T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara Şehir Hastanesi

COVİD-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ SEMPOZYUMU Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2021

COVİD-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ SEMPOZYUMU


“Covid-19 Pandemisinde Sağlık Bakim Hizmetleri Yönetimi” konulu sempozyum 23 Haziran 2021 tarihinde Ankara Şehir Hastanemizde gerçekleşti.

Sempozyuma başkanlık yapan Koordinatör Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Garibe Adıgüzel ve Koordinatör Başhekim Öğretim Üyesi Dr. Aziz Ahmet Surel’in açılış konuşmaları ile başlayan program, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Bakım Hasta Hizmetleri ve Eğitim Daire Başkanı Bilgen Bağcı Aydın’ın çevrimiçi katılım ile yaptığı konuşmasıyla devam etti.


Sempozyum Başkanı Koordinatör Sağlık Bakim Hizmetleri Müdürümüz Garibe Adıgüzel, “Ülkemizin de içinde yer aldığı 191 ülkeden gelen verilerle oluşturulan 2020 Dünya Hemşirelik Durum Raporu ile 21. yüzyılın sağlık hedeflerine ulaşılmasında hemşirelerin daha etkili hale getirilmesi için güçlendirilmeleri gerekliliği vurgulanmıştır. Bu nedenle de hemşire iş gücü yaratılmasına ve ön görülen eksikliklerin giderilmesine, hemşirenin karar alma süreçlerinde etkili rol almasına, liderlik pozisyonlarında daha fazla hemşireye yer verilmesine, hemşirelik eğitiminin iyileştirilmesine ve lisans düzeyinde olmasına yönelik yatırımlar yapılması için tüm hükümet ve paydaşlara çağrıda bulunulmuştur” ifadelerini kullandı.

Ankara Şehir Hastanesi olarak bir aile gibi çalıştıklarının altını çizen Adıgüzel, “Ankara Şehir Hastanesi ailesi olarak dünyanın en büyük ve gelişmiş sağlık kuruluşlarından biri olmanın bilinciyle, en iyi sağlık hizmetini, zamanında, sürdürülebilir, etkili, verimli ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sürdürmeye çalışıyoruz. Ayrıca, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinden taviz vermeden sunmak, bilimsel araştırmalar, sağlık teknolojisi ve tıp eğitimine öncülük ederek sağlığın sürekli gelişimine imkan sağlamak ve yaşamın zenginleşmesine katkıda bulunmak misyonumuz ile görev yapmaktayız” şeklinde konuştu.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sevil Serin, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanı Sultan Oğraş ile Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanlarının katılım sağladığı sempozyum beş farklı oturumda gerçekleştirildi.

Covid-19 Pandemisinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Covid-19 Pandemisinde Acil Servis Yönetimi ve Organizasyonu, Covid-19 Pandemisinde Yoğun Bakim Hemşireliği, Covid-19 Pandemisinde Gebe Takibi, Covid-19 Pandemisinde Doğum Süreci, Covid-19 Pandemisinde Pediatri ve Yenidoğan Yönetimi, Covid-19 Pandemi Sürecinin Kalp Damar Hastanesi Sağlık Bakim Hizmetlerine Yansımaları, Covid-19 Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Pandemi Döneminde Onkoloji Hastalarının Yönetimi, Pandemi Döneminde Covid-19 Dışı Hasta Yönetimi ve Covid-19 Aşı Uygulamaları ve Süreç Yönetimi başlıklı konuların ele alındığı sempozyumda, Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Terzioğlu da Covid-19 Sürecinde Sağlık Sistemlerinin Zorluklarının Üstesinden Gelebilme Kapasitelerinin Geliştirilmesi ve Sağlık Profesyonellerinin Güçlendirilmesi konulu bir sunum yaptı.

Zoom üzerinden de katılım sağlanabilen ve çevrimiçi olarak yayınlanan programın kapanış bölümünde hastane çalışanlarının yer aldığı video gösterisi sergilendi.


 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (1).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (2).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (3).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (4).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (5).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (6).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (7).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (8).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (9).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (10).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (11).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (12).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (17).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (13).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (14).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (15).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (16).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (18).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (19).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (20).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (21).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (22).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (23).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (24).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (25).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (26).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (27).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (28).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (29).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (30).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (31).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (33).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (35).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (0).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (36).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (37).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (38).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (39).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (40).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (41).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (42).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (43).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (44).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (45).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (46).JPG
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (47).JPG
Paylaş