Клиника эндокринологии

27.02.2024

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği 07.02.2019 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Kliniğin eğitim görevlisi ve uzman kadrosunu Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği-Endotem Semt polikliniği, Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği oluşturmaktadır.


Endokrinoloji Kliniği Genel Hastanede hem ayaktan hastalara poliklinik hizmete vermekte hem de gerekli görülen durumlarda hastalara tedavi ve/veya ilaçlı testler için yataklı serviste hizmet sunmaktadır. Ayrıca Onkoloji Hastanesi binasında daha çok Sağlık Kurulu ve cerrahi olacak hastaların öncesinde endokrinolojik değerlendirilmelerinin yapıldığı bir adet Preop Endokrinoloji polikliniği de mevcuttur.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü hormonların üretiminden ve salgılanmasından sorumlu olan iç salgı bezleri olarak bilinen endokrin organların hastalıkları ile ilgilenir. Ayrıca vücudumuzda yağ, protein ve karbonhidrat üretimi/tüketimini içeren metabolizma bozuklukları da bölümün ilgi alanı içindedir. Bu bölümde çalışan endokrinoji uzmanları (endokrinoglar) endokrin sisteme ait hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde en son gelişmeleri dikkate alarak hizmet verirler. Bu bölümün kendine özgü özelliklerinden biri hastalıkların teşhisi sırasında çeşitli uyarıcı veya baskılayıcı testler (dinamik testler) yaparak hormonların seviyesinin ölçülmesidir. Bu işlemler çoğunlukla basamaklı işlemlerdir. Bazen testlerin tamamlanması uzun zaman alabilmektedir.

Teşhis işlemleri çoğunlukla poliklinikten ayaktan yapılmakla birlikte gereğinde gözlem altında ve yatış yapılarak da yapılmaktadır.


Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıkların Genel Başlıkları:

1. Diabetes Mellitus (şeker hastalığı),
2. Obezite (şişmanlık),
3. Hiperlipidemi, gut gibi metabolik hastalıklar
4. Tiroid hastalıkları (Guatr, Tiroid nodülleri, Tiroid fonksiyon bozuklukları, Tiroid kanserleri)
5. Paratiroid hastalıkları (Kalsiyumu düzenleyen iç salgı bezine ait hastalıklar)
6. Osteoporoz (Kemik erimesi ) gibi metabolik kemik hastalıkları
7. Hipofiz bezi hastalıkları
8. Adrenal (böbrek üstü bezi) hastalıkları,
9. Hormonlardan kaynaklanan üreme bozuklukları
10. Erişkinlere ait cinsel gelişim bozukları


Klinik hangi hastalıklara bakar?:

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği iç salgı bezlerinin fonksiyon fazlalığı veya fonksiyon eksikliği veya tümöral hastalıklarına bakar. İlgilenilen hastalıklar ve durumlar alfabetik sıra dikkate alınarak aşağıda belirtilmiştir:

Adrenal yetmezlik
Adrenal kitle
Amenore Anoreksi
Akromegali
Bariatrik cerrahi
Büyüme hormonu eksikliği
Cushing Sendromu
Diabetes mellitus
Diabetes insipidus
Guatr
Gaves hastalığı
Feokromasitoma
Hipotiroidi
Hipertirodi
Hashimoto hastalığı
Hipofiz yetmezliği
Hipofiz Adenomları
Hipoparatiroidi
Hiperparatiroidi
Hipoglisemi
Hirsutismus
Jinekomasti
Klinefelter Sendromu
Metabolik Sendrom
Obezite
Osteoporoz
Polikistik Over Sendromu
Prediabetes
Primer Aldosteronizm
Tiroid Nodülleri
Tiroid Kanseri
Turner Sendromu


Endokrinoloji Kliniğinde Yapılan Özellikli İşlemler:

1. Ultrasonografik değerlendirme (Tiroid ve boyun lenf bezlerinin ultrasonografi ile değerlendirilmesi):

Tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde sıklıkla başvurduğumuz invaziv olmayan bir görüntüleme yöntemidir. Ultrasonografi (USG) yaparak hem tiroid bezi ile ilgili problemler değerlendirilir hem de tiroidde nodül tespit edildiğinde nodülün ultrason özelliklerine göre biopsi değerlendirmesi gerekli mi değil mi onun kararı verilir. Tiroid nodülleri toplumda oldukça sık görülmektedir. Sadece muayene ile tiroid nodülü tespit edilme oranı %5 iken USG ile bakıldığında %50’ye varan oranlarda olduğu bilinmektedir. Yani tiroid USG nodül tespiti ve değerlendirilmesi için mutlaka yapılması gereken bir tetkiktir. Malign ultrason özellikleri olan tiroid nodülleri veya boyunda malign görünümlü lenf bezleri olan hastalarda ileri değerlendirme de gerekir. Özellikle tiroid nodülü malign gelen hastalarda ilk cerrahi öncesi malign lenf bezlerinin tespit edilmesi cerrahinin şeklinin değişmesine ve lenf bezi diseksiyonun yapılmasına neden olacaktır. Yine tiroid kanseri nedeni ile cerrahi olmuş ve takipte olan hastalarda en sık nüksler lenf bezlerinden kaynaklanır. Lenf bezlerinin ultrason değerlendirmesi de merkezimizde yapılmaktadır. Benign malign nodül ve lenf bezi ayrımında ilk yapılması gereken USG ve takiben ince iğne aspirasyon biopsisi (İİAB)’dir.

2. Ultrason eşliğinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisi (tiroid nodülü, lenf bezlerinden ince iğne aspirasyon biopsisi ):

Ultrason özelliklerine göre nodül veya nodüllere İİAB işlemi yapılır. İİAB işlemi USG ile tespit edilen nodüllerin malign olup olmadığını araştırmak için kullanılan uygun, ucuz ve güvenilir bir yöntemdir. İnce iğne aspirasyon biopsisi ayaktan poliklinik şartlarında kolaylıkla uygulanabilen herhangi bir ilaç ya da lokal anestetik madde uygulamaya gerek olmaksızın yapılan bir işlemdir. İdeali işlemin USG eşliğinde yapılmasıdır.

Kliniğimizde işlem USG kullanılarak yapılmaktadır.

3. Ultrason eşliğinde lenf bezlerinden ya da tiroid nodüllerinden kalsitonin ve tiroglobulin yıkama:

Tiroid kanserlerinin çoğunda yayılım boyun lenf bezlerine olmaktadır. Tiroid nodüllerinin ya da lenf bezlerinin malignansi açısından değerlendirilmesinde önemlidir. Tanı koymada İİAB ile yapılan sitolojik incelemenin yetersiz kaldığı durumlarda yıkama işlemlerine de gereksinim duyulabilir. Sitoloji ile birlikte yıkama yapıldığında metastatik lenf bezlerinin tespit edilmesi %100’lere ulaşmaktadır. Kliniğimizde hem tiroid nodüllerine hem de lenf bezlerine tiroglobulin ve kalsitonin yıkama işlemleri yapılmaktadır.


Bölüme Bağlı Üniteler:

Poliklinik

1. Ultrasonografi (2 oda) 2. Biopsi (2 oda) 3. Tanita ( Vücut Kompozisyon Analizi ) (1 oda) 4. Test Odası (1 oda) Yataklı Servis (MH1-B3) 1. Ultrasonografi-Biopsi (1 oda)


Nasıl Muayene olurum:

Hastanemizin Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları polikliniğine muayene için başvuru iki şekilde yapılabilir: Ayaktan randevu almaksızın başvuru (hastanedeki bankolardan sıra numarası alarak) Randevu sistemi ile başvuru (Randevular telefonla ya da internet üzerinde alınabilir. Telefonla randevu için 182 numaralı telefon aranabilir. İnternet üzerinden randevu Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden açılan sayfadaki yönlendirmeler takip edilerek alınabilir).

Kliniğimize 18 yaş ve üzeri hastaların kabulü yapılmaktadır.


NOT: Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları dahiliyenin bir yandalı olduğundan hastaların randevu sistemi ile başvurabilmesi için yeşil listeye (endokrinoloji ya da dahiliye uzmanı tarafından) eklenmiş olması gerekmektedir.

Muayene olan hastalardan yatarak tetkik ve tedavisi uygun görülen hastalar yatak durumuna ve hastanın aciliyetine göre ya hemen yataklı servise yatırılır ya da sekreter ile iletişime geçerek randevu listesine yazdırılır. Randevu listesine alınan hastalar servis sekreteri tarafından yatak durumu uygun olduğunda servise yatış için çağrılır.


Prosedürler:

İnce iğne aspirasyon biopsisi için hastalar öncesinde işlem konusunda bilgilendirilir. İşlem hakkında ayrıntılı bilgi içeren Bilgilendirilmiş Onam Formu hastaya verilir. Hasta işlem günü randevusuna formu imzalamış olarak başvurur. Hastaya endokrinolojik bir test uygulanacaksa test öncesi yapması gerekli olan diyet, ilaç değişikliği varsa o konuda gerekli bilgilendirme yapılır. Yurtdışından ilaç temini gerekiyorsa ilaç raporu düzenlenir, reçete edilir. Hasta ilacı temin ettikten sonra yapılacak teste göre ya yatırılarak ya da poliklinikteki test odasında bu konuda eğitimli hemşireler gözleminde hastanın testi yapılır.


Adres ve Dahili Numara:

Genel Hastane Binası Telefon: Poliklinik : (0312) 552 60 00 / Dahili: 100561 – 100207
Yataklı Servis: (0312) 552 60 00/ Dahili: 103240

Endokrinoloji Kliniği Haberleri

27.02.2024