İdari ve Mali İşler Müdürlüğümüz tarafından, Batı Döner Sermaye Muhasebe Müdürlüğü ile Satınalma, Mutemetlik, Tahakkuk ve Depo süreçleri ile bir çok konuların görüşüldüğü toplantı hastanemizde gerçekleştirildi.
07 Haziran 2024

İdari ve Mali İşler Müdürlüğümüz tarafından, Batı Döner Sermaye Muhasebe Müdürlüğü ile Satınalma, Mutemetlik, Tahakkuk ve Depo süreçleri ile bir çok konuların görüşüldüğü toplantı hastanemizde gerçekleştirildi.

Harcama ve Gerçekleştirme görevlilerin yer aldığı, Koordinatör Başhekim Yardımcılarımız, İdari ve Mali İşler Müdürü, Müdür Yardımcılarının ve birimlerimizin olduğu Batı Döner Sermaye Sayman Müdürü, Müdür Yardımcısı ve ekibinin katıldığı, hastanemiz giderleri tertibinde yapılacak harcamalar, muhasebeleştirilmesi ve teminat mektupları ve diğer ilgili konuların görüşüldüğü toplantı İdari bina Konferans Salonu’nda yapıldı.

Toplantıya ev sahipliği yapan kurumumuzda, İdari ve Mali İşler Müdürü Uğur Cura genel işleyiş, yapılan çalışmalar ve yürütülen hizmetler konusunda bilgi verdi. Toplantıda ayrıca Koordinatör Başhekim Yardımcılarımız ve Saymanlık Müdürü ve Müdür yardımcısı birer konuşma yaptılar.


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9