2024 Yılı 1 Kalem İlaç İhalesi (25/04/2024 - Saat:10:30)
13 Mayıs 2024

2024 Yılı 1 Kalem İlaç İhalesi (25/04/2024 - Saat:10:30)


İKN:2024/512681

İlgili Memur ve Telefon

Sema SANÇAR
0312 552 60 00 - Dahili: 771137

İhale Tarihi ve Saati

25.04.2024 Saat:10.30

İhale Dokümanı

İhale Dokümanını Görmek İçin Tıklayınız

Zeyilnameler

---

Gelen Teklifler

Gelen Teklifleri Görmek içinTIKLAYINIZ

Teknik Değerlendirme

Teknik Değerlendirme tamamlandı.

Karar

Kararı görmek için Tıklayınız

Karar Bildirim Tarihi ve Usulü

Kesinleşen İhale Kararı 30.04.2024 tarihinde EKAP üzerinden firmalara tebliğ edildi.
 İtiraz
 ---

Sözleşmeye Davetler

Sözleşmeye Davet 06/05/2024 tarihinde EKAP üzerinden firmaya tebliğ edilmiştir.