T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara Şehir Hastanesi

Gastroenteroloji Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021

Gastroenteroloji  • IMG_5975.JPG
  • IMG_5971.JPG
  • IMG_5978.JPG
  • IMG_5983.JPG
  • IMG_5980.JPG

Ankara Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği 07/02/2019 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır. Ankara Atatürk Hastanesi, Ankara Numune Hastanesi ve Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji kliniklerinin doktorlarının Şehir Hastanesi bünyesinde birleşmesiyle oluşmuştur. Kliniğimizde genel hastanede ayaktan poliklinik hizmetleri gerekli durumlarda yataklı serviste hizmet sunulmaktadır. Genel hastane binasındaki polikliniklerde diğer polikliniklerden istenilen konsültasyon istekleri de değerlendirilmektedir. Ayrıca Onkoloji Hastanesi binasında karaciğer nakil polikliniği hizmeti verilmekte ve gerekli durumlarda bu hastaların tedavisi için yataklı serviste hizmet sunulmaktadır. Ayrıca özel hastalık poliklinikleri olarak Hepatoloji ( karaciğer Hastalıkları), Inflamatuar barsak hastalıkları ve pankreas hastalıkları polikliniklerinde hasta değerlendirilmektedir.

Klinik ve poliklinik hizmetleri toplam
8 profesör
11 doçent
2 Öğretim görevlisi uzman
7 Gastroenteroloji uzmanı
11 dahiliye uzmanı, yandal asistanı tarafından yürütülmektedir.
Tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar;

Gastroenteroloji bölümü özefagus ( yemek borusu) mide ve bağırsak hastalıkları, karaciğer, safra kesesi ve safra yolları, pankreas hastalıkları ile ilgilenir.
Gastroenteroloji Kliniğinde Yapılan İşlemler:

Üst Gastrointestinal sistem endoskopisi ( yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağı değerlendirmesi)
PEG ( perkutan endoskopik gastrostomi (beslenme tüpü yerleştirilmesi)
Alt gastrointestinal sistem endoskopisi ( kolonoskopi) ( kalın bağırsak değerlendirmesi)
Çift balon enteroskopi( ince bağırsak değerlendirmesi)
Endoskopik Ultrasonografi ( yemek borusu, mide, pankreas ve safra yollarındaki lezyonların değerlendirilmesi)
Anorektal endosonografi ( kalın bağırsak çıkışındaki fistül veya kitlelerin değerlendirilmesi)
Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatikografi (ERCP) ( safra yolu ve pankreas kanalındaki taş veya kitleye bağlı tıkanıklıkların tanı ve tedavisi)
Karaciğer biyopsisi
Motilite laboratuarı ( özefagus manometre, özefagus phMetre, anorektal manometre)
Gastroenteroloji Kliniğinde Yapılan Özellikli İşlemler:


İleri terapötik ERCP (anatomisi değişmiş hastalarda ERCP, kistogastrostomi, nekrozektomi, papillektomi vb)
İleri terapötik Endosonografi (kistogastrostomi, nekrozektomi, kist sıvısı örneklemeleri)
Terapötik double balon enteroskopi
Endoskopik mukozal rezeksiyon ( EMR)
Endoskopik submukozal diseksiyon (ESD)
GIS darlıklarda buji ve balon dilatasyonu
PEG ve PEJ uygulaması
Narrow Band Imaging (NBI)
Bölüme Bağlı Üniteler:


Genel hastane B1 katında toplam 6 poliklinik, 2 Inflamatuar Barsak Hastalıkları polikliniği, 2 Hepatoloji Polikliniği, 1 Pankreas polikliniği bulunmaktadır.
Genel hastane (MH1) 6. Katta yataklı serviste toplam 66 yatak
Onkoloji Hastanesinde (MH6) karaciğer transplantasyon polikliniği ve aynı binada 21 yataklı servis
Gastroenteroloji Endoskopi Ünitesi içinde üst GIS endoskopi, alt GIS endoskopi odaları, Endosonografi, Ultrasonografi ve karaciğer biyopsisi ünitesi, ERCP ve motilite laboratuarı
Nasıl Muayene Olurum?


Hastanemizin Gastroenteroloji polikliniğine muayene için başvuru iki şekilde yapılabilir: Ayaktan randevu almaksızın başvuru (hastanedeki bankolardan sıra numarası alarak)

Randevu sistemi ile başvuru (Randevular telefonla ya da internet üzerinde alınabilir. Telefonla randevu için 182 numaralı telefon aranabilir. İnternet üzerinden randevu Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden açılan sayfadaki yönlendirmeler takip edilerek alınabilir).

Kliniğimize 18 yaş ve üzeri hastaların kabulü yapılmaktadır.


NOT: Gastroenteroloji dahiliyenin bir yandalı olduğundan hastaların randevu sistemi ile başvurabilmesi için yeşil listeye (gastroenteroloji ya da dahiliye uzmanı tarafından) eklenmiş olması gerekmektedir.

Muayene olan hastalardan yatarak tetkik ve tedavisi uygun görülen hastalar yatak durumuna ve hastanın aciliyetine göre ya hemen yataklı servise yatırılır ya da sekreter ile iletişime geçerek randevu listesine yazdırılır. Randevu listesine alınan hastalar servis sekreteri tarafından yatak durumu uygun olduğunda servise yatış için çağrılır.

ÖNEMLİ : Pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı talimatları doğrultusunda ayaktan hasta başvurularında sadece MHRS ile hasta kabulü yapılmaktadır.


Paylaş