Dermatoloji


Kliniğimizde 8 Profesör ve 3 Doçent Doktordan oluşan 11 Eğitim görevlisi; 1 Başasistan; 1 Doktor Öğretim Görevlisi; 9 Uzman Doktor; 16 Asistan Doktor ve 15 Hemşire görev almaktadır.

Polikliniklerimiz MH3 Ortopedi Nöroloji Hastanesi B1 katı B ve E2 blokta yer alıp, biri sağlık kurulları ve konsültasyonlara hizmet veren 9 adet polikliniğimiz ve 2 adet cerrahi girişim polikliniğimiz mevcuttur. İkişer adet genel ve lokal fototerapi ünitemiz; farklı endikasyonlarda kullanılan 3 adet lazer cihazımız; 1 adet iyontoforez ünitemiz; 2 adet bilgisayarlı dermatoskop cihazımız bulunmaktadır.

Temmuz 2019’da ayaktan 9945 hastaya hizmet verilmiştir. Toplamda 42 yataktan oluşan servislerimiz Ortopedi Nöroloji Hastanesi 8. Kat A ve C Bloklarda yer almaktadır. Temmuz 2019’da 227 yatan hastaya hizmet verilmiştir.

ÖNEMLİ : Pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı talimatları doğrultusunda ayaktan hasta başvurularında sadece MHRS ile hasta kabulü yapılmaktadır.

Dermatoloji Kliniği Doktorlarımız

18 Ocak 2022