Клиника нейрохирургии

27.02.2024

Kliniğimiz bünyesinde Ankara Numune Hastanesi ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinikleri’nin Eğitim Görevlileri ve Uzman Hekimleri biraraya gelmiştir. Yeni kurulan bir merkezin sıkıntılarının gölgesinde klinik bünyesinde son 1 yılda 3700 üzerinde ameliyat, 31.000’i aşkın poliklinik hastası muayene edilmiş olup Avrupanın en büyük hastanesinin ana birimlerinden biri olarak sayının tedrici olarak artacağını düşünmekteyiz.

Kliniğimizde 3 profesör, 8 eğitim görevlisi ve doçent, 4 uzman öğretim üyesi, 9 uzman hekim, 21 uzmanlık eğitimi öğrencisi asistan, 58 servis hemşiresi, 30 ameliyathane hemşiresi, 55 yoğun bakım hemşiresi, 6 tıbbi sekreter görev yapmaktadır. Kliniğimiz yataklı servisimiz 3 adet servis kanadı ve 66 yataktan oluşmaktadır. Bunun dışında 2 adet 16 yataklı yoğun bakımımız mevcut olup birisi 2. diğeri 3 .basamak yoğun bakım olup toplam 32 yatak kapasitesi mevcuttur.

Erişkin Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniği hastanemiz B1 katında bulunmaktadır. Çocuk beyin cerrahi polikliniğimiz ise MH4 Pediatri kulesi giriş katında yer almaktadır. Bu polikliniklerde hafta içi hergün hem numaratör sıralı hem de MHRS randevulu poliklinik hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca, haftanın belli günlerinde Omurga ve Deformite polikliniği, anevrizma ve endovasküler cerrahi polikliniği, fonksiyonel ve endoskopik nöroşirurji poliklinikleri yapılmaktadır. Ayrıca hastanemiz acil servisinde 7 gün 24 saat olacak şekilde beyin ve sinir cerrahisi ekibi görev yapmaktadır.

Hastanemizde kliniğimiz kullanımında birisi çiftli olmak üzere 5 ameliyathane odası mevcuttur. Ayrıca genel hastane bünyesinde 2 ameliyathane ve pediatri hastanesinde ayrıca ameliyat odası mevcuttur. Ameliyathanelerimiz modern ekipman ve tıbbi cihazlar ile donatılmış ve enfeksiyondan korunma anlamında en üst düzey güvenlik önlemleri ve yapıya sahiptir.

Hastalarımız nöropatolog, nöroradyolog, tıbbi onkolog, endokrinolog ve gereği halinde diğer branşlardan katılan hekimler ile multidisipliner bir yaklaşım ile preoperatif hazırlıkları tamamlanmakta olup postoperatif rehabilitasyon bakım ve tıbbi işlemle yine ilgili kliniklerle koordineli bir şekilde yapılmaktadır. Kliniğimizin hedefi hastalarımıza kanıta dayalı tıp eşliğinde en iyi ve yeni tanı ve tedavileri sunmak, ülkemiz tıbbına katkıda bulunacak bilimsel çalışma ve projeler yapmak ve geleceğimizi güvenle emanet edeceğimiz beyin ve sinir cerrahisi uzmanları yetiştirmektir.


Tanı ve Tedavisi Yapılan Beyin ve Sinir Cerrahisi Bazı Yan Dalları:

Endoskopik ve fonksiyonel nöroşirürji Vasküler ve endovasküler nöroşirürji Minimal invazif nöroşirürji ve ileri spinal nöroşirürji Pediatrik nöroşirürji Travma nöroşirürji Kafa tabanı ve onkolojik nöroşirürji


Tanı ve Tedavisi Yapılan Beyin ve Sinir Cerrahisi Hastalıklarında Özellikli İşlemler:

Endoskopik ve fonksiyonel nöroşirürji:

Hipofiz tümörü, kaide tümörleri, 3. ventrikulostomi, endoskopik intrakranial tümör eksizyonu, rinore onarımı, Parkinson hastalığında beyin pili uygulaması, el titremesi, hareket bozukluklarının fonskiyonel cerrahi ile tedavisi, baklofen pompası ve vagal sinir stimülatörü yerleştirilmesi, ağrı implantları ve algolojik girişimler, epilepsi cerrahisi, trigeminal nevralji cerrahisi

Vasküler ve endovasküler nöroşirürji:

Serebral vasküler malformasyonlar, kranial ve spinal vasküler patolojiler (anevrizma, arteriovenöz malformasyon, kavernom gibi), anevrizma, AV fistül, AVM, hemangiom, hemanjiyoblastom, kavernom..., serebral bypass cerrahisi, endovasküler işlemler (endovasküler yöntemle anevrizma, AVM, AV fistül cerrahisi, inme ve karotis stenozları tedavisi)

Minimal invazif nöroşirürji, ileri spinal nöroşirürji ve periferik sinir cerrahisi :

Omurga deformiteleri (Skolyoz, kifoz vb), omurga dejeneratif hastalıkları vb., dejeneratif disk hastalıkları; bel fıtığı, boyun fıtığı, kanal daralması, bel kayması, periferik sinir hastalıkları( travma ile sinir kesisi anastomozları, kopması tamiri ve bası altındaki sinirin rahatlatılmasına yönelik uygulanan cerrahiler),

Pediatrik Nöroşirürji:

Konjenital omurga sorunları, pediatrik kifoz, skolyoz cerrahisi, hidrosefali (şant cerrahisi, endoskopik third ventrikülostomi cerrahisi), çocuk beyin cerrahisi hastalıkları ((Pre-natal anne karnında konsültasyon, yenidoğanın intraventriküler/kafaiçi kanamaları, kafaiçi su toplanması(hidrosefali şant ameliyatları , endoskopik cerrahiler, kafa ve omurga üzerinde kese onarımı (meningosel, meningomyelosel, lipomeningosel, ensefalosel cerrahisi), kapalı spinal disrafizmler (gergin omurilik cerrahisi, dermal sinüs cerrahisi), filum terminale, diastometamyeli/ayrık omurilik sendromları, pediatrik beyin, omurilik ve omurga tümörleri)

Travmada Nöroşirürji:

Beyin kanamaları, bel ve boyun omurga kırıkları ve kaymaları, omurga kırığı, (servikal torakal lomber vertebra fraktür cerrahileri, vertebroplasti ve kifoplasti işlemi)

Kafa Tabanı ve Onkolojik Nöroşirürji:

İyi huylu ve kötü huylu beyin tümörleri (Glial tümör, Köşe tümörü, menenjiom gibi), stereotaktik biyopsi, omurga ve omurilik tümörleri (nöronavigasyon yardımıyla yapılan vertebra, ekstradural ve intradural tümörler, metastatik tümörlerin cerrahisi),


Bölüme Bağlı Üniteler:

Poliklinik: B1. kat E1 blokta yeralan üniteler

Servis: 4. kat A, B ve C kanatları

Ameliyathaneler: MHC zemin kat girişimsel radyoloji ünitesi, endovasküler

Tedavi birimi: MHC giriş katı, MH3 Tüp geçidi karşısı

Acil Konsültan Hekim: Acil Poliklinikleri 5 No’lu oda

Çocuk Beyin Cerrahi Polikliniği; MH4 Giriş katı, ana giriş sonrası sağdaki ilk oda

Pansuman ve dikiş alma odaları; B1.kat ve 4. kat servislerde müdahale odaları


Nasıl Muayene Olurum:

Hastanemiz poliklinik katında bulunan kiosklardan ve sekreter kayıt masalarından sıra veya 182 MHRS sisteminden randevu alarak muayene olabilirsiniz.


Prosedürler:

Poliklinik muayenesi sonrası ameliyat olması gereken hastalar için hazırlık süreci gereklidir.

Bu süreçte kan tetkikleri, EKG, Akciğer grafisi, Anestezi ve ek hastalığı olanlarda ilgili diğer bölümlerin konsültasyonları ve istediği tetkiklerin yapılması gerekmektedir.

Bu süreç ayaktan veya bazı hastalar için yatarak tamamlanır.

Sonuçların ilgili bölüm doktoru ve sekretaryasına iletilmesinin ardından, hastanın kişisel iletişim bilgileri alınarak ameliyat randevusu verilir.

Aciliyet gerektiren hastalar için bu süreç acil servis veya klinikte tamamlanır.

Ameliyat öncesinde hastanın servise yatışı yapılarak onamı alınıp dosyası hazırlanır.

Ameliyattan önce hekiminizin size söylediği saatten itibaren en az 6-8 saatlik bir açlık-susuzluk dönemi gerekmektedir.

Ameliyat günü ekibin belirlediği sıralamada ki burada acil travmalı, çocuk ve bazı hastalık grupları önceliklidir, hasta ameliyathaneye sevk edilir ve ameliyatı gerçekleştirilir.

Ameliyat sonrasında anestezi uyandırma bölümünde hastanın belli bir süre zaman geçirmesi gerekebilmektir.

Bu nedenle hastanın yatağına gelme süresi uzayabilmektedir.

Ayrıca bazı hastaların ameliyat sonrası yoğun bakımda takibi gerekebilmektedir.

Bu hastalar ile ilgili bilgiyi hekiminizden ve bilgilendirme saatlerinde yoğun bakım uzmanlarından alabilirsiniz.

Ameliyat sonrası gerekli ilaç, yara bakımı ve egzersiz programı hekim ve fizyoterapistler tarafından yapılır.

Hekiminizin belirlediği zamanda taburcu işlemleri gerçekleştirilir.

Taburcu olurken hastaya ilaç reçetesi, size yapılan tedavi ve işlemleri anlatan ve egzesiz, kontrol, yapılmayacaklar gibi önerileri içeren epikriz raporu, gerekli istirahat, refakat, malzeme raporları verilecektir.

Hastalarımızdan isteğimiz hekimlerinin istediği periyotda kontrollerine düzenli gelmeleridir.

Taburcu sonrası acil problem yaşayan hastalar mesai saatleri dışında acil servise başvurarak klinik ile iletişime geçebilirler.

Врачи клиники нейрохирургии

 

27.02.2024