Клиника гематологии

28.02.2024

Hematoloji Bölümü, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’na ait bir bilim dalı olarak Ankara Şehir Hastanesi yerleşkesi Onkoloji Hastanesi’nde (MH6 no’lu kule) bulunmaktadır. Bölümümüzde 2 Profesör, 6 doçent, 8 hematoloji uzmanı ve 8 hematoloji yan dal asistanı görev yapmaktadır. Hematoloji yatan hasta servisleri 2. katta konuşlandırılmış olup A blok ve C blok her biri 21’er yataklı iki servis olarak, B blok ise 16 yataklı Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi olarak görev yapmaktadır. Kemik İliği Nakil ünitemizde 16 yatak kapasitesi ile hem otolog hem allojenik kemik iliği nakli yapılmaktadır. Ayrıca tüm allojenik dönor kaynaklarından ( kardeş, akraba dışı, haplo identik) nakil yapılabilmektedir. Hem Ulusal hem de uluslarası hastalara nakil yapılabilmektedir. B1 katında hematoloji poliklinikleri (Genel hematoloji, takipli hasta polikliniği, konsültasyon, sağlık kurulu, kemik iliği transplantasyonu, terapötik aferez hasta değerlendirme poliklinikleri ) hafta içi hergün saat 08.30-16.30 arasında aktif olarak görev yapmaktadır. B1 katı aferez ünitemizde, terapödik plazmaferez, terapodik sitoferezis, lipid aferezi ve kök hücre toplama işlemleri yapılmaktadır. MHC bloğunda ise kök hücre saklama laboratuvarımızda, otolog ve allojenik nakil hastalarının kök hücreleri ve hücresel tedavi ürünleri muhafa edilmektedir. Ayaktan tedavi ünitesinde Kemoterapi, kan komponentleri ve ürünleri transfüzyonları ve flebotomi işlemleri yapılmaktadır.


Tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar

Hematoloji Bilim Dalı’nı ilgilendiren hem iyi huylu hem de kötücül hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Akut Lösemiler Kronik Lösemiler Miyeloproliferatif hastalıklar Myelodisplastik Sendromlar Lenfomalar ve Lenfoproliferatif Hastalıklar Multipl Miyelom ve diğer plazma hücre hastalıkları Anemiler, Kemik iliği yetmezlikleri Kanama ve pıhtılaşma bozuklukları Trombofili ve diğer hematolojik hastalıklar.


Klinik hangi hastalara bakar?

Hematolojik hastalık şüphesiyle araştırılmak üzere bölümümüze gönderilen hastalar Hematolojik bir hastalık tanısı almış, tedavi ve takibi yapılacak olan hastalar Cerrahi girişim öncesinde yapılan kan tetkiklerinde bozukluk saptanan hastalar Otolog veya allojeneik hematopoietik kök hücre transplantasyonu endikasyonu olan hastalar Hastanemizde otolog veya allojeneik hematopoietik kök hücre transplantasyonu olmuş olan hastalar Hematolojik hastalık dışı bir tanısı olup başka bölümlerce takip edilen ve terapötik aferez endikasyonu koyulan hastalar Özellikli işlemler Otolog ve Allojeneik hematopoietik kök hücre nakli Terapötik aferez işlemleri Kök Hücre Mobilizasyonu, toplanması ve saklanması Kemik iliği biyopsisi ve aspirasyonu yapılması ve aspirasyonun değerlendirilmesi Çevresel kan yayması (Periferik yayma) değerlendirmesi Bölüme bağlı üniteler Yatan hasta servisleri (2. Kat A ve C bloklar) Kemik İliği Transplantasyon Servisi (2.Kat B Blok) Hematoloji poliklinikleri (B1 kat) Kemik iliği transplantasyon polikliniği (B1 kat) Terapötik aferez birimi (B1 kat)


Nasıl muayene olurum?

Hematolojik tanısı olan ve dosya açılarak tedavi ve takip edilen hastalar her gelişlerinde bir sonraki muayeneleri için randevu alarak muayeneye gelirler. Acil bir durum olduğunda bu randevuyu beklemeden başvururlar. Daha önce dosya açılmamış olan hastalar B1 kattaki kayıt bankolarından hematoloji polikliniğine sıra numarası alarak muayene olabilirler. Randevu ile gelmek isteyen hastalar MHRS sistemi üzerinden 182’den randevu alabilirler. Ancak bu hastaların öncesinde dahiliye polikliniğinde görülerek hematoloji polikliniğinde muayenelerine gerek görülürse yeşil listeye alınmaları gereklidir. Diğer bölümlerden konsültasyon için gönderilen hastalar muayene saatleri içerisinde başvurduğu takdirde aynı gün içerisinde muayene olabilmektedir. Kök hücre transplantasyonu olmuş hastaların transplant sonrası takipleri Kemik İliği Transplantasyon (KİT) Polikliniğinde yapılmaktadır, KİT polikliniğine randevu almaya gerek yoktur.


Prosedürler

Hastaların hematoloji polikliniğine geldiğinde öncelikle hasta kayıt sekreterimize uğrayıp kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kayıt için hastanın kendisi ve hastayı tanımlayan fotoğraflı bir belge (Nüfus cüzdanı, kimlik, sürücü belgesi gibi) mutlaka bulunmalıdır. Aksi takdirde kayıt açılamaz. Kayıt işlemi sonrasında hastaya hangi poliklinikte muayene olacağını gösteren poliklinik numarası verilir. Hasta poliklinik kapısı üzerindeki panoda ismi yazılı hale gelince içeriye girebilir.


Adres ve dahili numara

Poliklinikler B1 KATI Yatan hasta servisleri 2.kat


Sık sorulan sorular

Yatan hastalar için refakatçi kabul ediliyor mu?
Evet Yatan hastalar için ziyaretçi saati var mı? Hayır. (Hastaların hastalıkları ve aldıkları tedaviler nedeniyle bağışıklıkları baskılanabileceğinden enfeksiyon riski nedeniyle ziyaretçi kabul edilememektedir)

Yatan hastalar için dışarıdan yemek getirebilir miyiz? Hayır.

Hastalığımın tanı ve tedavisinde ileri moleküler genetik yöntemler kullanılıyor mu? Evet.

Yatan hastam hakkında kimden bilgi alabilirim? Hastayı takip eden hekimden.

Sonuçlarımı göstermek için randevu almam gerekiyor mu?
Muayene ile aynı gün içerisinde çıkan sonuçlar aynı gün öğleden sonra değerlendirilir. Diğer durumlarda muayeneden sonra 10 gün içerisinde ise sonuç sırası daha sonrası için muayene sırası alınarak sonuç gösterilebilir.

Kemik iliği biyopsisi için aç mı gelmeliyim ? Hayır, tok geliniz.

Врачи клиники гематологии

 

28.02.2024