır. Klinik, aşağıdaki hastalıkların teşhis ve tedavisini sağlar: depresyon, yaygın anksiyete, panik bozuklukları, çeşitli fobiler, obsesif-kompulsif bozukluklar, intihara meyilli bozukluklar, şizofreni ve diğer psikozamatik bozukluklar, duygudurum bozuklukları, yeme bozuklukları, akut stres reaksiyonu, patolojik yas reaksiyonu, travma sonrası bozukluklar

Bir doktordan nasıl randevu alınır? Tek merkez - 182'yi arayarak

MHRS hizmetini kullanabilirsiniz.Poliklinik infomat

Adres ve dahili numaralar:

MH1 Genel Hastane B2 Psikiyatri Polikliniği dahili. numara: 122101-112-118

Genel Hastane MH1 A2 Psikiyatri polikliniği dahili tel. No: 102150-160

Genel Hastane MH1 B2 Psikiyatri Kliniği Dahili Tel. Parça No: 102299-240

Новости клиники

10.03.2023