Özgeçmiş
07 Eylül 2022

Adı Soyadı : Meltem Dalyan
Ünvan : Tıp Doktoru, Prof.Dr
E-posta : meltemaras200@yahoo.com
Telefon : +903125526000
Bölüm : Beyin Hasarı Kliniği
Yabancı Dil : İngilizce
Özel İlgi Alanları : Onkolojik rehabilitasyon, lenfödem rehabilitasyonu, meme kanseri rehabilitasyonu, inme rehabilitasyonu, nörolojik rehabilitasyon, ağrı tanı ve tedavisi, spastisite tedavisi ve integratif tıp


Türk Eğitim Derneği Ankara Kolejini ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Uzmanlık eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında tamamladı. Uzmanlık eğitimi sonrasında Sağlık Bakanlığı Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzman doktor olarak çalıştı, aynı hastaneye 2001 yılında klinik şef yardımcısı, 2011 yılında eğitim görevlisi olarak atandı, 2013 yılında Algoloji yan dal uzmanlık hakkını kazandı.

Dr. Meltem Dalyan 2002 yılında doçent ünvanını aldı, 2017 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında profesör ünvanını aldı.

Uzmanlık Sonrası Eğitim:

FTR Uzmanı Dr., Uzmanlık Sonrası Eğitim, Doktora sonrası Eğitim;

University of Washington, Seattle, WA, ABD

Northwest Spinal Cord Injury Model System

Postdoctoral Research Training Program

Nörolojik Rehabilitasyon

Spinal Kord Yaralanması Rehabilitasyonu Elektrodiagnostik Tıp, Elektronöromiyografi

1995-1997 (18 ay)

FTR Uzmanı Dr., Uzmanlık Sonrası Eğitim, TC. Sağlık Bakanlığı Yurtdışı Eğitim Bursu;

Kanser Rehabilitasyonu Eğitim Programı

Meme Kanseri Rehabilitasyonu
Lenfödem ve Tedavisi, Dekonjestif Tedavi

Fox Chase Cancer Center, Rehabilitation Medicine Department
University of Pennsylvania Cancer Center, Kanser Rehabilitasyonu Programı

Meme Kanseri Merkezi

Moss Rehabilitation Hospital, Philadelphia, Pennsylvania, ABD

2000-2001 (6 ay)

Birçok uluslarası, ulusal dergide hakemlik yapmaktadır. Uzmanlık alanında yaptığı ulusal ve uluslararası yayınlara 1000’in üzerinde atıf almıştır. Anadolu Lenfödem Derneği kurucu üyesi olup halen aynı derneğin yönetim kurulunda bulunmaktadır. Lenfödem rehabilitasyonu, meme kanseri rehabilitasyonu, onkolojik rehabilitasyon alanlarında yurtdışında almış olduğu eğitim sonrası benzeri klinikleri kurmuş ve bahsedilen alanların ülkemizde pratik ve akademik olarak tanınmasında, gelişmesinde önemli katkılarda bulunmuştur. Bu alanlarda çok sayıda eğitim, kurs vermiş, akademik yayınlar ve tez danışmanlıkları yapmıştır.

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği, Omurilik Hastalıkları Derneği, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği üyesidir.