Gastroenteroloji Cerrahi

Kliniğimizde Karaciğer safra yollar ve pankreas cerrahisi ve her türlü gastrointestinal benign lezyonlar ve malignite cerrahisi açık, kapalı(laparoskopik, Endoskopik veya Robotik) olarak uygulanabilmektedir.


Belli başlı yapılan ameliyatlar:

Açık/ ROBOTİK/ Laparoskopik Distal Pankreatektomi Açık/ ROBOTİK/ Laparoskopik Whipple (Pankreatikoduodenektomi) Açık/ ROBOTİK/ Laparoskopik Gastrik kanser cerrahisi Açık/ ROBOTİK/ Laparoskopik Kolon ve rektum kanser cerrahisi Açık/ ROBOTİK/ Laparoskopik Özefagus kanser cerrahisi Hepatektomi(Sağ/sol) Transanal Operayonlar.... Ayrıca İleri Endoskopik İşlemler


Belli başlı yapılanlar:

Peroral Endoskopik Myotomy (POEM), Endoskopik mukozal disseksiyon (EMR Endoskopik submukozal disseksiyon (ESD) Submucosal Tunnelli endoskopik mukozal rezeksiyon(STER) Laparoskopİ yardımlı endoskopik rezeksiyonlar Kliniğimizde Karaciğer transplantasyon ünitesi mevcut olup Karaciğer canlı ve kadavra nakli uygulanmaktadır.

Gastroenteroloji Cerrahisi Doktorlarımız31 Ocak 2022