Özellikli Hizmetler

KBRN Arındırma Ünitesi

KBRN olayına karşı alınan korunma tedbirleri: KBRN ihbarı sonrası, hastanenin tüm girişleri kontrol altına alınır ve hastaneye başvuran tüm hastalar Acil Servis Dekontaminasyon Ünitesine yönlendirilir. Ambulans Acil Girişi ve Ayaktan Hasta (Yeşil Alan ) girişinde olmak üzere 2 adet KBRN Ünitesi mevcuttur. Bu ünitelerde; ünite kirli (kayıt, soyunma), arındırma (yıkanma), temiz (giyinme) alanları, izolasyon (hasta gözlem) odası ve malzeme alanı mevcuttur. Başvuran hastalar ikincil bir bulaşı önlemek için; arındırma işlemi yapılmadan kesinlikle acil servis içerisine kabul edilmeyecektir. Öncelikle acil servis personeli olmak üzere hastanede görev yapan hekim ve hemşire olarak belirlenen sağlık personeline, KBRN ajanları, bu ajanlara bağlı yaralanmalar, ajanların tanısı ve tedavileri ile ilgili farkındalık eğitim verilmiştir. Eğitimler, periyodik olarak düzenlenen masa başı tatbikatlar ve fiili tatbikatlar ile desteklenir. Antidot, antibiyotik ve ilaç stoğu (uygun şartlar oluşturularak ve yeteri miktarda) yapılır. Uygun sınıfta koruyucu elbise, maske, filtre, eldiven, çizme vb. kişisel koruyucu malzemeler depolanmıştır. Acil Servis’e ulaşan kontamine hastaların karşılanması ve dekontaminasyon işlemlerinin yapılmasında görev alacak 08-16 ve 16-08 şiftlerinde çalışan KBRN Ekipleri oluşturulmuştur.

27 Şubat 2024