Çocuk Enfeksiyon

Hastanemizin Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi’nde uzman personelce; çocukluk çağının döküntülü hastalıklarına, ateşli ve bulaşıcı hastalıklara, hastane enfeksiyonlarına, konjenital enfeksiyonlara, enfeksiyöz hepatitlere, çeşitli nedenlerle aldıkları tedaviye bağlı veya doğuştan bağışıklık sistemi baskılanmış çocuklarda gelişen enfeksiyonlara ve kazanılmış immünyetmezlik virüsü (HIV virüsü) taşıyan veya hastalığı gelişen çocuk ve adölesanlara yönelik modern tıp kapsamında yaklaşımda bulunulmaktadır. Ünitemizin 2 polikliniği B1 katında ve ünitemizin toplam 45 yataklı servisleri de A ve B blok beşinci katta bulunmaktadır. A ve B blok beşinci katta servisimizde 12 tane iki kişilik ve 20 tane tek kişilik oda bulunmaktadır. Çocukların refakatli olarak kaldıkları odaların tamamında banyo ve tuvalet bulunmaktadır. Ayrıca servis içinde hizmet veren laboratuvarımızda hastanemizde yatmakta olan hastaların klinik örneklerinin mikroskobik incelemesi yapılmaktadır. Ayrıca ünitemizdeulusal ve uluslararası çalışmaların yürütüldüğü araştırma laboratuvarımız bulunmaktadır.

Klinik Doktorlarımız

01 Şubat 2022