Клиника иммунологии и аллергии

28.02.2024

Alerjik/immünolojik hastalıklar toplumun %20’sinden fazlasını etkiler ve kronik hastalıklar içerisinde ilk sıralarda yer alır. İmmünoloji ve Alerji hastalıkları disiplini nispeten yeni bir bilim dalı olmasına rağmen tüm dünyada hızla gelişme göstermektedir. Ülkemizde yaklaşık olarak 12 milyon kişide herhangi bir alerjik hastalık olduğu tahmin edilmektedir. Buna karşılık ülkemizde oldukça az sayıda İmmünoloji ve Alerji uzmanı bulunmaktadır.

Ankara Şehir Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Kliniği, immün yetmezlikler ve alerjik hastalıklar konusunda hizmet veren az sayıda merkezden biri olma özelliğindedir. Klinik hasta hizmetleri açısından; poliklinik hizmetleri ve yatan hasta takip ve tedavisinin yapılabileceği şekilde organize edilmiştir.

Klinik hali hazırda 3 adet poliklinik, 4 adet alerji immünoloji test ve ayaktan tedavi odası ve 10 yataktan oluşan yatan hasta servisi ile hizmet vermektedir. Ankara Şehir Hastanesi Alerji ve İmünoloji Kliniği, başta Ankara ve çevre iller olmak üzere tüm Türkiye’den hasta kabul eden referans merkezlerden biri olma özeliğine sahiptir.


Alerji Kliniğinde Hangi Hastalar Takip Edilmektedir?

Klinik alerjik ve immünolojik hastalık şüphesi veya tanısı olan 18 yaşından büyük erişkin hastalara hizmet vermektedir.

Bu hasta grubunu ağırlıklı aşağıdaki hastalıklar oluşturmaktadır;
 Astım  Alerjik rinit (alerjik nezle)/ alerjik sinüzit  Alerjik konjonktivit (göz alerjisi)  İmmün yetmezlikler  İlaç alerjileri  Gıda alerjileri  Böcek alerjileri (arı alerjisi gibi)  Kronik öksürük  Dermatit (egzemalar)  Ürtiker/anjioödem (kurdeşen)


İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Kliniği Kliniğinde Hangi İşlemler Uygulanabilmektedir?

İmmünoloji ve Alerjik hastalıkların tanı ve tedavisi için gerekli olan aşağıda belirtilmiş yaklaşımlarının tamamı klinik bünyesinde gerçekleştirilebilmektedir. Tüm işlemlerin uygulanması doktor gözetiminde yapılmaktadır. Alerji kliniğinde çalışan hemşireler ve teknisyenler alerjik ve immünolojik hastalıklar ve uyguladıkları test ve tedavi yöntemleri ile ilgili eğitim almıştır.

Alerji deri testleri (prik test, intradermal test ve yama testleri)
İlaç provokasyon (yükleme) testleri
Gıda provokasyon (yükleme) testleri
Solunum fonksiyon testleri
Bronş provokasyon testi
İmmünoterapi (alerji aşısı uygulama)
İmmün yetmezliklerin tanı ve tedavisi için gerekli yaklaşımlar, immünglobulin replasman (tamamlama) tedavileri
İlaç desensitizasyonu (İlaç alıştırma tedavisi)
Biyolojik ajan tedavileri (Ağır astım ve ürtiker tedavisi için kullanılan antiIgE ve antiIL5 tedavileri gibi)
Spesifik IgE ölçümü
İmmünoloji ve Alerji hasta eğitimi


İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Kliniğinde Nasıl Muayene Olunabilir?

İmmünoloji ve Alerji kliniğinde, poliklinik hizmetleri ve tanısal testler randevu sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Poliklinik muayene randevuları, merkezi hasta randevu sistemi ile (MHRS; 182 veya internet üzerinden) verilmektedir. Hastaların İmmünoloji ve Alerji kliniğinden MHRS randevusu alabilmesi için bir doktor tarafından (aile hekimi ve başka bir uzmanlık dalından hekim) İmmünoloji ve Alerji kliniği için yeşil listeye eklenmiş olması gerekmektedir. Tanısal test ve terapötik (tedavi) girişimleri için (immünoterapi, biyolojik ajan uygulamaları, immünglobulin replasman tedavisi, desensitizasyon gibi) randevular ise doktorların bilgisi dahilinde ilgili hemşire tarafından verilir. Acil yaklaşım gereken durumlarda ise hasta kliniğe başvurabilmekte ve aynı gün içinde görülebilmektedir.

Врачи клиники иммунологии и аллергии


28.02.2024