2024 Yılı TPN Ünitesi 8 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi(24.07.2024 - Saat:10.30)
01 Temmuz 2024

2024 Yılı TPN Ünitesi 8 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi(24.07.2024 - Saat:10.30)


İKN: 2024/790782

İlgili Memur ve Telefon

Sema SANÇAR
0 312 552 60 00 - Dahili:771137

İhale Tarihi Ve Saati

24.07.2024 - Saat:10.30

İhale Dokümanı

Dokümanı görmek içinTIKLAYINIZ.
Zeyilnameler

Gelen Teklifler


Teknik Değerlendirme


Karar


Karar Bildirim Tarihi ve Usulü


İtiraz

 

Sözleşmeye Davetler