Doğrudan Temin İlanları
30 Haziran 2022T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
Satınalma Birimi 
Doğrudan Temin İlanları

İHALEYE KONU İŞİN ADIİLGİLİ KİŞİ/
İLETİŞİM
SON TEKLİF
VERME TARİHİ
SON TEKLİF
VERME
SAATİ
DOKÜMAN
 6573-Toshiba Marka Koroner Anjiyografi Sistemlerinin 12 Aylık Bakım Onarım Hizmeti AlımıO.SARIKAYA
771131 
 27.06.2022 10:00  İNDİR
 6574-Göz Refraktometre cihazlarının bakım onarı işiN.KURT
771129 
 27.06.2022 10:00
 İNDİR
 6571-1009987661 Künye numaralı röntgen görüntüleme cihazının bakım onarım işi H.HOROZ
771128
27.06.2022 10:00   İNDİR
 6570-Hastanemizde kullanılan 61 Adet Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Periyodik Bakım ve Onarım Hizmetleri (Yedek Parça Mal Alımı Dahil İstisnai Parçalar Hariç) AlımıE.ÖZEL
771134 
27.06.2022 10:00   İNDİR
 6572-2 Adet Röntgen Görüntüleme Sisteminin 12 Aylık Bakım Onarım Hizmeti AlımıB.VURAL
771124 
27.06.2022 12:00 İNDİR
 6579-Hastanemizde kullanılan 1 adet Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Periyodik Bakım ve Onarım Hizmetleri(Yedek ParçaMal Alımı Dahil, İstisnai Parçalar Hariç) G.E.ALTIN
771126
27.06.2022  14:00İNDİR
 6578- Hastanemizde kullanılan 1 adet Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Periyodik Bakım ve Onarım Hizmetleri(Yedek ParçaMal Alımı Dahil, İstisnai Parçalar Hariç) G.E.ALTIN
771126 
27.06.2022  14:00 İNDİR
 6603-EEG-EMG-SFT Birimine 5 Kalem Elektrod alımıE.ÖZEL
771134  
27.06.2022 10:00  İNDİR
 6600-MH1-Göz Ameliyathane Birimine 2 Kalem Malzeme alımıN.KURT
771129  
27.06.2022 10:00  İNDİR
 6601-MH5-B4 Yenidaoğan Yoğun Bakım Birimine Modifiye Seldinger Kit alımıN.KURT
771129  
27.06.2022 10:00 İNDİR
 6602-MHC Anjiyografi Birimine Vasküler Kapatma 6f alımıN.KURT
771129  
27.06.2022  10:00 İNDİR
 6599-Arter Kanülü Alımı 2 KalemO.SARIKAYA
771131  
27.06.2022  10:00  İNDİR
 6610-Açık cerrahi L boy Hemoklips alımı H.HOROZ
771128 
 27.06.202211:00  İNDİR
 6612-Sıvı Perflorokarbon Alımı H.HOROZ
771128 
27.06.2022 11:00  İNDİR
 6620-Anjiyografi Kateteri Diaknostik alımı H.HOROZ
771128 
27.06.2022  11:00 İNDİR
 6621-Onkoloji Ameliyathanesi 2 Kalem Malzeme Alımı O.SARIKAYA
771131
 27.06.2022 10:00 İNDİR
 6618-MH4-Nöroloji EEG Birimine Elektrot alımıN.KURT
771129  
27.06.2022 10:00  İNDİR
 6626-1010197838 künye numaralı EMS MARKA CH-1260 MODEL 333179 SERİ NOLU PNÖMATİK TAŞ KIRMA CİHAZININ TEK SEFERLİK BAKIM ONARIM İŞİ H.HOROZ
771128 
27.06.2022  16:00 İNDİR
 6634-1007790993 Künye Numaralı Mindray Marka M5 Portable Model MR-OA002628T Seri Numaralı USG Probunun Bakım Onarım İşiE.ÖZEL
771134 
27.06.2022 10:00  İNDİR
 6636-Desta Marka CM101 Model SSLP Tabancası Tek Seferlik Parça Dahil Bakım Onarımı İşi O.SARIKAYA
771131
27.06.2022 10:00  İNDİR
 6616-3 Kalem Malzeme Alımı (El tipi Matkap Drill Ucu) REVİZEG.E.ALTIN
771126  
29.06.2022  10:00 İNDİR
 6775 - Onkoloji Ameliyathanesine 1 Kalem Malzeme AlımıE. SÜZER
771123
30.06.202212:00 İNDİR
 6777-Ultrasonografi Probu Endoskopik Dışbükey-Convex (Toshiba Markaya Uyumlu) AlımıG.E.ALTIN
771126  
30.06.2022  11:00  İNDİR
 6781-11 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (Endoskopi Ünitesi)G.E.ALTIN
771126  
30.06.2022  11:00  İNDİR
 6791-MHC-Koroner Anjiyo Birimine 1 Kalem Malzeme alımıE.ÖZEL
771134  
29.06.2022  16:00 İNDİR
 6793-MHC-Anjiyografi Birimine 1 Kalem Malzeme alımıE.ÖZEL
771134  
29.06.2022 16:00  İNDİR
 6794-Onkoloji Ameliyathane Birimine 2 Kalem Malzeme alımıE.ÖZEL
771134  
29.06.2022  16:00 İNDİR
 6806- USG ProbuN.KURT
771129  
30.06.2022 14:00  İNDİR
 6808-Gastrik Kalibrasyon TüpüN.KURT
771129  
30.06.2022 14:00  İNDİR
 6811- Biyopsi Örtü Seti N.KURT
771129 
30.06.2022 14:00  İNDİR
 6789-Ultrasonografi Probu Endoskopik Dışbükey-Convex (Toshibo Markaya Uyumlu)O.SARIKAYA
771131 
 30.06.202210:00  İNDİR
 6784-Koroner Stent İlaç Salınımlı 3.0 çap , 31-38 mm AlımıO.SARIKAYA
771131 
29.06.2022 16:00  İNDİR
 6783-Koroner Stent İlaç Salınımlı 2,5 çap , 25-30 mm AlımıO.SARIKAYA
771131 
29.06.2022 16:00  İNDİR
 6785-SPO2 Cihazı Prob Sensörü Tek Kullanımlık (Nelcor Uyumlu)O.SARIKAYA
771131 
 30.06.2022 10:00 İNDİR
 6782-Koroner Stent İlaç Salınımlı 3.0 çap , 39-48 mm Alımı (2)O.SARIKAYA
771131 
29.06.2022 16:00  İNDİR
 6833-Endoskopi Ünitesinde ERCP İşleminde Kullanılmak Üzere 4 Kalem Malzeme AlımıB.VURAL
771124 
 30.06.2022 12:00 İNDİR
 6830-Endoskopi Ünitesine 4 Kalem Malzeme Alımı B.VURAL
771124
30.06.2022  12:00 İNDİR
 6773 - Endoskopi Ünitesi İçin 3 Kalem Malzeme AlımıE.SÜZER
771123 
 30.06.202212:00 İNDİR
 6846- 3 Kalem İlaç Alımı N.KURT
771129 
30.06.2022 14:00  İNDİR
 6848 - 3 Kalem İlaç AlımıE. SÜZER
771123
30.06.202217:00 İNDİR
 6858-1 Kalem Serum Alımı  B.D.ZENGİN
771121
 29.06.2022 16:00  İNDİR
 6859-1 Kalem İlaç Alımı (Seftazidim 1000mg IMIV flk.) B.VURAL
771124 
  29.06.2022 16:00 İNDİR
 6880 - 9 Kalem İlaç Alımı  O.SARIKAYA
771131
 30.06.2022 13:00 İNDİR
 6885-Plastik Cerrahide Kullanılmak Üzere BP Alçı (Hızlı Donan)10cm2m alımı  ACİL ALIM...E.ÖZEL
771134 
 30.06.2022 12:00 İNDİR
 6894 - Üroloji Kliniğinde Kullanılmakta Olan Nefroskopların Tek Seferlik Bakım Onarım İşiE. SÜZER
771123
01.07.202216:00İNDİR

** Ankara Şehir Hastanemiz Doğrudan Temin alımlarına ait ilanlar EKAP(Elektronik Kamu Alımları Platformu)'ta yayımlanmaktadır. Söz konusu ilanlara "https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/YeniIhaleArama.aspx" linkinden ulaşılabilir.  

T.C. Sağlık Bakanlığı

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürlüğü

Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği

İletişim: ankarash.dt@saglik.gov.tr

Tlf:0 312 552 60 00 Faks:0 312 552 99 74