Çocuk Adolesan (Ergen Sağlığı)

Adolesan (Ergen Sağlığı) Ünitesinde, ergen sağlığı ile ilgili bilgi ve deneyimi bulunan ve ilgili alanda doktorasını tamamlamış iki uzman doktor tarafından hizmet verilmektedir. Ünitede, 10 ile 18 yaşları arasındaki gençlerin fiziksel, cinsel ve psikososyal gelişimleri değerlendirilmektedir.

Ergenlerde yeme bozukluğu (Anoreksiya, Bulimia Nervoza vs.), ekzojen obezite ve zayıflığın tetkik ve takibi yapılmaktadır. Ergenlerde spor sağlığı, kemik sağlığı ve osteoporozdan korunmaya ilişkin önerilerde bulunulmaktadır.

Bunların yanı sıra, yorgunluk ve uyku bozuklukları değerlendirilerek izleme alınmaktadır. Ergenlik dönemindeki kızlarda adet düzensizlikleri ( miktarının yoğun/az olması, seyrek/sık olması vb gibi), yumurtalık kistleri, ağrılı adet, adet öncesi gerginlik ve vajinal akıntıların tedavi ve takibi yapılmaktadır. Her iki cinste cinsel hijyen/ sağlığı ve meme problemleri, erkeklerde testis problemleri, kızlarda hormonal bozukluğa bağlı olmayan kıllanma fazlalıkları, fiziksel, cinsel ve psikososyal istismar ve ihmal konuları ile ilgili problemlerin değerlendirilmesi ve takibi yapılmakta, psikososyal risk faktörleri belirlenmektedir. Ergenlik dönemindeki kronik hastaların, ergenlikle beraber ortaya çıkan kronik hastalık uyumsuzluğu ve ilişkili ilaç kullanma uyumsuzluğu ile ilgili değerlendirme ve takipleri yapılmaktadır.

Ergen sağlığı polikliğinde, her ergenin psikosoyal değerlendirmesi sırasında madde kullanma riski, sosyal medya/ internet bağımlılığı veya sigara (nargile, tütün vb.) kullanması ile ilgili sorgulama yapılmakta ve riskli ergenler yakın takibe alınmakta olup, kullananlar ile bırakmaları yönünde görüşmeler yapılmaktadır.

Klinik Doktorlarımız

18 Ocak 2022