Radyasyon Onkolojisi

IMG_0800.JPG

 • IMG_3657.JPG
 • IMG_0800.JPG
 • IMG_3671.JPG
 • IMG_0814.JPG
 • TrueBeam Tedavi Konsolu.jpg
 • IMG_0826.JPG
 • TrueBeam Tedavi Konsolu..jpg
 • IMG_0842.JPG
 • Tomoterapi Tedavi Konsolu.jpg
 • IMG_0851.JPG
 • Radyoterapi Planlama.jpg
 • IMG_0853.JPG
 • CT Simülatör..jpg
 • IMG_0868.JPG
 • Brakiterapi.jpg
 • IMG_0879.JPG
 • TrueBeam STX.jpg
 • IMG_0883.JPG
 • TrueBeam EDGE.jpg
 • TrueBeam EDGE..jpg
 • Tomoterapi Radixact....jpg
 • Tomoterapi Radixact.....jpg
 • Radyoterapi Planlama Odası.jpg
 • Radyasyon Onkolojisi Poliklinleri.jpg
 • Hasta Bekleme Salonu.jpg
 • 4DCT Simülatör.jpg

Radyasyon Onkolojisi; İyonize radyasyonu kullanarak kanser, bazen de kanser dışı hastalıkların tedavisinde kullanılan, radyasyonun etkilerini, tümörlerin davranışlarını inceleyen ve bu konularda eğitim ve araştırma yapan bir Anabilim Dalıdır.

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, kanserin multidispliner tedavisinde cerrahi ve sistemik tedavilerle birlikte kullanılan 3 önemli tedavi yöntemlerinden biridir. Radyoterapi genellikle diğer yöntemlerle birlikte kullanılabildiği gibi tek başına da tedavide kullanılabilmektedir.


Radyasyon Onkolojisinde Tedavi şekli 2 türlüdür.

1-Küratif Radyoterapi; Onkoloji hastalarında kür sağlamak amacıyla uygulanan Radyoterapidir. Çeşitli tedavi uygulamaları vardır.

A- Neoadjuvan Radyoterapi ( Ameliyattan önce)

B- Postoperatif Adjuvan Radyoterapi (Ameliyattan sonra)

C- Primer Radyoterapi (Ameliyat olamayan hastalarda)

D- Kemoterapi ile eş zamanlı Radyoterapi E- İmmün tedavilerle eş zamanlı Radyoterapi


2-Palyatif Radyoterapi;

Hastaya ait bazı semptom, bulgu, şikayet ve belirtilerin azaltılması, hastalığın tamamen iyileştirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda tümörü küçültmek amacıyla kullanılabilir. Bu durumlarda kullanılan Radyoterapi ile ağrı, kanama vb. gibi semptomların tedavisinde palyatif amaçlı kullanılabilir. Bölümümüzde eksternal (dışarıdan) tedavi ve brakiterapi (tümör veya ilgili organ içerisinden) olanakları bulunmaktadır. Eksternal tedaviler için mevcut 3 tane yeni teknoloji Varian marka lineer akseleratör ve 1 adet Tomoterapi Radixact cihazı bulunmaktadır. Tedavilerimizde hassas ve ayrıntılı bir şekilde planlama yaptığımız gelişmiş, 3D-CRT (Üç Boyutlu Konformal Radyoterapi), IMRT (Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi) ve IGRT (Görüntüleme Eşliğinde Radyoterapi), hacimsel yoğunluk ayarlı ark terapi (RapidArc) yapma özelliğinde tedavi planlama cihazlarımız ile KVCT, CBCT ve MVCT görüntülemeleri ile de organ ve tümör hareketlerini yüksek hassasiyetle takip ederek tedavi edebilmekteyiz.

Cihazlarda tüm eksternal tedavilerin yanı sıra SBRT (Stereotaktik Vücut Radyoterapisi) ve SRS (Stereotaktik Radyocerrahi) olarak adlandırılan odaksal tedaviler yapılabilmektedir.

Kliniğimizde biri 4D özellikli olmak üzere iki adet CT simülatör bulunmaktadır. 4D-CT simülatör ile hastaların solunum hareketlerini dikkate alarak çekilen tomografik görüntüler sayesinde tümör ve organ hareketlerinin doğru olarak tesbit edilmesi sağlanmakta, böylece tedavi bölgesinin daha doğru belirlenmesi ve planlanması mümkün olmaktadır.


Radyasyon Onkolojisi Kliniğimizde Tömör Konseyleri, GEPNET Toplantıları yapılırken, ayrıca Gastro-Cerrahi Onkoloji Konseylerine, Üro-Onkoloji Konseylerine katılım sağlanmaktadır.

Pazartesi günleri saat 12;30’da klinik içi yeni vakalar konuşulmaktadır. Yer; Radyasyon Onkolojisi Konferans salonu.

Salı günleri saat 08;00’de Gastro-Cerrahi Onkoloji Konseyi. Yer; Onkoloji Hastanesi 9. Kat.

Salı günleri saat 12;30’da Genel Tümör Konseyi. Yer; Radyasyon Onkolojisi Konferans salonu.

Çarşamba günleri saat 14;30’da Seminer ve Literatür saati. Yer; Radyasyon Onkolojisi Konferans salonu.

Cuma günleri saat 08;15’de Üro-Onkoloji Konseyi. Yer; Onkolojisi Hastanesi B1 Kat.

Cuma günleri saat 14;00’da Tedaviye giren tüm hastaların dosyaları konuşulmaktadır. Yer; Radyasyon Onkolojisi Planlama Odası.

Klinik içi eğitim faaliyetleri kapsamında, vaka toplantıları, tedaviye giren hastaların planlarının değerlendirilmesi amacıyla haftalık dosya toplantıları, seminerler ve literatür saatleri gibi bilimsel aktiviteler düzenli olarak devam etmektedir.


Mevcut Radyoterapi Cihazları;

1 adet Accuray Radixact TomoTherapy
1 adet Varian TrueBeam Edge-HD MLC Lineer akseleratör
1 adet Varian TrueBeam STx-HD MLC Lineer akseleratör
1 adet Varian TrueBeam Milenyum Lineer akseleratör
1 adet Varian Gammamed Plus BrachyVision HDR Brakiterapi sistemi
1 adet GE Discovery 4D CT-simülatör
1 adet GE Discovery CT-simülatör
Eclipse tedavi planlama sistemi
Accuray Precision planlama sistemi


Medikal Fizik Uzmanları;

Zerrin Gani
Taylan Yıldırım
Dilem Ergün
Elif Arpacı
Ferhat Cengiz
Fatma Altıntaş


Radyoterapi Teknikerleri;

Mehmet Alparslan
Cem Kaçar
Derya Gülburun
Hilal Sarıkaya
Yaşar Ayberk Çakır
İrem Sarıtaş
Şeyda Sevindik
Çiğdem Tüzün
Tuğçe Poyraz
Ayşenur Aktaş
Yusuf Çiftçi
Maviye Güler
Seray Yüksek
Abdullah Berat Aktaş
Baran Altındaş
Şeyma Çoban
Oğuzhan Işıksal
Havvanur Aygar
Nazlı Kamsız
Tunahan Tümer
Uğur İşçimen


Poliklinikler;

Polikliniklerimiz alt branşlara göre hizmet vermektedir.

1. Poliklinik Çocukluk Çağı Tümörleri-Lenfomalar

2. Poliklinik Jinekolojik Tümörler

3. Poliklinik Meme tümörleri

4. Poliklinik Toraks, Cilt Tümörleri

5. Poliklinik Ba-Boyun Tümörleri

6. Poliklinik SSS, Yumşak Doku Tümörleri

7. Poliklinik Gastro İntestinal Tümörler, Genito Üriner Sistem Tümörleri


Kliniğimiz, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dallarının katkıları ile genel anestezi altında çocuk hastalarımızın tedavisini yapabilen Türkiye’deki sayılı merkezlerdendir.

Ayrıca Onkoloji Binası 5. katta 21 yataklı Radyasyon Onkolojisi servisimiz mevcuttur.

Ankara Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğimizdeki cihazlar içinde özellikle TomoTherapy Radixact ve TrueBeam Edge-HD MLC lineer akseleratör cihazları Türkiye’de Devlet Üniversiteleri ve Devlet Hastaneleri içinde yalnızca Ankara Şehir Hastanesinde mevcuttur. Radixact cihazı Accuray firması tarafından üretilen ve TomoTherapy cihazının yeni nesil versiyonudur. Tomografi ile lineer hızlandırıcıların bir arada kombine edildiği bu versiyon, daha önceki TomoTherapy modellerine göre daha hızlı ve güçlü, teknolojik donanım ve yazılımlar açısından da üst düzeyde bir cihaz olarak en üst segmentte yer almaktadır.

Radixact TomoTherapy planlama aşamalarında önceki versiyonları ile kıyaslanmayacak oranda hızlı, ayrıca tedaviye giren hastalarda yapay zeka teknolojisi ile görüntü eşliğinde helikal tedavi yapabilen, tümör takip sistemleri ile yapay zekayı adeta birleştirmiş medikal teknolojik cihazlardır. TomoTherapy cihazı içinde bulunan megavoltaj tomografi cihazı ile gerçek üç boyutlu görüntü alan ve bu görüntü eşliğinde üç boyutlu tedavi sunan bir cihazdır. TomoTherapy cihazında kesit kesit görüntü alınır ve kesit kesit tedavi uygulanır. Diğer cihazlarda maksimum 40 cm x 40 cm lik bir alan açıp bu alan içindeki tümörler tedavi edilir. Ancak TomoTherapy cihazının masası gantry içine doğru hareket ederek bize 165 cm’lik bir tedavi alanı sunar. Bu sayede TBI (Tüm Vücut Işınlamaları), Kranio-Spinal radyoterapi, Mezotelyoma gibi çok büyük alanların tedavileri ile aynı zamanda SRS, SBRT gibi radiosurgery tedavileri de başarılı bir şekilde yapmaktayız.

Cihaz helikal dediğimiz dönerek ışınlama yapmaktadır ve diğer cihazlardan 100 kat hızlı MLC yapısına sahiptir (MLC dediğimiz şey doza şekil veren sistemdir) böylece kanserli dokuları öldürürken diğer sağlam dokuları maksimum seviyede korumaktadır.

Çok hızlı olan bu MLC’ler yardımı ile büyük ve şekilsiz tümörleri, sağlıklı dokulara zarar vermeden, çoklu metastazları tek seferde maksimum organ korumayla ışınlayabilmekteyiz.

TomoTherapy Radixact cihazı ağrısız, yan etkileri minimumda olan, hastanın tedavi esnasında ve sonrasında yaşam kalitesini düşürmeyen bilakis arttıran bir cihazdır. Klinik çalışmalarla hastaların sağ kalım oranını arttırdığı, yaşam kalitelerini arttırdığı kanıtlanmıştır.

Kliniğimizde bulunan Varian TrueBeam Edge-HD MLC lineer akseleratör cihazı da aynı şekilde Türkiye’de Devlet Üniversiteleri ve Devlet Hastaneleri içinde yalnızca Ankara Şehir Hastenesinde mevcuttur. TrueBeamEdge ve TrueBeam STx sistemi, robotik görüntüleme, otomatik hasta konumlandırma, hareket yönetimi ve tedaviyi dinamik olarak senkronize etmek için tamamen yeniden yapılandırılmış bir kontrol sistemi ile birçok teknik yeniliği kullanır. TrueBeam sistemi, konvansiyonel ve 3-boyutlu konformal radyoterapi yanında görüntü eşliğinde radyoterapi (IGRT) ve radyocerrahi (SRS), yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT), hacimsel yoğunluk ayarlı ark terapi (RapidArc) ve stereotaktik vücut radyoterapisi (SBRT) dahil tüm ileri radyoterapi tekniklerinde kullanılabilir. Streotaktik radyoterapi için gerekli olan, yüksek doz hızları, entegre tümör görüntüleme ve hasta pozisyonlama sistemleri için özel olarak geliştirilmiş teknolojiler Truebeam cihazında kullanıma sunulmuştur. TrueBeam sistemi ile çok hızlı bir şekilde hasta tedavi edilmektedir, bu bize hastanın masada daha kısa sürede kalması ve daha konforlu bir tedavi şansı sunmaktadır. SRS ve solunum kontrollü RapidArc gibi görüntü rehberli tedaviler hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilir. Radyocerrahiyi yeniden tanımlayan TrueBeamEdge ve STx, streotaktik radyoterapi (SBRT) ve streotaktik radyocerrahi (SRS) tedavilerini hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleştirir.

Varian Gammamed Plus BrachyVision HDR Brakiterapi sistemi ile de özellikle jinekolojik kanserler başta olmak üzere intrakaviter Radyoterapileri kliniğimizde başarılı bir şekilde uygulamaktayız.

Yüksek teknoloji ve en modern Radyoterapi cihazları ile normal dokuları en üst düzeyde korurken, tümörlü dokulara en yüksek Radyoterapiyi dozlarını çok rahatlıkla verebiliyoruz. Bizim için öncelik hastalarımızın sağlığıdır, sağlığa yaptığımız katkı, hastalarımızın hayat kalitelerini en üst düzeyde tutarak onlara en konforlu ve en iyi tedaviyi uygulamayı amaçlamaktayız.

‘’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’’ düsturu ile tüm hastalarımıza en son teknolojik cihazlarla en modern kanser tedavilerini Ankara Şehir Hastanesinde uygulamaktayız.

Radyasyon Onkolojisi Kliniği Doktorlarımız


31 Ocak 2022