10 Mayıs Psikologlar Günümüz vesilesiyle tüm psikologlarımızın gününü tebrik eder, saygı ve sevgilerimizi sunarız
10 Mayıs 2022

Psikologlar Günü Twitter.png

Sevgili Ankara Şehir Hastanesi Ailesi;


Biz psikologlar multidisipliner anlayışla, doğrudan ruh sağlığı hizmeti verilen psikiyatri, adli psikiyatri, çocuk psikiyatrisi alanlarında olduğu kadar, kadın sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi ve rehabilitasyon, onkoloji, nöroloji-ortopedi, kalp damar, geriatri gibi birçok alanda hizmet vermekteyiz.

Herbirimiz bir psikolog olmanın sorumluluğu içinde bilgi, beceri, deneyim ve ciddi emek veriyor, hastalarımıza koşulsuz olumlu bakış açımızla, sabrımızla, saygı ve derin hoşgörümüzle, mesleğimizi icra ediyor, her daim öğrenmeye, eğitimimize yüksek özenle devam ediyoruz.

Hastanemizde çalışma ekibimizin yönlendirmesi ile ruh sağlığını destekleyici, psikolojik değerlendirme ölçekleri ve görüşme teknikleri kullanarak uzmanlık alanlarımıza göre poliklinik ve klinik hizmetlerinde aile, çocuk/ergen ve yetişkin ile yapılan bireysel görüşmeler yaparak tedavi ekibinin parçası olarak görev yapmaktayız.

Ankara Şehir Hastanesi Psikologları olarak mesleki sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığımızı, etik ilkelere bağlı çalışmayı amaç edindiğimiz bilinmelidir. Karşılaştığımız türlü zorluklara rağmen yılmadan, azimle mesleğimizi adıyla ve anlamıyla yaşamayı kendimize görev edinmekteyiz.

10 Mayıs Psikologlar Günümüz vesilesiyle tüm psikologlarımızın gününü tebrik ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Dilek GIRBALAR
Sorumlu Psikolog