5 Haziran Dünya Çevre Günü
02 Haziran 2022

Doğayı koruma konusunda duyarlılık yaratmayı, küresel boyutta yaşanan çevre sorunlarına dikkat çekmeyi, giderek artan çevre sorunlarına karşı uluslararası işbirliği sağlamak, halkı bilinçlendirmek amaçlarıyla 1972 yılındaki BM Zirvesi’nde 5 Haziran’ın Dünya Çevre Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

Son yıllarda hızla artan nüfus, sanayileşme, kentleşme ve doğal kaynakların hızla tüketimi tüm canlıların geleceğini yakından ilgilendiren ve evrensel boyutta tehlike oluşturan insan eliyle yaratılan çevre kirliliğine neden olmuş yine başta insan sağlığı olmak üzere tüm canlıların sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Önceden doğa kendi kendini yenileyebilir iyileştirebilirken günümüzde bu iyileşmeyi sağlayamaz duruma gelmiş olup iyileşmek için ise insan eline ihtiyaç duymaktadır. Bilinçsizce kirlettiğimiz çevremiz uzun yıllar bundan etkilenmektedir. Doğada cam şişe 4000 yıl, plastik 1000 yıl, kola kutusu 20-100 yıl varlığını sürdürmektedir.

Amacı insanları iyileştirmek sağlığına kavuşturmak olan Hastanemiz de çevreye kirletici etkisi olan atık yönetimine azami hassasiyet gösterilmektedir. Sıfır Atık Projesi ve ilgili yönetmelikler kapsamında yarınlarımıza yaşanabilir bir çevre bırakmak, kaynakları daha verimli kullanarak israfı önlemek adına tehlikeli ve tıbbi nitelikte atıkların dışında kalan ve ekonomik değeri olan geri kazanılabilir atıklar ayrı toplanmaktadır. Hastanemizin açılışından bugüne ham madde olarak geri dönüşüme dahil edilen atık miktarları ve çevre açısından kazancımız aşağıda belirtilmiştir.

Diğer yandan Hastanemiz kampüsü bünyesinde bulunan trijen sistemi çevre mevzuatları kapsamında çevre iznine tabi olduğundan açılışımızdan bugüne gerekli tüm işlemler yapılarak çevre kirliliğini önleyecek koşullar sağlanmış çevre izni alınmıştır. Hastane kampüsünde bulunan peyzaj alanlarına çalı ve ağaç grubunda fidan dikilmiş olup yeşil alanlar oluşturulmuştur.

Ankara Şehir Hastanesi ailesi olarak tüm çalışanlarımıza göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz.


Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur.

Herkes sağlıklı, dengeli bir doğal çevrede yaşama hakkına sahiptir.