Hematoloji

Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi


Ankara Şehir Hastanesi Kemik İliği Nakli Ünitesi Onkoloji Hastanesi 2. Kat B Blok ve B1 katında hizmet vermektedir. Ünitemizde 16 yatak kapasitesi ile hem otolog hem allojenik kemik iliği nakli yapılmaktadır. Ayrıca tüm allojenik dönor kaynakları (kardeş, akraba dışı, haplo identik) kullanılmaktadır. Ünitemizde Akut Lösemiler, Lenfomalar, Multipl Myelom, Aplastik Anemi, Kemik İliği Yetersizliği, Hemoglobinopati, Testis Tümörü v.b. hastalara nakil uygulanmaktadır. Uluslararası hastalara da nakil imkanı sağlanmaktadır. Ünitemiz 2 yıl önce açılmış olup; Pandemi koşullarına rağmen 130 kemik iliği nakli yapılmıştır.
 • Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi1.JPG
 • Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi1-1.JPG
 • Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi2.JPG
 • Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi3.JPG
 • Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi4.JPG
 • Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi5.JPG
 • Kök Hücre Dondurma-Saklama1.JPG
 • Kök Hücre Dondurma-Saklama2.JPG
 • Kök Hücre Dondurma-Saklama3.JPG
 • Kök Hücre Dondurma-Saklama4.JPG
 • Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi6.JPG
 • Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi7.JPG

16 Eylül 2022