Özellikli Hizmetler

Çocuk Terapotik Aferez Merkezi

TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZİ (ÇOCUK HASTANESİ)

Terapötik Aferez:  Aferez kelimesi ‘ayırmak’  ve Terapötik ise ‘tedavi edici’ anlamına gelir. Tedavi etmek amacıyla tam kanın uzaklaştırılması, çeşitli bileşenlere ayrılması, bir veya daha fazla bileşeninin toplanmasını ya da değiştirilmesini içeren pek çok sayıdaki işlemden söz etmek için kullanılır. Aferez merkezimizde Terapötik Aferez işlemleri ile beraber Bağışçı Aferez işlemleri yapılmaktadır.

Aferez işlemi, aferez cihazları ile yapılmaktadır. Genel olarak;

1. Vücuttan kan bir iğne veya kateter yardımı ile aferez (Kan ayrıştırma) cihazına çekilir,

2. Bu esnada kanın pıhtılaşmaması için antikoagulan (Kanın pıhtılaşmasını önleyen) ilaçlar ile karıştırılır,

3. Kandan ayrıştırılmak istenen kısım veya hücre cihaz tarafından ayrıştırılır ve bir torbaya aktarılır.

4.Kan ayrıştırıcı cihaz içindeki kanın geri kalan kısmı ya kateter aracılığı ile ya da  ikinci bir damar yolundan hastaya /bağışçıya yeniden verilir.

 

5. Cihazlarda kullanılan setler her hastaya/bağışçıya özel olarak açılır, sterildir ve bir kez kullanıldıktan sonra imha edilir. Aferez işlemleri ortalama 1- 6 saat kadar sürebilmektedir.

Aferez işleminin yapılmasına, endikasyonu belirleyen klinik/servis doktoru ve aferez sorumlu doktoru birlikte karar verir.

Aferez merkezimize ilgili bölümler tarafından hasta ve bağışçılar yönlendirilmektedir. Konsülte edilen hasta ve bağışçıların  muayene, damar yolu kontrolü yapılarak işlemler planlanmaktadır.

Aferez işlemleri esnasında gelişebilecek komplikasyonlar açısından hasta/bağışçı, aferez hemşiresi tarafından yakın takibi sağlanmaktadır. Aferez  işlemi planlanan hasta/bağışcının  aç olmaması tercih edilir.

TERAPÖTİK AFEREZ TİPLERİ

1-) DONÖR AFEREZİ  (sağlıklı vericiden kan komponetinin toplanması)

           *     Plazmafere                                                   *    Sitaferez

          *    Trombositaferez                                            *    Eritrositaferez

         *    Granülositaferez                                    *    Lenfositoferez

 

2-) TERAPÖTİK AFEREZ  (hastaya tedavi amaçlı işlem yapılması)

           *    Sitaferez                                                              *   Terapötik Lökoferez

          *   Terapötik Eritrosit Değişimi                                  *   Terapötik Trombositaferez

          *   Terapötik Plazma Değişimi ( TPD                 *  Ekstrakorporeal Fotoferez  (ECP)

         *   Terapötik Flebetomi

3-) PERİFERİK KÖK HÜCRE AFEREZİ

         *   Otolog Kök Hücre Toplama                            *   Allojenik Kök Hücre Toplama

Aferez işlemleri günümüzde bir çok hastalığın tedavisinde kulanılmaktadır. Bunlar arasında;

          *   Nörolojik Hastalıklarda                                            *  Hematolojik Hastalıklarda

          *   Renal   Ve  Romatizmal  Hastalıklarda                     *  Karaciğer Ve  Böbrek Hastalıklarında

          *   Cilt Hastalıklarında                                                   *  Kronik Bağırsak Hastalıklarında

          *   Mantar,soba ve ilaç zehirlenmelerinde                      *  Kalp Hastalıklarında

          *   Enfeksiyon Hastalıklarında                                       *  Ailesel  Kolesterol Yüksekliğinde

          *  Organ ve kök hücre nakillerinde gerek hazırlık ,gerekse nakil sonrası gelişen komplikasyonların tedavisinde aferez işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Çocuk Hastanesi Terapötik Aferez Merkezi, MHC Çocuk Kemoterapi Ünitesinin içerisinde yer almaktadır.

 

Merkezin Dahili numarası 740078 ile 4520’dir.

05 Nisan 2022