Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniğimizin ev sahipliğinde “Boğmaca Hastalığı ve Ülkemizdeki Güncel Durum” konulu bilimsel toplantı düzenlendi.
25 Nisan 2024

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniğimizin ev sahipliğinde “Boğmaca Hastalığı ve Ülkemizdeki Güncel Durum” konulu bilimsel toplantı düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Mikrobiyoloji Kliniğimizin İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Bedia Dinç, boğmaca hastalığının ülkemizdeki güncel durumunu ve hastanemizde uygulanan tedavi yöntemlerinden bahsetti. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Kliniği’nden Doç. Dr. Yasemin Özsürekci ise boğmaca konusunda kapsamlı bir bilgi sunumu gerçekleştirdi. Hastalığın etyolojisi, epidemiyolojisi ve klinik seyri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantının ikinci konuşmacısı Prof. Dr. Nilay Çöplü, “Boğmaca Tanısında Laboratuvarın Rolü” başlıklı sunumunda, laboratuvar testlerinin boğmaca tanısındaki önemini vurguladı. Tanısal yöntemlerin hassasiyeti ve spesifikliği üzerine detaylı bilgiler paylaştı.

Ankara’daki Mikrobiyoloji alanında önde gelen akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen bilimsel toplantıda, son dönemde artan boğmaca vakalarının değerlendirilmesi ve bu hastalığa karşı etkili mücadele stratejileri üzerine önemli tartışmalar yapıldı.


  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10