Özellikli Hizmetler

Çocuk Yanık Tedavi Merkezi

Bölümde Tanısı Konulan ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

Çocuk yanık merkezinde sıcak sıvılar ile haşlanma, alev, elektrik, sıcak cisimler ile temas kimyasal madde ve diğer nedenlere bağlı oluşan ikinci derece yüzeyel yanıklardan tam kat yanıklara kadar tüm yanık yaralarının yara bakımı, bası ülseri, travmaya bağlı yaraların tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca merkezimizde alev yanıkları sonucu meydana gelen inhalasyon hasarı, yanık sonucu meydana gelen kompartman sendromlarının da tedavileri yapılmaktadır.


Bölümde Yapılan Özellikli İşlemler

Merkezimizde uluslararası etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmış yanık tedavisinde kullanılan yara bakım ürünleri ile yara bakımı, greftleme, flep çevirme, negatif basınçlı yara tedavisi (VAC tedavisi), elektrik ve alev yanıkları sonrası gerekirse ampütasyon yapılmakatadır. Bunun yanısıra yanığa veya başka travmaya bağlı kompartman sendromlarında gerekirse acil eskarotomi ve/veya fasiyotomiler 7X24 saat yapılmaktadır.
Acil girişimlerin yanısıra yanık hastalarında meydana gelen eklem kontraktürleri, hipertrofik skar gibi sekeller için rekonstrüktif ameliyatlar yapılmaktadır.
Yatan hastalarda sekel kalmaması için fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları kontrolünde ve fizyoterapistler eşliğinde fizik tedavi ve rehabilitasyon yapılmaktadır.


Bölüme Bağlı Üniteler

Merkezimizde 12 adet 3. Basamak yoğun bakım yatağı, bir adet ameliyathane, pansuman odası, hidroterapi odası ve fizyoterapi odası mevcuttur. Ayrıca 4. Katta bulunan çocuk cerrahisi kliniklerinde gerektiğinde hafif vakaları yatırmak için 4 adet servis yatağı mecuttur. Yanık merkezinin girişinde ayaktan başvuru yapan çocuk yanık hastalarının takip ve tedavisi için bir adet çocuk yanık polikliniği bulunmaktadır.


Nasıl Muayene Olurum?

Çocuk yanık polikliniği Ankara Şehir Hastanesinin bünyesinde bulunan Çocuk Hastanesinin 1. Katında C Blokta yer almaktadır. Çarşamba günü hariç diğer günler saat 13.30-15.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Çarşamba günleri ise saat 09.00-12.00 saatleri arasında poliklinik hizmeti verilmektedir. Diğer saatlerde ise yatan hastaların pansuman ve ameliyatları yapılmaktadır.
Acil durumlarda ise hasta önce çocuk acil polikliniğine başvurulması gerekmektedir. Acilde görevli doktor yanık ekibine haber vermekte ve hasta muayenesi yapılmaktadır.
Çocuğunuz yeni yanmış ise öncelikle yanık bölgesindeki kıyafetlerini ve varsa takılarını çıkardıktan sonra 20 dakika çeşme suyu altında tuttuktan, sonra temiz bir sargı ile yarasını kapatarak ve Calpol/dolven gibi bir ağrı kesiciniz varsa çocuğunuza verebilirsiniz. Daha sonra en kısa sürede çocuk yanık polikliniğine başvurunuz, olay yukarda belirtilen poliklinik saatleri dışında gerçekleşti ise hastanemiz çocuk acil servisine başvuru yapmalısınız. Daha önce başka bir merkezde çocuğunuzun yara bakımı ve pansumanı yapıldı ise poliklinik saatleri içinde başvuru yapmalısınız.
Çocuk yanık polikliniğine gelmek için randevu almanız gerekmemektedir. Çocuk hastanesine geldiğinizde 1. kat orta alanda bulunan kat sekreterine kayıt açtırmalısınız, daha sonra poliklinik sıranız geldiğinde yanık merkezi sorumlu doktoru ve hemşiresi hastanızın yarasını değerlendirerek uygun yara bakım ürünü ile hastanızın tedavisini yapar. Daha sonra yaranın durumu ve kullanılan yara bakım ürününe göre sizi kontrole çağırır. Tedavi süreciniz tamamlanana kadar takip ve tedaviniz bu şekilde devam eder. Yaranın durumuna göre hekimin gerekli gördüğü durumlarda hastanızın merkeze yatışı yapılarak tedavisi sürdürülmektedir.


Bölüm Adresi ve Dahili Numara

Adres: Üniversiteler, Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Girişi, 06800 Çankaya/Ankara
Telefon: (0312) 552 60 00/ Dahili: 401350


Sık Sorulan Sorular

 1. Çocuğum yandıktan sonra ne yapmalıyım:
Elektrik yanıklarında zaman kaybetmeden hastaneye başvurmalısınız. Sıcak sıvı yanıklarında öncelikle çocuğunuzun üzerinde bulunan ıslak kıyafetlerini çıkararak ılık çeşme suyu altında tutmalı ve sonrasında ise evinizde antibiyotikli bir yarar merhemi varsa bunu sürdükten sonra temiz bir sargı ile kapatmalısınız, sürebileceğiniz bir krem yoksa temiz ve kuru bir sargı ile kapatmalı ve en kısa zamanda hastaneye başvuru yapmalısınız. Bu uygulama dışında kullanacağınız yabancı ürünler yarada enfeksiyona neden olabileceğinden önerilmez. Yanık sonrası çocuğunuzun ağrısı olacağı için Calpol/Parol ve Dolven gibi bir ağrı kesici şurubunuz varsa çocuğunuza verebilirsiniz.

2. Çocuğumun yanığı kaçıncı derece:
Yanığın derecesi yanığa neden olan maddeye, etken olan maddenin sıcaklığına, temas süresine ve yanan vücut bölgesine göre belirlenir. Polikliniğe başvurduğunuzda doktorunuz yanık değerlendirmesini yapacak ve size bilgi verecektir.

3. Yanık Sonrası İz Kalır mı?
Yanık sonrası deri bütünlüğü bozulduğu için doku hasarına bağlı yara izi kalabilmektedir. Yanığın derinliği arttıkça iz kalma olasılığı artmaktadır.

4. Evde Pansuman Yapacak mıyım?
Evde pansuman yapıp yapamayacığınız yanık yarasının derinliğine ve yanığın hangi vücut bölgesinde olduğuna bağlıdır. İlk müdaheleden sonra doktorunuz size gereken bilgileri verecektir.
Çocuk yanık merkezi ve polikliniğinde yanık bakımı için kullanılan özel yara bakım ürünleri kullanılmaktadır. Bu ürünler yara iyileşmesine yardımcı olmakla birlikte sık pansuman gereksinimini de azaltmaktadır. Bu nedenle sizin evde pansuman yapmanız gerekmez. Ancak çocuklar hareketli olduklarından pansumanlarını evde kendileri açabilmekte ya da kirletebilmektedir. Sizin yapmanız gereken çocuğunuzun pansumanını kirletmemesi ve açılmamasını sağlamaktır. Kontrolleri sırasında doktorunuz tarafından pansuman işlemleri yapılır.

5. Çocuğuma Banyo Yaptırabilir miyim?
Yanık pansumanı için kullanılan örtülerin özelliğini kaybetmemesi için doktorunuz hastanız banyo yapabilir diyene kadar banyo yaptırmamalısınız.

6. Çocuğumun yarası ne zaman iyileşir?
Yanıkta iyileşme yanık derinliğine göre değişmektedir. Yüzeyel yanıklar ortalama 1-2 hafta içinde iyileşme gösterirken derin yanıklarda bu süre daha uzun sürebilmektedir. Üç haftada iyileşmeyen yanıklar derin anıklar olup, bu yanıklarda iz kalma ihtimali çok yüksektir. ayrıca 3 haftada kapanmayan yaralarda cerrahi girişim yapılması gerekebilir. Bu ihtimal olduğunda doktorunuz size bilgi verip yatış yapılmasını teklif edecektir.

7. Yanık Sonrası Çocuğumda İşlev/Fonksiyon Kaybı Olur mu? 
El, kol gibi eklem yanıklarında iyileşme sonrası kontraktür ve eklem kısıtlılığı gelişebilmektedir. Bu nedenle eklem ya da hareketli bölgelerde yanığı varsa kontraktür gelişimini önlemek için egzersiz yaptırmalısınız.


05 Nisan 2022