2023 Yılı 10 Kalem Tıbbi Cihaz İhalesi (6428 Sayılı Kanuna Göre 15/12/2023 - Saat:10.30)
08 Aralık 2023


2023 Yılı 10 Kalem Tıbbi Cihaz İhalesi (6428 Sayılı Kanuna Göre 15/12/2023 - Saat:10.30)


İKN:2023/1170794

İlgili Memur ve Telefon

Adem DEPEDELEN
0312 552 60 00 - Dahili:771140

İhale Tarihi ve Saati

15/12/2023 Saat:10.30

İhale Dokümanı

Dokümanı görmek için  İhale Dökümanı

Zeyilnameler

Zeyilnameyi Görmek İçin ZEYİLNAME

Gelen Teklifler


Teknik Değerlendirme


Karar


Karar Bildirim Tarihi ve Usulü


İtiraz


Sözleşmeye Davetler