2019 Yılı KDC Kliniği 370 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi (18/11/2019)
31 Mayıs 2021

TIKLAYINIZ.

2019 Yılı KDC Kliniği 370 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi 

İKN: 2019/449790

İlgili Memur ve Telefon

Elvan KOÇAK
0 312 552 60 00 Dahili: 771136

İhale Tarihi Ve Saati

18/11/2019 Saat:10.00

İhale Dokümanı

İhale dökümanını görmek için TIKLAYINIZ.

Zeyilnameler

Zeyilnameyi görmek için TIKLAYINIZ.
Zeyilname-2 görmek için TIKLAYINIZ.
Zeyilname-3 görmek için TIKLAYINIZ.

Gelen Teklifler

Teklifleri görmek için TIKLAYINIZ.

Teknik Değerlendirme


Teknik değerlendirme tamamlandı.

Karar

Kesinleşen ihale kararını görmek için TIKLAYINIZ.

Ek Kararı görmek için TIKLAYINIZ. 

Karar Bildirim Tarihi ve Usulü

Kesinleşen ihale kararı 25/02/2020 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilmiştir. 

Ek Karar ilgili firmalara 13/03/2020 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilmiştir. 

İtiraz

Kesinleşen ihale kararının tebliğinden itibaren 10 gün içinde idaremize şikayet başvurusunda bulunulabilir. 

 Sözleşmeye Davetler

 İtiraz olmayan kalemler için Sözleşmeye Davetler 09/03/2020  tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilmiştir.