Yaklaşık Maliyet
16 Ağustos 2022

Satınalma

Yaklaşık Maliyet Birimi

 2022 Yılı Deri ve Zührevi Hastalıklar Polikliniği İyontoforez Cihazının Tek Seferlik Parça Dahil Bakım-Onarım İşi (Son Teklif Tarihi: 22/08/2022)İzzet DEMİR 03125526000
Dahili:771145
 Fiyat İstem Yazısı
İhale Listesi
Teknik Şartname
2022 Yılı 1 Kalem 1002404357 Künye Numaralı Storz Marka 71075 Seri Numaralı Flexible Fiberoptik Cihazın Tek Seferlik Parça Dahil Bakım-Onarım İşiE. EGİN  03125526000
Dahili:771152
 Fiyat İstem Yazısı
İhale Listesi
Teknik Şartname
 2022 Yılı Girişimsel DSA Radyoloji Ünitesi Günübirlik 1 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi İşi (Son Teklif Tarihi: 18/08/2022)İzzet DEMİR  03125526000
Dahili:771145
Fiyat İstem Yazısı
İhale Listesi
Teknik Şartname 
 2022 Yılı Yenidoğan Yoğun Bakım 1 Kalem İlaç Kutusu İşi (Son Teklif Tarihi: 18/08/2022) İzzet DEMİR 03125526000
Dahili:771145
Fiyat İstem Yazısı
İhale Listesi
Teknik Şartname
 2022 Yılı Göz Ameliyathanesi 64 Kalem Tıbbi sarf Malzeme İhalesi (Son Teklif Tarihi: 18/08/2022) Miraçnur
ŞENGÜL 
 03125526000
Dahili:771146
Fiyat İstem Yazısı
İhale Listesi
Teknik Şartname
 2022 Yılı 2 Kalem Bronkoskopi Cihazının Tek Seferlik Parça Dahil Bakım-Onarım İşi (Son Teklif Tarihi: 17/08/2022)İzzet DEMİR   03125526000
Dahili:771145
Fiyat İstem Yazısı
İhale Listesi
Teknik Şartname
 2022 Yılı Üroloji Ameliyathanesi 6 Adet Rijit Rezektoskop Teleskopu ve 1 Adet Rijit Sistoskop Teleskopu Tek Seferlik Bakım-Onarım İşi (Son Teklif Tarihi: 17/08/2022)İzzet DEMİR   03125526000
Dahili:771145
Fiyat İstem Yazısı
İhale Listesi
Teknik Şartname
 2022 Yılı 1 Kalem Ventilatör Cihazları, Ventilatör Cihazı Yenidoğan-Pediatrik-Yetişkin HFO-Yüksek Frekanslı Osilasyon Modülleri Alımı (Son Teklif Tarihi: 17.08.2022)Deniz YILMAZ   03125526000
Dahili:771155
Fiyat İstem Yazısı
İhale Listesi
Teknik Şartname

 2022 Yılı  Çocuk Ameliyathanesi 5 Adet Tıbbi Cihazın Tek Seferlik Bakım - Onarım İşi (Son Teklif Tarihi : 17.08.2022)

Ayhan ZOR
 

 03125526000
Dahili:771153
Fiyat İstem Yazısı 
İhale Listesi
Teknik Şartname
 2022 Yılı Çocuk Hastanesi, Göz Ameliyathanesi, Odyoloji Ünitesi 11 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi (Son Teklif Tarihi: 10/08/2022)İzzet DEMİR   03125526000  
Dahili:771145
 Fiyat İstem Yazısı
İhale Listesi
Teknik Şartname
 2022 Yılı Çocuk Hastanesi Elektro Fizyoloji /Eps Sistemleri, Elektro Fizyoloji Çalışma Sistemi (İntrakardiyak Eps) İhalesi 
(6428 Sayılı Kanuna Göre)  Son Teklif Tarihi:05/08/2022)
Elvan KOÇAK 03125526000
Dahili:771136
 Fiyat İstem Yazısı
İhale Listesi
Teknik Şartname
2022 Yılı 1 Kalem Dengeli Tuz Solüsyonu İhalesi  İhalesi (Son Teklif Tarihi: 05/08/2022) İzzet DEMİR  03125526000  
Dahili:771145
 Fiyat İstem Yazısı
İhale Listesi
Teknik Şartname
 2022 Yılı Tıbbi Onkoloji Birimi 1 Kalem Magazinlik  Geniş Mavi İhalesi (Son Teklif Tarihi: 05/08/2022) İzzet DEMİR  03125526000  
Dahili:771145
 Fiyat İstem Yazısı
İhale Listesi
Teknik Şartname
 2022 Yılı Tansiyon/ Kan Basınç Holter Cihazı Alımı (Son Teklif Tarihi: 04/08/2022)Tülin
EROĞLU 
  03125526000
Dahili:771150
 Fiyat İstem Yazısı
İhale Listesi
Teknik Şartname
 2022 Yılı Termal Yazıcı Alımı (Son Teklif Tarihi: 05/08/2022)Miraçnur
ŞENGÜL 
 03125526000
Dahili:771146
Fiyat İstem Yazısı
İhale Listesi
Teknik Şartname
 2022 Yılı Refakatçi Koltuğu İhalesi  Fatma DEMİRBAŞ  03125526000
Dahili:771140
Fiyat İstem Yazısı
İhale Listesi
Teknik Şartname
 2022 Yılı Çocuk Hastanesi 2 Kalem Ekokardiyografi Probu İhalesiH.ŞİMŞEK 03125526000 
Dahili:771141
Fiyat İstem Yazısı
İhale Listesi
Teknik Şartname
 2022 yılı 1 Kalem Bebek Arabası Alımı İşi (Son Teklif Tarihi: 01/08/2022)
 İzzet DEMİR  03125526000  Dahili:771145Fiyat İstem Yazısı
İhale Listesi
Teknik Şartname
2022-2023 Yılı 2 Kalem Set Karşılığı Cihaz Kiralama  İhalesi (Son Teklif Verme Tarihi:23.07.2022)
 Adem DEPEDELEN 03125526000
Dahili:771148
Fiyat İstem Yazısı
İhale Listesi
Teknik Şartname
2022-2023 Yılı 192 Adet Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Periyodik Bakım ve Onarım Hizmet (12 Aylık) İhalesi (Son Teklif Verme Tarihi 22/07/2022)Gökhan DOĞANÖZ  3125526000
Dahili:771149
Fiyat İstem Yazısı
İhale Listesi
Teknik Şartname 
2022 Yılı 78 Adet Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Tek Seferlik Bakım ve Onarım Hizmeti İhalesi
(Son Teklif Verme Tarihi 22/07/2022)
Gökhan DOĞANÖZ  3125526000
Dahili:771149
Fiyat İstem Yazısı
İhale Listesi
Teknik Şartname
 2022 Yılı Göz Kliniği 45 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi  Fatma DEMİRBAŞ  03125526000
Dahili:771140
Fiyat İstem Yazısı 
Revize İhale Listesi
Revize Teknik Şartname
 2022 Yılı 1 Kalem Solunum Fonksiyon Cihazı AlımıE. EGİN  03125526000
Dahili:771152
 Fiyat İstem Yazısı
İhale Listesi
Teknik Şartname
2022 Yılı Göz Kliniği, Endoskopi Ünitesi ve Çocuk Hastanesi 13 Kalem Sarf Malzeme İhalesi Fatma DEMİRBAŞ  03125526000
Dahili:771140
 Fiyat İstem Yazısı
Revize İhale Listesi
Revize Teknik Şartname
 2022 yılı 15 kalem rigit urs'lerin tek seferlik bakım-onarım i̇halesi (Son Teklif Tarihi: 14/06/2022) İzzet DEMİR03125526000 Dahili: 771145 Fiyat İstem Yazısı
İhale Listesi
Teknik Şartname
 2022 Yılı KBB Ameliyathanesi 24 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi  (Son Teklif Tarihi: 16/06/2022)Ayhan ZOR   03125526000
Dahili:771153
 Fiyat İstem Yazısı
İhale Listesi
Teknik Şartname
 2022 Yılı  Anestezi, Kadın Doğum, Kalp Damar, Göğüs Hastalıkları, Genel Cerrahi ve GEC Kliniği 13 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesiE. EGİN   03125526000
Dahili:771152
 Fiyat İstem Yazısı
İhale Listesi
Teknik Şartname

  2022 Yılı 16 Kalem Tıbbi Cihaz ve 5 Kalem Demirbaş Malzeme İhalesi   

Adem DEPEDELEN 

 312 552 6000
Dahili:771148

Fiyat İstem Yazısı
Teknik Şartnameler
İhale Listesi

 2022 Yılı Genel Hastane ve Onkoloji Hastanesi 16 Kalem Tıbbi Cihaz ve 5 Kalem Demirbaş Malzeme İhalesi 

Dursun KALKAN

 312 552 60 0
Dahili: 771151

Fiyat İstem Yazısı
Teknik Şartname - Değişiklik Sonrası
İhale Listesi

 2022 Yılı 19 Kalem Tıbbi Cihaz ve 11 Kalem Demirbaş Malzeme İhalesi  

 Fatma DEMİRBAŞ

312 552 60 00
Dahili:771138

Fiyat İstem Yazısı
Yeni Teknik Şartname
İhale Listesi

 2022 Yılı 22 Kalem Tıbbi Cihaz ve 8 Kalem Demirbaş Malzeme İhalesi  

Tülin
EROĞLU

312 552 60 00
Dahili:771150 

Fiyat İstem Yazısı
Revize Şartname
İhale Listesi

 2022 Yılı Üroloji, Yanık Tedavi Merkezi, GEC, Genel Cerrahi, KDC ve Kadın Doğum Kliniği 94 Kısım 2076 Kalem Cerrahi Alet İhalesi  (Son Teklif Tarihi 27/12/2021)

 Ömer TEKİN

552 60 00
Dahili:771149

Fiyat İstem Yazısı
Teknik Şartname
İhale Listesi

2022 Yılı Ortopedi ve Travmatoloji, KBB, Çocuk Cerrahi,Çocuk Üroloji ve Çocuk Yanık Kliniği 53 Kısım 2041 Kalem Cerrahi Alet İhalesi (Son Teklif Tarihi 27/12/2021)

 Nazife KARATEPE

312 552 60 00
Dahili:771139

Fiyat İstem Yazısı
Yeni Teknik Şartname
Yeni İhale Listesi
T.C. Sağlık Bakanlığı

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürlüğü

Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği

İletişim: ankarash.ihale@saglik.gov.tr

0 312 552 60 00 Dahili: 771143-771138-771142-771150-771151