Dermatoloji

Kliniğimizde 7 Profesör ve 4 Doçent Doktordan oluşan 11 Eğitim görevlisi; 3 Başasistan; 4 Uzman Doktor; 19 Asistan Doktor ve 15 Hemşire görev almaktadır.

Polikliniklerimiz MH3 Ortopedi Nöroloji Hastanesi B1 katı B ve E2 blokta yer alıp bir tanesi de MH4 Çocuk Hastanesi’nde B1 katında hizmet veren toplam 12 adet polikliniğimiz ve 2 adet cerrahi girişim polikliniğimiz mevcuttur. İkişer adet genel ve lokal fototerapi ünitemiz; farklı endikasyonlarda kullanılan 3 adet lazer cihazımız; 1 adet iyontoforez ünitemiz; 2 adet bilgisayarlı dermatoskop cihazımız bulunmaktadır.

Dermatoloji Kliniği Doktorlarımız

18 Ocak 2022