Gastroenteroloji Cerrahi


  • GASTROENTEROLOJİ CERRAHİ KLİNİĞİ MANŞET.JPG
  • GASTROENTEROLOJİ CERRAHİ KLİNİĞİ (1).JPG
  • GASTROENTEROLOJİ CERRAHİ KLİNİĞİ (2).JPG

Kliniğimizde Karaciğer safra yollar ve pankreas cerrahisi ve her türlü gastrointestinal benign lezyonlar ve malignite cerrahisi açık, kapalı(laparoskopik, Endoskopik veya Robotik) olarak uygulanabilmektedir.

Belli başlı yapılan ameliyatlar:

Açık/ ROBOTİK/ Laparoskopik Distal Pankreatektomi

Açık/ ROBOTİK/ Laparoskopik Whipple (Pankreatikoduodenektomi)

Açık/ ROBOTİK/ Laparoskopik Gastrik kanser cerrahisi

Açık/ ROBOTİK/ Laparoskopik Kolon ve rektum kanser cerrahisi

Açık/ ROBOTİK/ Laparoskopik Özefagus kanser cerrahisi

Hepatektomi(Sağ/sol)

Transanal Operayonlar....

Ayrıca İleri Endoskopik İşlemler
Belli başlı yapılanlar:

Peroral Endoskopik Myotomy (POEM),

Endoskopik mukozal disseksiyon (EMR

Endoskopik submukozal disseksiyon (ESD)

Submucosal Tunnelli endoskopik mukozal rezeksiyon(STER)

Laparoskopİ yardımlı endoskopik rezeksiyonlar

Kliniğimizde Karaciğer transplantasyon ünitesi mevcut olup Karaciğer canlı ve kadavra nakli uygulanmaktadır.

ÖNEMLİ : Pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı talimatları doğrultusunda ayaktan hasta başvurularında sadece MHRS ile hasta kabulü yapılmaktadır.

Gastroenteroloji Cerrahisi Doktorlarımız18 Ocak 2022