Finansal Analiz ve TGAP Birimi
22 Ocak 2024

20 Eylül 2018 tarihli ve 30541 sayılı Resmi Gazete’de 108 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Orta Vadeli Program yayımlanmış, bu doğrultudan Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde “Kamu kaynaklarının verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması, gelirlerin kalitesinin artırılması” amaçlarıyla Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi kurulmuştur.

Bu ofisin bir faaliyeti olarak da Tasarruf ve Gelir Dönüşüm Programı ile kamu maliyesinde kalıcı iyileştirmeler yapılması hedeflenmiştir. Söz konusu program kapsamında Sağlık Bakanlığımız bünyesinde 30/01/2019 tarih ve 145 sayılı Makam Oluru ile Tasarruf Takip Ofisi kurulmuştur.

Bu doğrultuda hastanemiz bünyesinde oluşturulan Finansal Analiz ve TGAP Birimi tarafından mevcut kaynakların etkili ve verimli kullanılarak gider azaltma yöntemiyle tasarruf sağlayıcı faaliyetler planlanmakta, uygulanmakta ve takip edilmektedir.

Finansal Analiz ve TGAP Biriminin görevleri aşağıda yer almaktadır;

a) Kamudaki kaynakların verimli kullanılması,
b) Hastanemizin mali durumlarını incelemek ve analiz etmek,
c) Hastanemizin finansal risklerini belirlemek ve değerlendirmek,
d) Maliyetlerin ve harcamaların azaltılması,
e) Gelirlerin kalitesinin arttırılması,
f) İsrafın önlenmesi ve tasarruf tedbirlerinin uygulanması,
g) Hastanemiz harcama birimlerince tasarruf ve gelir arttırmaya yönelik olarak yapılan faaliyetleri takip etmek, rapor etmek ve gereken tedbirlerin alınmasını sağlamak,
h) TGAP faaliyetlerine yönelik Bakanlıkça düzenlenen eğitim programlarına katılmak,
i) TGAP kapsamında tasarruf kültürünün geliştirilmesinde olumlu algının oluşmasına yardımcı olmak,
j) Bakanlık TGAP web sayfasındaki duyuruları ve yapılan düzenlemeleri takip etmek, hastanemiz harcama birimlerince güncel TGAP uygulamalarının yapılmasını ve iyi uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak,
k) Bakanlığımız Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi ve Sağlık Uygulama Tebliği listelerinde yer alan işlemlerin fiyat güncellemelerine destek sağlamak ve sağlık tesislerimizde yapılan işlemlerin finansal yükünü tespit etmek amacıyla hastanemizde gerçekleştirilen işlemlere yönelik maliyet analizi yapmak,
l) Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. arasında, sağlık hizmetleri alanında ücretli olarak, yurtiçi veya yurt dışında eğitim başvurusunda bulunan özel veya tüzel kişiler ile kamu sağlık tesislerinde görevli personele yönelik eğitim maliyetlerini hesaplamak,
m) Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi’nde yer alan Muhasebe ve Bütçe Uygulamaları kriterlerini takip etmek,
n) Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Kriterlerinde yer alan İdari ve Mali Hizmetler bölümümdeki göstergelerin periyodik aralıklarla hesaplamak ve raporlamak,
o) Hastanemizde sunulan hizmetlere yönelik düzenlenen faturaları periyodik aralıklarla incelemek ve raporlamak,
p) Kliniklerimiz tarafından resmi yazı ile talep edilen mevzuat değişikliklerinde gerekli yazışmaları yapmak,
q) Bakanlığımız tarafından planlanan ve istenilen mevzuat değişikliklerinde hastanemizde sunulan hizmetlerin fiyatlandırılmasına ilişkin görüş oluşturmak ve ilgili birimlere öneride bulunmak.
r) Hastanemiz İdari ve Mali İşler Müdürlüğü birimlerinin yıllık faaliyet raporlarını konsolide etmek.

Faydalı Dökümanlar

https://khgmfinansalanalizdb.saglik.gov.tr/TR-40231/fiyat-tarifeleri.html 
https://khgmfinansalanalizdb.saglik.gov.tr/TR-40482/hatali-faturalandirma-konulu-yazilar.html 
https://khgmfinansalanalizdb.saglik.gov.tr/TR-42664/maliyeti-analiz-calismalari.html 
https://khgmfinansalanalizdb.saglik.gov.tr/TR-40559/genel-duzenlemeler.html 
https://khgmfinansalanalizdb.saglik.gov.tr/TR-40483/sut-revize-talepleri.html