Nöroloji Kliniği Doktorlarımız

18 Ocak 2022
 • Orhan Deniz ( Eğitim Görevlisi )
 • Prof. Dr.
 • Nöroloji
 • 03125526000
 • Tahir Kurtuluş Yoldaş (Eğitim Görevlisi)
 • Prof. Dr.
 • Nöroloji
 • 03125526000
 • Yeşim Sücüllü Karadağ (Eğitim Görevlisi)
 • Prof. Dr.
 • Nöroloji
 • 03125526000
 • Hesna Bektaş (İdari ve Eğitim Sorumlusu)
 • Doç. Dr.
 • Nöroloji
 • 03125526000
 • Oğuzhan Kurşun (Eğitim Görevlisi)
 • Doç. Dr.
 • Nöroloji
 • 03125526000
 • Şule Bilen (Başasistan)
 • Doç. Dr.
 • Nöroloji
 • 03125526000
 • Ayşe Pınar Titiz Mutlu (Eğitim Görevlisi)
 • Doç. Dr.
 • Nöroloji
 • 03125526000
 • Semra Mungan Öztürk (Eğitim Görevlisi)
 • Doç. Dr.
 • Nöroloji
 • 03125526000
 • Gönül Vural (Eğitim Görevlisi)
 • Doç. Dr.
 • Nöroloji
 • 03125526000
 • Şadiye Gümüşyayla (Eğitim Görevlisi)
 • Doç. Dr.
 • Nöroloji
 • 03125526000
 • Gürdal Orhan Nöroloji-Ortopedi Hast. Bşhkm. Yard.
 • Doç. Dr.
 • Nöroloji
 • 03125526000
 • Mehmet İlker Yön (Eğitim Görevlisi)
 • Doç. Dr.
 • Nöroloji
 • 03125526000
 • Berna Arlı (Eğitim Görevlisi)
 • Doç. Dr.
 • Nöroloji
 • 03125526000
 • Abidin Erdal (Eğitim Görevlisi)
 • Doç. Dr.
 • Nöroloji
 • 03125526000
 • Ersin Kasım Ulusoy (Eğitim Görevlisi)
 • Doç. Dr.
 • Nöroloji
 • 03125526000