Çevre ve Atık Yönetimi Birimi
30 Haziran 2021

Çevre ve Atık Yönetim Birimi İşleyişi

- Atık hizmetlerinin kontrolünü sağlamak,

- Hizmet kapsamında miktar takibini yapmak ve hak edişe esas rapor hazırlamak,

- Hizmet kapsamında saha kontrollerini yapmak, tespit edilen eksiklik ve uygunsuzluklara yönelik talep oluşturmak, denetim raporları düzenlemek, bildirimleri yapmak,

- Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve kule atık sorumluları ile koordineli şekilde atık ayrıştırma kontrolleri yapmak,

- İdari personel eğitimlerini vermek ve hizmet sunucu firma çalışanları için verilmesini sağlamak,

- Çevre Bakanlığı mevzuatları çerçevesinde alınması gerekli izin ve lisansların CCN tarafından yürütülüp yürütülmediğinin takibini yapmak, - Birim bazlı atık analizlerini yaparak her ay İl Sağlık Müdürlüğüne bildirimini yapmak,

- Atık hizmetleri kapsamında yapılacak olan dış denetimlere eşlik etmek,

- İdarenin talep ettiği hizmet ile ilgili diğer işleri yürütmek,

- Birim ofisi idari bina B1 katında bulunmaktadır.

- Atıkların tartım sırasında miktar takibini yapmak üzere 7, hizmetin genel ve ayrıştırma kontrolünde 4 ve her kulede atık ayrıştırma kontrolünde birer personel görev yapmaktadır.


 • 3abccc8f-2290-437c-9bb5-478c10a28a8e.jpg
 • IMG_9169.JPG
 • IMG_9171.JPG
 • IMG_9172.JPG
 • IMG_9183.JPG
 • IMG_9185.JPG
 • IMG_9186.JPG
 • IMG_9187.JPG
 • IMG_9192.JPG
 • IMG_9194.JPG
 • IMG_9196.JPG
 • IMG_9197.JPG
 • IMG_9198.JPG
 • IMG_9206.JPG
 • IMG_9210.JPG