Doğrudan Temin İlanları
27 Haziran 2022T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
Satınalma Birimi 
Doğrudan Temin İlanları

İHALEYE KONU İŞİN ADIİLGİLİ KİŞİ/
İLETİŞİM
SON TEKLİF
VERME TARİHİ
SON TEKLİF
VERME
SAATİ
DOKÜMAN
 6553-El Antiseptik Solüsyonu (El Dezenfektanı) 1000 ml Alımı(Çok Acil)B.D.ZENGİN
771121  
23.06.2022 11:00  İNDİR
 6573-Toshiba Marka Koroner Anjiyografi Sistemlerinin 12 Aylık Bakım Onarım Hizmeti AlımıO.SARIKAYA
771131 
 27.06.2022 10:00  İNDİR
 6574-Göz Refraktometre cihazlarının bakım onarı işiN.KURT
771129 
 27.06.2022 10:00
 İNDİR
 6571-1009987661 Künye numaralı röntgen görüntüleme cihazının bakım onarım işi H.HOROZ
771128
27.06.2022 10:00   İNDİR
 6570-Hastanemizde kullanılan 61 Adet Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Periyodik Bakım ve Onarım Hizmetleri (Yedek Parça Mal Alımı Dahil İstisnai Parçalar Hariç) AlımıE.ÖZEL
771134 
27.06.2022 10:00   İNDİR
 6572-2 Adet Röntgen Görüntüleme Sisteminin 12 Aylık Bakım Onarım Hizmeti AlımıB.VURAL
771124 
27.06.2022 12:00 İNDİR
 6575-Hastanemizde kullanılan 50 adet Biyomedikal Dayanıklı Taşınırın 12 Aylık Periyodik Bakım ve Onarım Hizmetleri AlımıB.VURAL
771124 
27.06.2022  12:00 İNDİR
 6576- 1 Adet Endovizyon Sisteminin 12 Aylık Bakım Onarım Hizmeti AlımıE.SÜZER
771123 
 27.06.202212:00  İNDİR
 6579-Hastanemizde kullanılan 1 adet Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Periyodik Bakım ve Onarım Hizmetleri(Yedek ParçaMal Alımı Dahil, İstisnai Parçalar Hariç) G.E.ALTIN
771126
27.06.2022  14:00İNDİR
 6578- Hastanemizde kullanılan 1 adet Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Periyodik Bakım ve Onarım Hizmetleri(Yedek ParçaMal Alımı Dahil, İstisnai Parçalar Hariç) G.E.ALTIN
771126 
27.06.2022  14:00 İNDİR
 6577-Hastanemizde Kullanılan 17 adet Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Periyodik Bakım ve Onarım Hizmetleri(Yedek ParçaMal Alımı Dahil, İstisnai Parçalar Hariç)B.D.ZENGİN
771121  
27.06.2022 10:00  İNDİR
 5658-Perkütan Örtü Seti Alımı (Şartname Revize) B.VURAL
771124 
24.06.2022 14:00  İNDİR
 6590-Girişimsel Radyoloji 4 Kalem Mal Alımı(Acil)B.D.ZENGİN
771121 
 24.06.202214:00  İNDİR
 6593-KVC Girişimsel Radyoloji Ünitesi 1 Kalem Mal Alımı(Acil) B.D.ZENGİN
771121
 24.06.2022 14:00 İNDİR
 6594-Kılavuz Tel Anjioplasti 032,038 Mal Alımı (Acil) B.D.ZENGİN
771121
 24.06.2022 14:00 İNDİR
 6596-Endoskopik Robotik Cerrahi Sistemi Enstrüman Kolu Örtüsü Mal Alımı B.D.ZENGİN
771121
 27.06.202211:00  İNDİR
 6603-EEG-EMG-SFT Birimine 5 Kalem Elektrod alımıE.ÖZEL
771134  
27.06.2022 10:00  İNDİR
 6604-MH1 Göz Ameliyathanesi Birimine 1 Kalem Malzeme alımıE.ÖZEL
771134  
27.06.2022 10:00  İNDİR
 6600-MH1-Göz Ameliyathane Birimine 2 Kalem Malzeme alımıN.KURT
771129  
27.06.2022 10:00  İNDİR
 6601-MH5-B4 Yenidaoğan Yoğun Bakım Birimine Modifiye Seldinger Kit alımıN.KURT
771129  
27.06.2022 10:00 İNDİR
 6602-MHC Anjiyografi Birimine Vasküler Kapatma 6f alımıN.KURT
771129  
27.06.2022  10:00 İNDİR
6589-1 Kalem İlaç alımı(Adrenalin 0,5 mg)
N.KURT
771129   
24.06.2022  09:00 İNDİR
 6599-Arter Kanülü Alımı 2 KalemO.SARIKAYA
771131  
27.06.2022  10:00  İNDİR
 6608-Göz Ameliyathanesi %2.3 Sodyum Hyaluronat Viskoelastik AlımıO.SARIKAYA
771131  
24.06.2022 14:00  İNDİR
 6609-Göz Ameliyathanesi 2 Kalem Mal AlımıB.VURAL
771124  
27.06.2022 11:00  İNDİR
 6611-KVC Ameliyathanesine 1 Kalem Mal Alımı B.VURAL
771124 
27.06.2022 11:00  İNDİR
 6615-Ritleng İntübasyon Seti Mal Alımı B.VURAL
771124 
27.06.2022  11:00 İNDİR
 6606- 1 Kalem Sarf Malzeme Alımı (İrin Kancası)  G.E.ALTIN
771126 
 27.06.2022 10:00 İNDİR
 6614- 1 Kalem Sarf Malzeme Alımı (Silikon oil enj kiti)  G.E.ALTIN
771126 
 27.06.2022 10:00 İNDİR
 6616- 3 Kalem Malzeme Alımı (El tipi Matkap Drill Ucu)  G.E.ALTIN
771126 
 27.06.2022 10:00 İNDİR
 6622-1 Kalem Malzeme Alımı (Defiblatör Cihazı Batarya)   G.E.ALTIN
771126 
 27.06.2022 10:00  İNDİR
 6610-Açık cerrahi L boy Hemoklips alımı H.HOROZ
771128 
 27.06.202211:00  İNDİR
 6612-Sıvı Perflorokarbon Alımı H.HOROZ
771128 
27.06.2022 11:00  İNDİR
 6620-Anjiyografi Kateteri Diaknostik alımı H.HOROZ
771128 
27.06.2022  11:00 İNDİR
 6619-MH2-KVC Ameliyathane Birimine 1 Kalem Malzeme alımı E.ÖZEL
771134
27.06.2022 10:00  İNDİR
 6621-Onkoloji Ameliyathanesi 2 Kalem Malzeme Alımı O.SARIKAYA
771131
 27.06.2022 10:00 İNDİR
 6618-MH4-Nöroloji EEG Birimine Elektrot alımıN.KURT
771129  
27.06.2022 10:00  İNDİR
 6623-1 Kalem Malzeme Alımı (Polipropilen 40)E.SÜZER
771123 
27.06.2022  10:00 İNDİR
 6628-Sentetik Monoflament Polypropilene No40 26mm 12 Y.Ç.İ. 90 cm Sütur AlımıE.SÜZER
771123  
27.06.2022   10:00 İNDİR
 6630-Onkoloji Ameliyathanesi 2 Kalem Mal Alımı E.SÜZER
771123 
27.06.2022  10:00  İNDİR
 6631-Vitrektomi Lensi(Kontakt Lens Makula Lensi) Mal Alımı E.SÜZER
771123
27.06.2022 10:00  İNDİR
 6633-Kadın Doğum Ameliyathanesi 4 Kalem Mal Alımı  E.SÜZER
771123
27.06.2022 10:00   İNDİR
 6626-1010197838 künye numaralı EMS MARKA CH-1260 MODEL 333179 SERİ NOLU PNÖMATİK TAŞ KIRMA CİHAZININ TEK SEFERLİK BAKIM ONARIM İŞİ H.HOROZ
771128 
27.06.2022  16:00 İNDİR
 6634-1007790993 Künye Numaralı Mindray Marka M5 Portable Model MR-OA002628T Seri Numaralı USG Probunun Bakım Onarım İşiE.ÖZEL
771134 
27.06.2022 10:00  İNDİR
 6635-06 DY 2520 Plakalı Ambulansın Tamir Bakım ve Onarım İşiB.D.ZENGİN
771121 
27.06.2022  16:00 İNDİR
 6637-Tek Yollu Işıktan Korumalı İnfüzyon Pompa Seti AlımıB.VURAL
771124 
 28.06.2022 12:00 İNDİR
 6644-Mindray Marka USG Cihazının Abdominal Probunun Tek Seferlik Parça Dahil Bakım Onarım İşi E.SÜZER
771123
28.06.2022 12:00  İNDİR
 6636-Desta Marka CM101 Model SSLP Tabancası Tek Seferlik Parça Dahil Bakım Onarımı İşi O.SARIKAYA
771131
27.06.2022 10:00  İNDİR
 6686- 1 Kalem İnfüzyon Pompa Seti AlımıG.E.ALTIN
771126 
27.06.2022  17:00 İNDİR
 6747-İnkübatör Gaz Filtresi Alımı (ÇOKKK ACİLLLLLL!!!!) B.VURAL
771124 
 24.06.202216:00  İNDİR
 6616-3 Kalem Malzeme Alımı (El tipi Matkap Drill Ucu) REVİZEG.E.ALTIN
771126  
29.06.2022  10:00 İNDİR

** Ankara Şehir Hastanemiz Doğrudan Temin alımlarına ait ilanlar EKAP(Elektronik Kamu Alımları Platformu)'ta yayımlanmaktadır. Söz konusu ilanlara "https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/YeniIhaleArama.aspx" linkinden ulaşılabilir.  

T.C. Sağlık Bakanlığı

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürlüğü

Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği

İletişim: ankarash.dt@saglik.gov.tr

Tlf:0 312 552 60 00 Faks:0 312 552 99 74