Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi

Çocukluk çağında gördüğümüz kalp hastalıklarını doğumsal ve edinsel olarak iki ana grupta toplamaktayız. Erişkinlerin aksine çocukluk çağında görülen kalp hastalıklarının büyük bölümünü
konjenital yani doğumsal kalp hastalıkları oluşturmaktadır.

Yapısal bozukluklar hamileliğin erken dönemlerinde, çoğu kez anne henüz hamile olduğunun farkında bile olmadığı dönemde, kalbin normal gelişiminin etkilenmesi sonucu meydana gelir. Çoğu kez kalbin normal gelişmesini bozan etkenin ne olduğu tespit edilemez. Ayrıca kalıtım ve kromozom anomalileri de doğuştan kalp hastalığı oluşması riskini arttıran faktörler arasında sayılmaktadır ( örneğin Down Sendromu). Kalpte görülen bu yapısal bozukluklar, odacıklar arasında küçük bir “delik” gibi basit bir problemden, kalbin bir ya da birkaç odacığının veya kapakçığının oluşmaması gibi çok daha karmaşık ve ağır hastalıklara kadar değişebilmektedir. Konjenital kalp hastalığı her 1000 canlı doğumda yaklaşık 7-8 bebeği etkilemektedir.Buna göre ülkemizde yılda yaklaşık 10.000 ile 15.000 çocuk konjenital kalp hastalığı ile doğmaktadır. Bu sayının yaklaşık yarısını bir yaşından önce cerrahi müdahale gerektiren önemli hastalıklar oluşturmaktadır. Nadiren bebekte doğumdan kısa bir süre sonra ciddi tansiyon düşüklüğü ve kan dolaşımının bozulması sonucu acil bir durum olarak karşımıza çıkabilir. Kimi bebeklerde ise morarma ilk belirtidir. Bazılarında ise kalp hastalığında ise sık nefes alma, nefes alma güçlüğü, iyi beslenememe, kilo alamama ya da kilo kaybı ve aşırı terleme ilk belirtiler olabilir. Hastanın büyüme gelişmesini engellemeyen ve/veya kendi kendine kapanma olasılığı olan küçük kalp delikleri, hafif derecede olan ve ilerlemeyen damar darlıkları yada kalp kapakçıkları ile ilgili bazı problemler dışında önemli doğumsal kalp hastalıklarını çoğunun tedavisi cerrahidir. Yapılacak olan cerrahi işlem ve sonrasındaki bakım oldukça zor , komplike ve titiz davranılması gereken bir süreçtir.

Sanılanın aksine günümüzde çağdaş konjenital kalp cerrahisi uygulanan merkezlerimizde bir çok doğumsal kalp rahatsızlığın cerrahi tedavisi başarıyla ve tam olarak yapılabilmektedir. Bu ameliyatlarda hayatı risk %1 ile %5 arasında değişmektedir. Ankara Şehir Hastanesi, bünyesinde bulunan Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde dünya standartlarında çocuk kalp cerrahisi hizmeti verilmektedir. Tecrübeli Çocuk Kardiyoloji ve Çocuk Kalp Cerrahisi Anestezi ekibinin varlığı, en son teknolojik imkanların kullanıldığı hastanemizde yenidoğan, bebek, çocuk ve erişkin doğumsal kalp hastalıklarının tamamının cerrahi tedavisi, alanında çok tecrübeli hekimler tarafından gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde yıllardır ciddi bir eksik olan Çocuk Kalp Cerrahisi yeni hastanemizde tüm hastalarımıza ve yurtdışından gelen misafirlerimize dünya standartlarında hizmet vermek amacıyla bu alanda ihtiyaç duyan herkese
kapısını açmıştır.


Bölümümüzde hangi ameliyatları yapıyoruz?

• Arterial switch ameliyatları ( TGA ameliyatı)
• Norwood ameliyatı ( Hipoplastik Sol Kalp Sendromu Ameliyatı)
• Ross prosedürü (aort kapak hastalarında)
• Yenidoğan tam düzeltme ameliyatları ( Şant, Pulmoner Bant, Koarktasyon gibi)
• Fontan prosedürü
• Ross prosedürü
• Kapak onarımları ( Mitral , Aortik, Pulmoner Kapak tamirleri)
• Septal defekt onarımları (ASD, VSD, AV Kanal Defekt Onarımı gibi)

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Doktorlarımız18 Ocak 2022