Клиника пульмонологии

28.02.2024

Göğüs Hastalıkları Kliniği, 7 Şubat 2019’da açılmıştır. Üç Profesör, 2 doçent ve 1 Başasistan Doktor olmak üzere 6 hekim eğitim kadrosunu oluşturmaktadır. 12 uzman hekim ve 6 asistan ile klinik işleyiş yürütülmektedir.

Göğüs Hastalıkları kliniği 32 yataklı yatan hasta bölümü, 16 yataklı 2. Basamak Yoğun Bakım olmak üzere toplam 48 yatakla hizmet vermektedir. Hem Kalp Damar Hastanesinde hem de diğer hastane bloklarında poliklinik ve konsültasyon polikliniği hizmetleri verilmektedir. Ayrıca “Sigara Bırakma Ünitesi”, “Bronkoskopi ve EBUS ünitesi” ve Alerji için prick “cilt testlerinin” yapıldığı bir ünite ve “Solunumsal Fizyoterapi Ünitesi” de bulunmaktadır. Rutin poliklinik hizmetleri yanı sıra “İnterstsiyel Akciğer Hastalıkları” , “Pulmoner Emboli ve Pulmoner Hipertansiyon”, “Astım-KOAH” poliklinikleri şeklinde özellikli polikliniklerde de ilgili hastalıklar takip edilmektedir. Hastaların solunum cihazlarını ve ilaçlarını kullanırken yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmak için “İnhaler Eğitimi” ilgili hemşireler tarafından yapılmaktadır.“PPD testi” işlemleri de eğitimli hemşireler tarafından poliklinik ünitesinde verilen hizmetlerdendir.


Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

Göğüs Hastalıkları Kliniğinde branşla ilgili tüm hastalıkların takip ve tedavisi yapılmaktadır. Pulmoner Tromboemboli alanında çok deneyimli bir ekip ile hastalar tedavi edilmekte, klinik aciliyet durumlarında trombolitik tedavi ve gerekli durumlarda da katater eşliğinde, girişimsel radyoloji kliniği ile beraber trombolitik tedavi uygulanabilmektedir. Pulmoner Hipertansiyon olguları multidisipliner konsey tarafından değerlendirilerek gerekli takip ve tedavileri yapılmaktadır.

Astım ve KOAH hastalarının poliklinik takiplerinde, sigara içen olgular sigara bırakma ünitesine yönlendirmektedir. Dirençli astım olguları Alerji ve İmmünoloji Ünitesinde araştırılmaktadır. Olguların her kontrolde inhaler tekniği değerlendirilip gerekli eğitimler verilmektedir. Ayrıca Astım’da alerjenler ve risk faktörlerinden korunmaya yönelik broşürler ve bilgilendirme eğitimi yapılmaktadır. KOAH’lı olgularda da evrelerine göre inhaler tedavileri düzenlenmekte, sigara içenlere sigara bıraktırılmaktadır. Ülkemizde çok az hastanede uygulanmakta olan “inhaler ilaç kullanma teknik eğitimi” reçete yazılan tüm olgulara eğitim hemşiresi tarafından her poliklinik başvurusunda yapılmaktadır. Atopisi olduğu düşünülen olgulara alerjik cilt testi (prick testi) de bu alanda eğitimli hemşireler tarafınca doktor gözetiminde yapılmaktadır.

Sistemik hastalıkların akciğer tutulumu, ilaca bağlı akciğer hastalıkları gibi olguları da izlemektedir.

Ayrıca sigara bırakma ünitesi haftanın her günü, tüm gün boyunca hizmet vermektedir. Uzman düzeyinde olgular değerlendirilmekte, tedavi ve takipleri planlanmaktadır. Gerekli hastalar Psikiyatri Ana bilim dalı ile birlikte izlenmektedirler. Sigara Bırakma Ünitesi Hemşiresi periyodik olarak hastaları telefon ile arayarak hastalara motivasyon ve davranış terapi önerilerinde bulunmaktadır.
KOAH, Bronşektazi, Kifoskolyoz gibi restrüktif hastalığı olan olgulara poliklinikte ayrıntılı bir klinik, laboratuvar ve radyolojik değerlendirme yapılmaktadır. Daha sonra solunum fizyoterapisine uygun olgular, kardiyoloji hekimi tarafından ekokardiyografi ile kardiyak rezervleri açısından araştırılmaktadır. Egzersiz kapasiteleri yeni kurulan fizyoterapi ünitemizde artan hızda mekik yürüme testi (shuttle) ile değerlendirildikten sonra solunum fizyoterpilerine başlanmaktadır. Haftada iki gün süre ile 2 aylık ayaktan fizyoterapi programına dahil edilmektedirler.


Klinik hangi hastalıklara bakar? :

Göğüs Hastalıkları uzmanlarının tedavi ettiği başlıca hastalıklar olan, KOAH, Astım, Pnömoni, Pulmoner EmboliPulmoner Hipertansiyon, Akciğer Kanseri, Tüberküloz, İnterstsiyel Akciğer Hastalıkları ve nadir görülen akciğer hastalıklar olmak üzere tüm hastalıklara Göğüs Hastalıkları Kliniğinde tanı konulmakta ve tedavi edilmektedir.


Özellikli İşlemler:

Göğüs Hastalıkları Kliniğinde akciğer kanseri tanısı ve diğer bazı hastalıklar için bronkoskopik yöntemler uygulanmaktadır. Uygun olgulara elektrokoter ile işlem yapılabilmektedir. Ayrıca bronkoskopik olarak yabancı cisim çıkarılabilmektedir. 2011 yılından beri uygulayarak deneyim kazanmış uzman hekimlerce yürütülen Endobronşiyal ultrasonografi (EBUS) ünitesi bulunmaktadır. Göğüs Hastalıkları bünyesinde 2 adet Bronkoskopi ve 2 adet (EBUS) ünitesi olup, eş zamanlı 2 bronkoskopik işlem yapılabilmektedir. Bronkoskopi uygulaması gereken diğer kulelerdeki yoğun bakımlara da hizmet verilmektedir. EBUS yapılacak hastalar preoperatif izlem alanına alınıp hazırlıkları yapıldıktan sonra, EBUS ünitesine alınmakta ve işlem anestezi uzmanı tarafından sedasyon uygulanarak yapılmaktadır. Özellikle bronkoskopi ile tanı konulamayan hastalara ülkemizde sayılı merkezlerde yapılabilen EBUS işlemi, hastanemizde yapılabilmektedir. EBUS yöntemi ile akciğer ve akciğer dışı kanser düşünülen olgularda, ameliyata gerek kalmaksızın tanı koyulabilmektedir. Nedeni açıklanamayan lenfadenopati varlığında benign ve malign etiyolojilere yönelik noninvaziv yöntemle tanı koyulabilmektedir. Ayrıca malign tanı ile takip edilen olgularda nüks ve evreleme açısından da EBUS işleminden faydalanılmaktadır.

Göğüs Hastalıkları Kliniğinde bir adet Ultrasonografi cihazı olup, torasentez işlemleri için ve gerekli durumlarda da Eko kardiyografi olarak kullanılmaktadır.

Klinik bünyesinde 16 yataklı 2. Basamak yoğun bakım hizmeti verilmektedir. Yoğun bakımda; 2 asistan, bir uzman hekim ve 1 profesör yönetiminde hasta takip etmekte ve eğitim almaktadırlar. Bir adet solunumsal, bir adet temas izolasyon odası mevcut olup gerekli durumlarda 3. Basamak düzeyinde yoğun bakım takibi yapılabilmektedir.


Bölüme Bağlı Üniteler:

1-Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi

2-Göğüs Hastalıkları Bronkoskopi ve Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS Ünitesi)

3- Göğüs Hastalıkları Sigara Bırakma Ünitesi

4-Göğüs Hastalıkları Fizyoterapi Ünitesi

5-Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı /Alerjik Hastalıklar Bilim Dalı


Nasıl Muayene Olurum:

Hastalarımız acil durumlarda 7/24 hastanemize başvurabilirler. Normal poliklinik muayenesi için hastanemizden randevu alınması gerekmektedir. Randevular telefon, İnternet üzerinden ve hastane içindeki randevu veznelerinden alınabilmektedir. Telefonla randevu: Hastalarımız 182 numaralı telefondan randevu alabilirler. İnternet üzerinden randevu: Hastalarımız Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden açılan sayfadaki adımları takip ederek randevu alabilirler.


Dahili Numara:

Telefon: (0312) 552 60 00 / Dahili: 221101 - 221117Руководство по здоровью

28.02.2024