Hastanemizde Kurumsal İletişim Yönetimi Eğitimi Gerçekleştirildi
03 Ağustos 2022Hastanemiz yöneticilerinin katıldığı Kurumsal İletişim Yönetimi Eğitimi kapsamında Ankara Şehir Hastanemizin Kurumsal İletişim Sorumlusu Antropolog Rabia Onur Cansız, kurumsal iletişimin tarihsel sürecini de kapsayan kuramsal bilgilerin ve örneklerin yer aldığı bir sunum yaptı.

Cansız, kurumlarda ve özellikle hastanelerde kurumsal iletişim yönetimi planlamasının hangi ilkeler ve süreç doğrultusunda yapılması gerektiği hususlarında bilgiler verdiği sunumunda, Ankara Şehir Hastanesinin kurum kültürü inşa sürecinde gerçekleştirilen kurumsal iletişim çalışmalarından örnekler verdi.

Toplumsal kültürümüze hakim olan geleneksel aile değerlerimizin kurumsal kültür inşasında öncelendiğini ifade eden Cansız, kurumlarda daima ilk iş olarak bir kurumsal iletişim yönetimi rehberi hazırlanmasının gerektiğini dile getirdi. Hedef kitleler belirlendikten sonra hedef kitlelere uygun iletişim kanallarının açılarak, kurum kültürünün inşasına ve sürdürülmesine hizmet edecek sosyal, bilimsel ve motivasyonel etkinliklerin, toplantıların, kurumsal kimlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizen Cansız, Ankara Şehir Hastanesinin 3 yıllık bir hastane ve 6 farklı hastanenin bir araya gelerek oluşturduğu, 17.500 kişinin görev yaptığı büyük bir sağlık kompleksi olmasına rağmen yürütülen kurumsal iletişim faaliyetleri sonucunda güçlü bir kurumsal kültüre sahip olduğunu anlattı.

Kurum kültürü inşasında ve sürdürülmesinde, kurumsal iletişim çalışmalarında yöneticinin bakış açısının önemine değinerek, her bir çalışanın da güçlü kurum kültürü oluşturulması sürecinde payı olduğunu ifade etti. Eğitimin sonunda Koordinatör Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Filiz Denizli Ergen çiçek takdimi yaparken, Ankara Şehir Hastanesinde Kurumsal İletişim faaliyetlerini başarıyla yürüten Antropolog Rabia Onur Cansız ve Psikolog Sühan Yıldız’a teşekkür etti.


 

  • 0.JPG
  • 1.JPG
  • 2.JPG
  • 3.JPG
  • 4.JPG