Acil Kriz Koordinasyon Merkezi
10 Aralık 2021

ACİL KRİZ KOORDİNASYON MERKEZİ

Koordinatör Başhekimlik bünyesinde, Koordinatör Başhekim adına:

Türkiye, Ankara genelinde ve Ankara Şehir Hastanesi özelinde;

karşılaşılabilecek acil ve olağan dışı durumları (risk yönetimi anlamında) bilimsel veriler kılavuzluğunda değerlendirerek, geleceğe yönelik muhtemel senaryolara karşı alternatif eylem planları oluşturmak, bu alternatif eylem planları içerisinden, mevcut duruma en uygun olanı, ilgili birimlerle koordine ederek uygulamaya geçirilmesini sağlamak, ayrıca bu süreçlere yönelik kurum içi alt, kurum dışı üst birimlerle olan yazışma ve veri akışını koordinasyon içerisinde yürütmek üzere, 22.03.2020 tarihinde ACİL KRİZ KOORDİNASYON MERKEZİ kurulmuştur.

COVİD-19 PANDEMİSİYLE İLGİLİ OLARAK

ACİL KRİZ KOORDİNASYON MERKEZİNCE
(DSÖ TARAFINDAN PANDEMİ İLAN EDİLMEDEN)

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda;

- EKK birimince maske, mesafe ve hijyene yönelik eğitimler,
- Yoğun Bakım sorumluları tarafından hızlandırılmış Yoğun Bakım Hemşireliği eğitimleri düzenlenmiştir.

İdari ve Mali İşler Müdürlüğü koordinasyonunda;

- Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile ihtiyaç duyulabilecek tıbbi malzeme ve ekipman teminine yönelik görüşmeler ve satın alma süreçleri başlatılmıştır.

Teknik Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda;

- Yoğun Bakım odalarının negatif basınçlı hale dönüşümü,
- Bu Yoğun Bakım odalarında diyaliz imkanı,
- Yüksek oksijen tüketiminde ortaya çıkabilecek ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak gerekli düzenlemeler sağlanmıştır.

ACİL KRİZ KOORDİNASYON MERKEZİNCE
(DSÖ TARAFINDAN ULUSLARARASI ACİL DURUM İLANI SONRASINDA)

Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda;

Ülkemizde görülebilecek vakalara yönelik:

- Acil müdahale alanları, görüntüleme odaları, koridor, asansör vb. sarı tabela işaretlemeleri,
- Hastalara yönelik sarı bileklik uygulaması ile transfer güzergahlarının belirlenmesi,
- Sağlık çalışanlarının; çalışma, yemekhane ve sosyal alanlarına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

ACİL KRİZ KOORDİNASYON MERKEZİNCE
(DSÖ TARAFINDAN PANDEMİ İLANI SONRASINDA)

Hastane Afet Planlarının, Pandemi kapsamında 1, 2, 3. seviye tahliye planları şeklinde revize edilmesi,

Sağlık Bakanlığı talimatları doğrultusunda; TUEK Birimi ile koordinasyon halinde Covid-19 ve Covid dışı alanlarda çalışacak personele yönelik çalışma planları oluşturulması ve takip edilmesi,

Acil Kriz Koordinasyon Merkezi
’nin gündeme ait belirlediği başlıkları içeren sunumuyla gerçekleştirilen Pandemi Kurul Toplantılarında (66 toplantı…): Ankara Şehir Hastanesinin tüm yönetici ve idari-eğitim sorumlularının katılımıyla, bilimsel veriler ışığında, kurul üyeleri ve uzman görüşleri doğrultusunda; alınan kararlar, tüm katılımcıların onayı sonrasında idare tarafından resmiyet kazandırılarak, hastane web sitesinde hastane çalışanlarının erişimine sunulmuştur.

Acil Kriz Koordinasyon Merkezimiz

Devlet kaynaklarını en verimli şekilde kullanma ve sağlık hizmetine erişimi en üst düzeyde tutabilmek adına;

- Uzman görüşlerini de alarak yaptığı analiz ve planlamalara bağlı olarak,
- Covid-Covid dışı personel, donanım ve hastane alanlarında yapılan, dinamik daralma ve genişlemelerin yanı sıra,
- İlgili kurum ve kuruluşlarla güvenli veri akışı ile dokümantasyonunu da sağlayarak,

PANDEMİ YÖNETİMİNİ KOORDİNE ETMEYE DEVAM ETMEKTEDİR.