Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle hastanemizde, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kliniğimizin koordinasyonunda bilimsel bir panel gerçekleştirildi.
03 Nisan 2024

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle hastanemizde, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kliniğimizin koordinasyonunda bilimsel bir panel gerçekleştirildi.

Günün anlam ve önemi ile ilgili açılış konuşmalarını, Çocuk Hastanemizin Başhekimi Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu gerçekleştirirken, Otizm spektrum bozukluğunun farkındalığını artırmak ve toplumu bilgilendirmek, Otizm konusunda bilimsel bir platform sağlamak ve toplumda duyarlılık oluşturmak adına önemli bir başlangıç noktası oluşturduklarını dile getirdiler ve bu alanda emek veren tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ilettiler.

Panelde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Ebru Kültür “Otizm Özelliklerine Kategorik ve Boyutsal Yaklaşım”, Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünden Doç. Dr. Meral Çilem Ökçün Akçamuş “Otizmde Erken Müdahale Yaklaşımları”, ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kliniğinden Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Ekici ise “Otizmde Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilerin Kullanımı” konulu sunumlar gerçekleştirdiler.

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), belirtileri yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluktur. Nedeni halen bilinmemekle birlikte genetik faktörler ile çevresel faktörlerin rolü olduğu düşünülmektedir. Son araştırmalara göre her 36 çocuktan birinde OSB görülmektedir. Sözel iletişim ve göz teması kurma, jest ve mimik kullanımı gibi sözel olmayan iletişimde zorluk, sınırlı ve tekrarlayıcı ilgi ve hareketler, sosyal becerilerde kısıtlılık gibi belirtilerle seyreder. Tedavide erken tanı çok önemlidir.


 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11