2024 Yılı 19 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi (19/01/2024 - Saat:10:30)
29 Şubat 2024

2024 Yılı 19 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi (19/01/2024 Saat:10.30)


İKN:2023/1427709

İlgili Memur ve Telefon

Muhsine ERKOÇ AŞÇI
0 312 552 60 00 - Dahili:772042

İhale Tarihi ve Saati

19/01/2024 - 10:30

İhale Dokümanı

Dokümanı görmek için TIKLAYINIZ.

Zeyilnameler


Gelen Teklifler

 Teklifleri görmek için TIKLAYINIZ

Teknik Değerlendirme

Teknik değerlendirme tamamlandı.

Karar

Kararı görmek için TIKLAYINIZ.

Karar Bildirim Tarihi ve Usulü

Kesinleşen İhale Kararı 23.02.2024 tarihinde EKAP üzerinden firmalara tebliğ edildi.

İtiraz


Sözleşmeye Davetler