Ankara Bilkent ve Etlik Şehir Hastaneleri Cerrahi Toplantıları “Sindirim Sistemi Anastomoz Kaçaklarına Yaklaşım” konulu toplantı hastanemizde gerçekleşti.
30 Ocak 2024

Ankara Bilkent ve Etlik Şehir Hastaneleri Cerrahi Toplantıları “Sindirim Sistemi Anastomoz Kaçaklarına Yaklaşım” konulu toplantı hastanemizde gerçekleşti.

Toplantı, Koordinatör Başhekimimiz Doç. Dr. Aziz Ahmet Surel, Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı Cerrahi Onkoloji Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik ve Genel Cerrahi Kliniği ve Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniğimizin Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı'nın açılış konuşmaları ile başladı.

Toplantıya katılanlara bilgilendirme sunumu hastanemiz Genel Cerrahi ve Gastroentoloji Cerrahisi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı ve Etlik Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Melih Akıncı’nın takdimleriyle sürdü.

Hastanemiz Genel Cerrahi ve Gastroentoloji Cerrahisi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı “Özofagogastrik Anastomoz Kaçaklarının Tanınması ve Yöntemi”

Hastanemiz Gastroenteroloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Ödemiş ”Obezite Kaçaklarında Cerrahi Dışı Tedavi Yöntemleri”

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Türk HPB Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kerem  “Pankreas Anastomoz Kaçaklarının Tanınması ve Yöntemi”

Hastanemiz Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadettin Er “Rektum Anastomoz Kaçaklarının Tanınması ve Yöntemi” Sunumu ile tüm konuşmacılar sunumlarını gerçekleştirdiler.

Panel, katılımcılardan gelen sorular ve katkılar bölümü ile devam etti.


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
 • 5
 • 7
 • 10
 • 9
 • 8
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23