Клиника общей хирургии

27.02.2024

Genel cerrahi, tıp dalları içerisinde en eski dallarından birisidir. Bununla beraber ilaç ile ya da başka tedavi metotlarıyla iyileştirilemeyen rahatsızlıkların, vücuttaki yapı bozukluğunun, yaralanmaların ameliyat sayesinde onarılması veya hastalıklı organın kesilerek çıkarılmasıyla doğal ve uygun haline dönüştürülmesi esasına dayanmaktadır.

Çok çeşitli rahatsızlıklar üzerine, genel cerrahi ameliyatları prosedürünü gerçekleştiren bir daldır. Karın başta olmak üzere tüm organlar üzerine çalışmaktadırlar. Safra kanalları, karaciğer, dalak, ek, kalın ve ince bağırsak, rektum, mide gibi organlar üzerine detaylı tetkikler düzenlenmekte, hastalıklar teşhis edilerek tedavi sistematiği oluşturulmaktadır. Genel cerrahi tiroid bezleri, torasik bölgeyi ve fıtık üzerine de çalışmaktadır.


Genel Cerrahide Hangi Hastalıklar Tedavi Edilir?

Genel cerrahi, girişimsel olmayan yöntemler ile yeterli sonuç alınamayan ve karın boşluğu yapıları ile tiroit, meme, lenf bezleri gibi bölgeleri ilgilendiren hastalıklar ile ilgilenen bir branştır. Dolayısıyla birçok organ ve sistemi kapsayan genişlikte olup kendi içerisinde alt bilim dallarına ayrılır. Bireydeki temel sağlık problemine göre ilgili uzmanlık alanına sahip genel cerrahi doktoru ile birlikte bir tedavi programı izlenir. Genel cerrahi bölümünde tedavisi uygulanan hastalıkların bir kısmı şöyledir:

Obezite:

Tüm vücudu etkileyen metabolik bir hastalık olan obezite, uygun zamanda ve şekilde tedavi edilmediğinde kişinin sağlığını önemli şekilde etkileyen bir hale bürünebilir. Genel cerrahi bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli teknikler sayesinde bireylerin sağlıklı kilolarına ulaşmalarına yardımcı olunur.

Özofagus Kanseri:

Yemek borusunda yer kaplayan tümörler ile seyreden bir kanser türüdür. Yemek problemleri, aşırı kilo verme ve metastaz gibi durumlara sebep olarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Mide Kanseri:

Midede yer kaplayan tümör yapıları ile oluşur. Tümörün erken veya ileri evreli olmasına göre belirlenen boyutlardaki sağlıksız doku cerrahi olarak çıkarılabilir.

Mide Fıtığı (Hiatal Herni):

Midenin, göğüs ile karın boşluğunu ayıran diyafram duvarını aşarak yukarı fıtıklaşması sonucunda meydana gelir.

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları:

Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi yangısal süreçlere bağlı olarak bağırsak yapısının olumsuz etkilendiği hastalıklar grubudur. Hastalığın şiddetine ve etkilenen bölgeye bağlı olarak olası problemlerin önüne geçilebilmesi ve tedavi amacıyla cerrahi gerektirebilir.

Kolon Kanseri:

Kanserin türü, evresi, yayılımı gibi faktörlere bağlı olarak gerekli düzeyde cerrahi tedavi uygulanır.

Bağırsak Tıkanıklıkları:

Bağırsağın herhangi bir sebeple devamlılığının bozulması şeklinde gerçekleşir. Bu duruma tümörler yol açabildiği gibi bağırsak fonksiyonlarının etkilenmesi sonucunda da benzer sorun ile karşılaşılabilir.

Apandisit:

İnce ve kalın bağırsakların birleştiği bölgenin hemen altında bulunan ucu kapalı parçanın çeşitli nedenlerle tıkanması sonucunda ortaya çıkan yangısal durumdur. Hızlı müdahale gerektiren sağlık problemleri arasında yer alır.

Safra kesesi Hastalıkları:

Taş gibi tıkayıcı faktörler ile safra akışı bozulabilir. Bunun sonucunda ise yangısal süreçler ve enfeksiyon gibi durumlar ile karşılaşılabilir. Ek olarak sarılık problemi meydana gelebilir. Hastalığın türü ve şiddetine göre değişken biçimlerde cerrahi tedavi gerektirebilir.

Karaciğer Hastalıkları:

Tümör, sarılık, kist hastalıkları gibi karaciğeri etkileyen birçok problemde genel cerrahi uzmanlığında tedavi yürütülür.

Meme Kanseri:

Meme dokusunu etkileyen çeşitli kanser türlerinde, genel cerrahi tarafından yapılan operasyonlar ile tedavi uygulanır. Tümör tipi, boyutu, konumu gibi farklı faktörlere göre belirlenen prosedürlerle meme yapısı ve çevresel lenf bezleri cerrahi olarak çıkarılarak tümör dokusu temizlenir.

Tiroit Hastalıkları:

Tiroit bezini etkileyen kanser ve kitlesel diğer problemlerde, hastalığın türü ve şiddetine uygun olarak cerrahi tedavi gerekebilir. Bu şekilde metastaz gibi ciddi sağlık problemlerine karşı önlem alınabilir.

Karın Duvarı ve Kasık Fıtıkları:

Karın duvarında ve kasık bölgesinde oluşan fıtık problemleri, genel cerrahi tarafından gerçekleştirilen operasyonlar ile tedavi edilir.

Hemoroid:

Toplumda “basur” olarak da bilinen hemoroidin farklı türleri bulunur. Genel cerrahi doktoru, hemoroidin yerleşimine ve şiddetine göre farklı tedavi yöntemleri izleyebilir.

Perianal Fistül ve Diğer Problemler:

Anüs ve çevresini ilgilendiren fistül, fissür gibi çeşitli problemler genel cerrahinin uzmanlık alanı içerisinde bulunur.

Dalak Hastalıkları:

Kan hücrelerinin miktar ve fonksiyonlarında değişikliklerle seyreden ve dalağı etkileyen tüm problemler, genel cerrahinin tedavi alanına girer.
Genel Cerrahideki Tedavi Yöntemleri Nasıldır?

Genel cerrahiyi ilgilendiren hastalıklarda, uzman doktor tarafından gerçekleştirilen incelemelerin ardından uygun tedavi planlanır. Hastalığın türüne göre farklı cerrahi tekniklerden yararlanılabilir. Temel prensip olarak minimal girişim hedeflendiği için uygun olan durumlarda laparoskopik ameliyat tercih edilir. Laparoskopik cerrahi, belirlenen birkaç bölgede açılan küçük kesiler içerisinden kamera ve cerrahi el aletlerinin yerleştirilmesi ile gerçekleştirilen ameliyat türüdür. Bu sayede açık ameliyatlar ile kıyaslandığında daha az kanama ve hızlı yara iyileşmesi gibi avantajlar elde edilir. Ameliyat süresi ise laparoskopik yöntemlerde genellikle daha az olduğundan dolayı, anestezi maruziyeti de önemli düzeyde azalır. Bununla birlikte, uzman doktorun gerekli gördüğü durumlarda laparotomi yani açık cerrahi tercih edilebilir. Bu tip ameliyatlarda karın bölgesinde açılan daha geniş bir kesi ile ilgili dokuya erişilir. Özellikle geniş alanı ilgilendiren cerrahi prosedürlerde laparotomi yöntemi ile başarılı sonuçlar elde edilebilir. Genel cerrahi branşı içerisinde karın bölgesi dışında meme, tiroit, perianal bölge ve lenf bezleri gibi farklı dokularda da tedavi uygulanır. Bu bölgelerde ise, hastalığın türü ve yerleşimine uygun şekilde robotik veya manuel farklı cerrahi teknikler kullanılır.

Genel cerrahi bünyesinde gerçekleştirilen tedavilerin bir kısmı aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- Tiroit ve guatr operasyonları
- Meme kanseri ve kitle tedavisi
- Lenf bezi ameliyatı
- Özofagus kanseri tedavisi
- Hiatal herni (mide fıtığı) operasyonu
- Kolesistektomi (safra kesesinin çıkarılması)
- Gastrointestinal tümör operasyonları
- Apendektomi (apandisit cerrahisi)
- Pankreas ameliyatı
- Karın duvarı ve kasık fıtığı operasyonları
- Karaciğer, dalak ameliyatları
- Hemoroid tedavisi
- Anal fistül, fissür tedavisi
- Obezite cerrahisi
- Karaciğer nakli
- Böbrek nakli
- Pankreas nakli
Genel Cerrahide Kullanılan Teknolojiler

Genel cerrahi, ameliyatların en yüksek verimle yapılabilmesi amacıyla teknolojiyi yakından takip eden bir branştır. Gelişen teknoloji sayesinde, önceden yeterli tedavi sağlanamayan birçok hastalık için üretilen yeni çözümler ile başarılı sonuçlar alınır. Çoğu operasyon için ise kapalı ameliyat yöntemiyle tedavi imkanı mevcuttur. Teknoloji ile gelen son yeniliklerden birisi olan robotik cerrahi sayesinde, çok daha detaylı ve hassas bir biçimde operasyonlar gerçekleştirilebilir. Da Vinci robotik tekniği, genel cerrahi alanında kullanılan en gelişmiş teknolojilerin başında yer alır. Da Vinci teknolojisi ile yürütülen operasyonlarda, cerrahın uzaktan kontrol ettiği robotik kollar sayesinde minimal invaziv biçimde tedavi sağlanabilir.

Diğer yöntemler ile kıyaslandığında Da Vinci robotik cerrahisinin şöyle avantajları bulunur:

- Minimal girişim ve daha az yara oluşumu
- Hızlı iyileşme süreci
- Operasyon esnasında tam kontrol ile hassas işlemlerin gerçekleştirilebilmesi
- Daha az komplikasyon riski
Nasıl Muayene Olurum?

Hastalarımız acil durumlarda 7/24 hastanemize başvurabilirler. Normal poliklinik muayenesi için hastanemizden randevu alınması gerekmektedir. Randevular telefon, İnternet üzerinden ve hastane içindeki bankolardan alınabilmektedir.

Telefonla randevu: Hastalarımız 182 numaralı telefondan randevu alabilirler.

İnternet üzerinden randevu: Hastalarımız Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden açılan sayfadaki adımları takip ederek randevu alabilirler.
Sık Sorulan Sorular:

- Ameliyattan önce kilo vermek gerekir mi?

Doktorunuz ameliyattan önceki 2 hafta için özel bir diyet programına uymanızı isteyebilir. Bu sadece sıvı beslenmeye dayalı bir diyet de olabilir. Böylece hem kilo verecek ve hem de ameliyat sonrası uygulamanız gereken sıvı beslenme şekline alışmış olacaksınız.

- Apandisit tedavisi nasıl olur?

Apandisit tedavisi, genellikle iltihaplı apandiksin cerrahi yöntemle alınması, ameliyat edilmesi şeklindedir. Buna apendektomi denilir. Açık veya kapalı (laparoskopik) yöntemle ameliyat mümkündür.

- Apandisitin belirti ve bulguları nelerdir?

Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve karnın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şiddetlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

- Bağırsak tıkanıklıkları belirti ve bulguları nelerdir?

Bağırsak tıkanıklığının seviyesine göre değişiklik gösterir. Kramp tarzında karın ağrısı, gaz ve dışkı yapamama, bulantı ve kusma klasik belirtilerdir. Kusma içeriği başta mide içeriği iken ileri dönemlerde gayta benzeri bir hal alabilir. Karın şişkinliği, alt seviyelerdeki tıkanıklıklarda daha belirgindir. İleri evrelerde ağrı sürekli bir hal alır. Kusmanın yanında bağırsak içine de sıvı kaybedildiğinden hastalarda sıvı açığına bağlı bulgular görülür. Ağızda ve mukozal yüzeylerde (içi boş organların içini kaplayan doku) kuruluk görülür. İdrar çıkışında azalma olur. Bu aşa­maya gelmeden önce mutlaka hastaneye başvurmak gerekir.

- Kasık fıtıkları neden olur?

Kasık fıtıkları içinde en sık görülen türü indirek fıtıklardır. Burada fıtığın çıktığı yer anatomik olarak kasık kanalının kendisidir. Bu kanal doğumdan önce testislerin karın içinden torbaya indiği doğal yoldur. Doğumdan sonra buranın kapanması beklenir. Bu kanalın kapanmaması veya kapandıktan sonra yeniden açılması fıtığa neden olur. O nedenle İndirekt fıtıklar daha çok çocuklarda ve gençlerde görülür.

Direkt fıtıklar ise, adalenin yırtılması ile açılır. Sporcularda görülen fıtıklarl ve yaşlı hastalarda görülen fıtıklar daha çok direk fıtıklardır. Adale yırtılmasının farklı nedenleri olabilir: aşırı fiziki zorlanma, ani kilo verilmesi, kronik öksürük, ıkınma ve yaşlanmaya bağlı adale zaafiyeti sayılabilir. Femoral fıtıklar ise, yine anatomik bir kanal olan femoral kanaldan çıkar ve kadınlarda görülür. Kadınlarda açık yöntemle yapılan fıtık ameliyatlarında fıtığın femoral fıtık olabileceğini akıldan çıkarmamak gerekir.

- Hangi hastalarda kapalı (laparoskopik) ameliyat daha avantajlıdır?

- Çift taraflı fıtıklarda,
- Karşı kasıkta fıtık şüphesi olanlarda,
- İşine hemen dönmek isteyenlerde,
- Profesyonel sporcularda,
- Sürekli spor yapanlarda,
- İşi fiziki güç gerektirenlerde,
- Nüks fıtıklarda,
- Kasık fıtığı olan kadınlarda kapalı ameliyat daha avantajlıdır.

Врачи клиники общей хирургии

 

28.02.2024