Eczane Birimi

Eczane Birimi Ekibimiz.JPG

  • IMG_1113.JPG
  • eczanebirimi.jpg
  • IMG_1116.JPG
  • 1.JPG
  • IMG_1117.JPG
  • IMG_1118.JPG
  • IMG_1119.JPG
  • IMG_1120.JPG
  • IMG_1121.JPG
  • IMG_1126.JPG


Ankara Şehir Hastanesi Merkez Eczane, Kat Eczaneleri (19 adet), KVC Ameliyathane Eczanesi , TPN Eczanesi, Kemoterapi Eczanesi ve Mesai Dışı Eczane olarak hastanemizde yatmakta olan hastalarımızın her türlü ilaç ihtiyacını, eczane hizmetleri beklentilerini karşılamakta olup Sağlık Bakanlığımızın mevzuatlarına uygun şekilde kaliteli ve etkin bir hizmet vermektedir.

Hastane eczacılarımızın görevleri ilaç yönetimi, kurumun hastalarına sağladığı ilaç tedavilerinin sistemi ve süreçlerini içine alır. Bu da, etkin süreç tasarımı ve uygulaması ile tedavi ilaçlarının seçimi, satın alınması, depolanması, dağıtılması, hazırlanması, uygulanması, yönetimi, dökümantasyonu, ve izlenmesinin prensiplerini uygulayan sağlık personelinin multidisipliner ve koordineli faaliyetidir. İlaç yönetimi hasta güvenliği açısından en büyük unsurdur ve bunu organize etmek eczacılarımızın temel görevidir. Eczacılarımız kurumun belirlediği politikalar doğrultusunda ilaç hakkında karar verme yetkisi olan kişilerdir.

Merkez Eczanemizde tüm ilaçların rutin stok takipleri; satın alma (ihale, doğrudan temin, hasta bazlı ilaç alımları, DMO alımları), mal muayene işlemleri, fatura girişleri ve depolanma süreçleri alanında uzman stok sorumlusu eczacılarımızca takip edilmektedir. Kat eczanelerimize ilaç tedariği sağlanmaktadır. Başeczacılık makamı ve Kule Sorumlusu görevindeki eczacılarımız bu birimdedir. İlaçların geri çekme ve miad takiplerinin resmi işlemleri, işleyiş prosedürlerinin belirlenmesi, resmi yazışmaların yapılması, eğitim planlarının belirlenmesi ve hastane içi eğitimlerin düzenlenmesi, yasa ve yönetmeliklerin takibi, verimlilik ve kalite eczacılık hizmetleri kriterlerinin uygulanması ve birimler arası iletişimin sağlanması gibi ana işlemler bu birimde yürütülmektedir.

Hastanemiz gerek yatak kapasitesi, gerekse alan büyüklüğü değerlendirildiğinde hızlı, etkin ve ulaşılabilir hizmeti sağlamak adına alışılagelmiş hastane eczane sistemlerinden farklı olarak ‘kat eczanesi sistemi’ ile hizmet vermektedir. Kat eczanelerimiz; Genel Hastane (3 adet), KVC Hastanesi (3 adet), Nöroloji-Ortopedi Hastanesi (3 adet), Çocuk Hastanesi (3 adet), Kadın Doğum Hastanesi (3 adet) ve Onkoloji Hastanesi (3 adet), FTR Hastanesi (1 adet) ‘nde hizmet vermektedir. Ayrıca KVC ameliyathane yoğun bakımlarımıza hizmet vermek üzere KVC Ameliyathane Eczanemiz, gündüz kemoterapi hastalarımıza hizmet vermek üzere Kemoterapi Eczanemiz, nütrisyon desteğine ihtiyacı olan hastalarımıza hizmet vermek üzere TPN Eczanemiz ve mesai saatleri haricinde nöbet hizmetinin sunulduğu Mesai Dışı Eczanemiz mevcuttur. Bu eczanelerimizde kurumun hastalarına sağladığı ilaç tedavilerinin reçetelenmesi/hekim istemi (order) kontrollerinin yapılması, ilaçların hazırlanması ve kliniklere teslimi, uygulama sonrası ortaya çıkabilecek advers etki bildirim takiplerinin yapılması, ilaç geçimsizlik bildirimlerinin takibi ve merkez eczaneye bildirilmesi gibi hizmetler yürütülmektedir. Her türlü özveriyi göstererek bire bir hizmet veren eczacılarımızca yürütülen bu alt yapı, klinik hekimleri ve hemşireleri ile bir ekip halinde çalışmaya imkan verdiğinden; hasta tedavisinin etkin bir şekilde yürütülmesinde gerek klinik gerekse eczane işleyişinde bizlere büyük fayda sağlamaktadır.

Hastanemizde eczcacılık hizmetlerini daha iyi hale getirmek adına bilimsel ve güncel gelişmeleri yakından takip ederek, profesyonel ekibimizle en iyi kalitede hizmet sunmaya devam etmekteyiz.

Eczane Birimi Ekibimiz

25 Ekim 2022