Adli Tıp

Nasıl Başvurabilirim?

Hastanemizin Adli Tıp Polikliniğine başvuru iki şekilde yapılabilir:

1- Cumhuriyet savcılıkları ve ceza mahkemeleri tarafından doğrudan veya karakol üzerinden savcılık/mahkeme resmi üst yazı ile kolluk kuvveti nezaretinde veya vekilleri aracılığıyla ile muayeneye gönderilen kişiler, poliklinik muayene saatlerimiz içerisinde sekreterliğimize başvurarak randevu alabilirler. Hazırlanan raporlar talep eden resmi kuruma hastanemiz tarafından gönderilir.

2- Ticaret ve Hukuk Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ile Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından resmi üst yazıyla ya da bireysel başvuru yaparak bilimsel mütalaa / uzman görüşü almak isteyen kişiler veya vekilleri poliklinik muayene saatlerimiz içerisinde sekreterliğimizden randevu alabilirler. Ekte sunulan “Danışmanlık, konuşmacı ve diğer hizmetler için talep formu” (*) doldurarak başvuruda bulunur, resmi süreç (**) tamamlandıktan sonra muayene tarihi verilir. 15 iş günü geçmeyecek şekilde hazırlanacak olan danışmanlık raporu, talep edene elden teslim edilir.


(*) Danışmanlık, konuşmacı ve diğer hizmetler için talep formu
(**) Lütfen iletişime geçiniz.


17 Ocak 2022