Судебно медицинская экспертиза

27.02.2024

Ankara Şehir Hastanesi Adli Tıp Polikliniği 01.06.2021 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır. 10.11.2021 tarihinde tıpta uzmanlık kurulu tarafından eğitim kliniği olduğumuz tescillenmiş, böylece Türkiye' de ilk kez Sağlık Bakanlığı bünyesinde Adli Tıp eğitim kliniği Ankara Şehir Hastanesinde kurulmuştur.

Polikliniğimiz hafta içi 08:30-12:00 / 13:30-16:30 saatleri arasında aktif olarak hizmet vermektedir.

Adli Tıp Polikliniğimiz, mevzuat gereği adli tıp ve adli bilimler alanındaki resmi bilirkişilik hizmetlerini sadece Cumhuriyet savcılıkları ve ceza mahkemelere sunmakta olup; Hukuk Mahkemeleri, Ticaret Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından talep edilmesi halinde taraf vekillerine ya da adli görüşe ihtiyaç duyan herkese “danışmanlık hizmeti altında” bilimsel mütalaa düzenlemektedir.


1) Resmi Bilirkişilik:

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Adli Tıp ve Adli Bilimler alanlarında Cumhuriyet savcılıkları ve ceza mahkemelerinden talep edilen konularda resmi bilirkişilik hizmetleri verilmektedir.


2) Bilimsel Mütalaa (Uzman Görüşü):

Adli Tıp Polikliniğimizde, kişilerin veya taraf vekillerinin talep etmesi durumunda Hukuk Mahkemeleri, Ticaret Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından sorulan hususlar için HMK m.293 ve CMK m. 67 kapsamında gerektiğinde heyet oluşturarak adli tıp ve adli bilimler alanında “bilimsel mütalaa” şeklinde uzman görüşü de düzenlenmektedir.


Врачи судебно медицинской экспертизы

27.02.2024