Özellikli Hizmetler

Çocuk Kemik İliği Merkezi

Çocuk_Kemik_İliği_Merkezi.png


Kemik İliği Nakli Nedir? Ne İçin Yapılır?

Kemik iliği, vücudumuzdaki uzun kemiklerde yer alan içinde kan yapıcı kök hücreler yer alır. Kök hücre nakli, uygulanan tedavilerden beklenen faydayı görmemiş Akut Myeloid Lösemi, Akut Lenfoblastik Lösemi, Myelodisplastik Sendrom, kemik iliği yetmezliği (ağır aplastik anemi), immün yetmezlik, Hodgkin Lenoma, Nöroblastom gibi hastalıklarda önerilen bir tedavi seçeneğidir.

Kemik iliği ya da kök hücre nakli Sağlıklı kök hücreler bir kişiden diğer kişiye (allojeneik) nakledilebilir ya da kişinin kendi (otolog) hücreleri önceden toplanıp dondurularak daha sonra kendisine aktarılabilir. Allojeneik kök hücre kaynağı olarak HLA doku grubu uyumlu sağlıklı akraba ya da akraba dışı vericiler, kordon kanı ya da yarı yarıya uyuşumlu anne-baba-çocuk ya da kardeşler kullanılabilir. Otolog kök hücre kaynağı, kişinin kendisidir.


Bölüm Hakkında Genel Bilgi:

Kemik iliği nakil (transplantasyon) ünitesi 16 odadan oluşmakta, özel havalandırma sistemi ve korunma şartlarına sahiptir. Odalar içindeki hava pozitif basınçlı (gerektiğinde negatif basınca dönüştürülebilir) olacak şekilde çalışmakta ve sürekli HEPA filtreli bir sistem ile temizlenmektedir.

Hastanın oda ve ünite dışına çıkmasına izin verilmemektedir. Yatış süresi 30-45 gün arası değişir. Bu süre nakil çeşidine, kişiden kişiye ve hastalıklara göre değişkenlik gösterir.

Ünitemizde her hastaya, sadece bir yakınının refakat etmesine izin verilmektedir. Bu refakatçiye nakil öncesi eğitim verilmekte, odaya gireceğinde ellerini yıkaması, maske takması ve üst solunum yolu enfeksiyon vb. başlangıcı olması durumunda üniteye gelmemesi gerektiği anlatılmaktadır.

Refakatcının olası hastalığı durumunda yerine bir kişi her zaman hazır tutulmaktadır.

Kit ünitesi personelleri çalıştıkları bölüm ile ilgili gerekli hizmet içi eğitimlerini tamamlayarak ünitede çalışmaya başlamaktadır.


Bölümde yapılan özellikli işlemler:

Allojenik Kök Hücre Nakli
Tam uyumlu Kardeş
Tam Uyumlu Akraba
Tam Uyumlu Akraba Dışı
Kordon Kanı
Otolog
Haploidentik Kök Hücre Nakli


Bölüme Bağlı Üniteler:

Aferez Merkezi:Periferik kök hücrelerin toplanması, plazmaferez ve fotoferez işlemi sırasında hastanemiz içinde bulunan ve koordineli olarak çalıştığımız aferez merkezimiz bulunmaktadır.

Kök Hücre Laboratuvarı: Ameliyathanede toplanan kemik iliği veya aferez merkezi tarafından toplanan periferik kök hücrelerin hastaya infüze edilecek dozun ayarlandığı, gerekli görülmesi durumunda plazma ve eritrosit deplesyonun yapıldığı, infüzyon sonrası kalan dozun gerekli görülmesi durumunda tekrar hastaya kullanılmak üzere dondurulup saklandığı laboratuvardır.


Nasıl Muayene Olurum:

Kemik iliği nakli yapılacak olan hastalar hastanemizde bulunan ilgili bölümler ( hematoloji, onkoloji, immunoloji, metabolizma ) tarafından veya diğer hastanelerin ilgili bölümleri tarafından ön tetkikleri yapılarak KEMİK İLİĞİ NAKİL konseyine sunulur. Nakil kararı alınan hastaların nakil işlemleri tamamlandıktan sonraki takip ve tedavileri KİT polikliniği tarafından yapılmaktadır.


Bölüm Adresi:

Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Kulesi
Servis: MH4 2.Kat A Blok
Poliklinik: MH4 B1 Katı
Üniversiteler Mahallesi, Bilkent Caddesi Çankaya / ANKARA

05 Nisan 2022