Göz Hastalıkları


Bölüm Hakkında Genel Bilgi :

Ankara Şehir Hastanesi Göz Kliniği; Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği ve Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniğinin birleşmesi ile kurulmuştur. Kliniğimiz bir referans merkezi olarak hizmet vermekte; akademik ve tecrübeli kadrosuyla, gözün tüm segmentlerini ilgilendiren, sık veya nadir görülebilen her türlü göz hastalığının ileri düzeyde teşhis ve tedavisine imkan sunmaktadır. Ayrıca yurtdışından da hasta kabulü yapan uluslararası bir merkezdir. 


Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

Erişkin ve çocuk hastalarda çok geniş kapsamda göz hastalıklarının tanısı konmakta ve tedavi edilmektedir. 

Bunların arasında; 
Görme bozuklukları, 
Katarakt tanı ve tedavisi, 
Glokomun erken tanısı ve takibi ile tıbbi ve cerrahi tedavileri, 
Retina hastalıkları tanı ve tedavileri (yaşa bağlı makula dejenerasyonu ya da sarı nokta hastalığı, kalıtsal retina hastalıkları, retina damar tıkanıklıkları, diyabetik retinopati, retina dekolmanı, vitreus hastalıkları), göz içi ilaç uygulamaları, 
Kornea hastalıkları (keratokonus tanı ve tedavisi, kornea transplantasyonu, skleral lens dahil kontakt lens uygulamaları, kuru göz tanı ve tedavisi, alerjik göz hastalıkları, kornea enfeksiyonları), 
Çocukluk çağı ve erişkin göz kaymaları (şaşılık takip ve cerrahi tedavisi, ambliyopi yani göz tembelliği tedavisi, botox uygulamaları), 
Nörooftalmolojik hastalıklar, optik sinir hastalıkları tanı ve tedavisi, 
Üvea hastalıkları (Behçet hastalığı, üveitler, koroiditler tanı ve tedavileri), 
Oküloplastik yaklaşımlar (göz kapağı düşüklükleri, kapak tümörleri, kozmetik kapak cerrahileri), 
Doğuştan ve sonradan gelişen göz yaşı kanal tıkanıklıklarının tanı ve tedavileri sayılabilir.

Klinik hangi hastalıklara bakar? :


Görme bozuklukları, katarakt, erişkin ve konjenital glokom, şaşılık, keratokonus, kuru göz, göz alerjileri, göz enfeksiyonları, göz kapağı düşüklükleri, retina dekolmanı, maküla (sarı nokta) hastalıkları, diyabetik retinopati, göz tembelliği, optik sinir hastalıkları, Behçet hastalığı, üveitler, göz kapağının kozmetik bozuklukları, göz kapağının kasılmaları (blefarospazm), göz kapağı ve göz içi tümörleri, göz yaşı kanal tıkanıklıkları 

Özellikli İşlemler: 


Kornea nakli (tam kat ve lameller DALK, DMEK, PDEK kornea cerrahileri) 
Keratokonus tanı ve tedavi merkezi (çapraz bağlama, skleral lens uygulamaları, cerrahi tedavilerin hepsini içerir) 
Limbal kök hücre nakli (hastanın kendisinden, yakınlarından ve kadavradan) 
Amniyon zar uygulamaları 
Katarakt cerrahisi ile beraber (MIGS) glokom mikro implant uygulamaları 
Argus II retinal protez uygulamaları 
Keratoprotez ile birlikte yapılanlar dahil tüm güncel vitreoretinal cerrahi işlemler 
Elektrofizyolojik test uygulamaları (VEP, ERG, EOG v.b.) 
Göz kapağına ve şaşılıkta botox (Botulinum toksin A) uygulamaları 
Konjenital glokom cerrahisi 
Glokomda seton (valvli drenaj implantı) cerrahisi

Bölüme Bağlı Üniteler :


Retina Birimi 
Katarakt Birimi 
Kornea Birimi (Keratokonus Birimi) 
Glokom Birimi 
Şaşılık Birimi 
Nörooftalmoloji Birimi 
Üvea Birimi 
Okuloplasti Birimi 
Kontakt Lens Birimi 
Göz Bankası 
Elektrofizyoloji bölumu


Nasıl Muayene Olurum:

İnternet üzerinden veya 182 numaralı telefon aranarak MHRS randevusu alınabilir. Randevu alamayan hastalar, MH1 Bloğu B1 katı Göz Polikliniğine başvurduklarında, acil hastalara öncelik tanınarak, hasta yoğunluğunun izin verdiği ölçüde sıra alarak muayene olabilirler.

ÖNEMLİ : Pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı talimatları doğrultusunda ayaktan hasta başvurularında sadece MHRS ile hasta kabulü yapılmaktadır.


Prosedürler:

Refraktif katarakt cerrahisi 
Kornea nakli (Tam kat ve lameller DMEK, DALK, PDEK) 
Çapraz bağlama uygulamaları 
Vitrektomi ameliyatları 
Retina lazer uygulamaları (Pascal lazer) 
Retina dekolmanı ameliyatları 
Argus II Retinal implant uygulamaları 
Glokom cerrahisi (Erişkin ve çocuk glokom cerrahileri, lazer cerrahileri, MIGS uygulamaları, seton cerrahisi) Şaşılık ameliyatları (Transpozisyon ameliyatları, nistagmus cerrahisi) 
Göz kapağı ve orbita ameliyatları (Göz kapağı duşukluğu, şekil bozuklukları, Graves orbitopati, tümör ameliyatları) 
Botox uygulamaları 
Tanısal ve tedavi amaçlı göz içi enjeksiyonları 
Travma cerrahisi (keratoprotezle vitrektomi dahil) 
Kontakt lens uygulamaları (Torik, presbiyopik, skleral lens, keratokonus lensleri) 
Göz yaşı kanal tıkanıklıkları açılması 
Amnion zar uygulamaları

Adres ve Dahili Numara:

Ankara Şehir Hastanesi Üniversiteler Mahallesi Bilkent Cad. No:1 Çankaya/ANKARA
Telefon: (0312) 552 60 00 / 
MH1 Blok, B1 katında poliklinik, MHC Göz Birimleri

Göz Hastalıkları Kliniği Doktorlarımız

18 Ocak 2022