Eğitim Koordinatörlüğü

ANKARA ŞEHİR HASTANELESİ

EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİMİ

Ankara Şehir Hastanesi Eğitim Koordinatörlüğü Birimi Sağlık Tesisimizin kuruluş aşamasında itibaren hizmet vermektedir. Eğitim Koordinatörlüğü Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Bülent GÜNGÖRER bünyesinde görev yapmaktadır.

Eğitim Koordinatörü Yasemin KAVAK

Öğrenci İşleri Sorumlusu Sare DEĞİRMENCİ

Sekreter Dilek TOPER

Sekreter Sevilay BAŞ YAVŞAN

Sekreter Aysun ÇELİK

Eğitim Koordinatörlüğü Biriminin Sorumluluğunda Yürütülen Eğitimler:

1- Oryantasyon, Mesleki Eğitimler

Genel Oryantasyon ve Bölüm Uyum Eğitim Faaliyetleri

Hemşirelik Klinik Hizmet İçi Eğitimler

Hemşirelik Sertifika Programları

Üst Makamlardan Gelen Eğitim Talepleri

2- Zorunlu Eğitimler

Bölümde Kalite Standartları Gereği Verilmesi Gereken Eğitimler

Verimlilik Karne Eğitimleri

Hastane Birim Bazlı Eğitimleri

Anne Sütü ve Emzirme Eğitimleri

KEFE

Çocuk İhmal ve İstismar vb.

3- Tıbbi Cihaz Eğitimleri

4- Yurt Dışından Gelen (Hekim Dışı) Personel Eğitim Koordinasyonu

5- Stajyer Öğrenciler

Lisansiyer

Dönem Stajı

Yaz Stajı

Sağlık Meslek Lisesi Öğrencileri

6- Eğitim Faaliyetleri

Kurum İçinden ve Kurum Dışında Hizmet vermekte olan Uzman Doktorların Eğitim Talepleri

Kurum İçinden ve Kurum Dışında Hizmet vermekte olan Sağlık Personellerinin Eğitim Talepleri

Hastanemizde yürütülen tüm eğitim faaliyetleri birimimiz tarafında koordine edilerek tüm kulelerde planlanıp uygulanmaktadır.

Verilen Eğitimler

12 Mart 2020